Editorial Team

Головний редактор – докт. філол. наук С. І. Хороб

Відповідальний секретар – канд. філол. наук Н. М. Вівчарик

Редакційна колегія:

канд. філол. наук Є. М. Баран, докт. філол. наук О. А. Бігун, канд. філол. наук А. А. Білас, докт. філол. наук М. П. Брус, докт. філол. наук Т. І. Вірченко (м. Київ), докт. філол. наук О. В. Гальчук (м. Київ), докт. філол. наук Я. І. Гарасим
(м. Львів), докт. філол. наук Р. Б. Голод, докт. філол. наук М. І. Голянич, докт. філол. наук В. В. Ґрещук, докт. філол. наук І. В. Девдюк, докт. філол. наук І. В. Кононенко (м. Варшава, Польща), докт. філол. наук, академік АПН України В. І. Кононенко, канд. філол. наук Л. Б. Лавринович (м. Луцьк), докт. філол. наук М. П. Лесюк, докт. філол. наук
Н. В. Мафтин, докт. філол. наук Н. Д. Мочернюк (м. Львів), докт. філол. наук В. Ф. Погребенник (м. Київ), докт. філол. наук Р. В. Піхманець, докт. філол. наук, академік НАН України Р. П. Радишевський (м. Київ), док. філології габ., академік НАН України Л. І. Рудницький (м. Філадельфія, США), докт. філол. наук О. М. Свириденко (м. Переяслав), канд. філол. наук О. І. Семак, докт. філол. наук О. М. Солецький, докт. філол. наук Л. В. Струганець (м. Тернопіль).