LEXICAL REPETITION OF A COHESIVE AND COHERENT TOOL IN AN ARTISTIC TEXT

Authors

  • V. M. Finiv Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

DOI:

https://doi.org/10.31471/2304-7402-2019-3(55)-491-499

Keywords:

lexical repetition, pragmatics, communicative intention, communicative strategy, communicative tactics, implicitness, the assessment.

Abstract

In the key to the study of literary texts, it is important to highlight the role of the inner form of the word as the transponder of the explicit and implicit layers of the content of the literary text, the means of conceptualization (pregnancy) in the blocks of interpersonal communication. This is determined by the relevance of the chosen topic.

Since most scholars emphasize the motivation of the IF word, in this work we will use the following definition: IF words – this is a motivational sign fixed in the word that is the bearer of imagery and contributes to the disclosure of the associative-figurative potential of the artistic text, the expression of intentions and communicative strategies and tactics in interpersonal communication.

In our work, it is important to disclosure the role and functions of in-form nominations, repeated in the blocks of strategic tactical interaction of characters of flash fiction or in the author's speech.

The material of the research makes it possible to draw the following discussion: repeated intraformal nominations used in the speech of characters of artistic texts of small prose are explicants of target-oriented communicative intentions, strategies and tactics, additional exponents of character characteristics, means of internal connectivity, and the internal form of such lexical units contributes to the expansion of the content boundaries of the text, the emergence of new associative-shaped shades, the actualization of new pragmatic meanings.

References

Бабич Г. Професор Шумейко: повість, оповідання. К.: Дуліби, 2011. 164 с.

Бабич Г. Тюті: Повість і оповідання. К.: ПП «Дуліби», ВД «Вета-Прес», 2007. 146 с.

Деркачова О. Повидло з яблук Брустурів: Дискурсус, 2014. 144 с.

Жадан С. Біг Мак та інші історії: книга вибраних оповідань. Харків: Фоліо, 2011. 314 с.

Опудало: Українська прозова сатира, гумор, іронія 80-90-х років ХХ століття. К.: Генеза, 1997. 384 с.

Арнольд И. Стилистика современного английского языка (стилистика декодирования). М.: Наука, 1990. 220 с.

Бехта І., Карп М. Мультимодальні засоби когезії та когерентності у сучасних літературних казках: теоретико-методологічна інтерпретація. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. 2014. №13. С. 87–90.

Воробьёва О. Текстовые категории и фактор адресата. К.: Вища школа, 1993. 199 с.

Гальперин И. Интеграция и завершенность текста. М.: КомКнига, 2006. 140 с.

Гиндин С. Онтологическое единство текста и виды внутритекстовой организации. Машинный перевод и прикладная лингвистика. Вып. 14, 1971. С. 114–135.

Дресслер В. Синтаксис текста. Новое в зарубежной лингвистике. Вып. VІІІ: Лингвистика текста. М.: Прогресс, 1978. С.111–137

Калитюк Л., Турта Ю. Мовні засоби вираження когезії в англомовному мультфільмі torillkove «The Danish Poet». Філологічні студії. Збірник наукових праць. Випуск 6, 2016. С. 42–44

Кожевникова Кв. Об аспектах связности в тексте как целом. Синтаксис текста. М.: Наука, 1979. С. 49–67.

Кожевникова Н. Об одном приеме звуковой организации стиха. Проблемы структурной лингвистики. 1980. М.: Изд-во «Наука», 1982. С. 269–284.

Кручинина Л. Основные средства когезии английского научного текста: автореф. дис. ... канд. филол. наук. М.: МГПИИЯ им. М. Тореза, 1982. 20 с.

Пац Л. Функціонально-семантичні вияви категорії зв’язності в художньому тексті. Лінгвістичні студії: зб. наук. праць. Вип. 15. Донецьк: ДонНУ, 2007. С. 453–458.

Станіслав О. Когезія та сепаритизація: корелятивні відношення (на матеріалі синтаксису сучасної французької мови) [Електронний ресурс]. С. 246–254. Режим доступу: http://philology.knu.ua/files/library/movni _i_konceptualni /53/27.pdf.

Шевчук З. Особливості вживання лексичної когезії для характеристики портретних описів жінки (на матеріалі сучасної жіночої прози). Наукові записки ТНПУ. Серія: Мовознавство. Вип. І (25) 2016. C. 109–112.

Halliday МА.К., Hasan R. Cohesion in English. New York: Longman, 1976.

Published

2019-04-12

How to Cite

Finiv, V. M. . (2019). LEXICAL REPETITION OF A COHESIVE AND COHERENT TOOL IN AN ARTISTIC TEXT: Array. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Word, (3(55), 491–499. https://doi.org/10.31471/2304-7402-2019-3(55)-491-499