No. 3(55) (2019): PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Word

					View No. 3(55) (2019): PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Word

Друкується за рекомендацією Вченої ради ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” (протокол № 6 від 22.01.2019 р.) та ухвалою Президії Івано-Франківського осередку НТШ (протокол № 2 від 09.03.2019 р.)

Published: 2019-10-17

МОВОЗНАВСТВО

ПОРІВНЯЛЬНО-ТИПОЛОГІЧНІ СТУДІЇ

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО