Editorial Team

Головний редактор – докт. філол. наук С. І. Хороб

Відповідальний секретар – канд. філол. наук Н. М. Вівчарик

Редакційна колегія:

докт. філол. наук О. А. Бігун, канд. філол. наук А. А. Білас, докт. філол. наук Н. В. Мафтин, докт. філол. наук В. Ф. Погребенник, докт. філол. наук О. М. Свириденко, докт. філол. наук Л. В. Струганець, докт. філол. наук Т. І. Вірченко, докт. філол. наук О. В. Гальчук, докт. філол. наук М. І. Голянич, докт. філол. наук В. В. Ґрещук, канд. філол. наук  О. В. Карбашевська, докт. філол. наук В. І. Кононенко, канд. філол. наук Л. Б. Лавринович, докт. філол. наук М. П. Лесюк, докт. філол. наук Р. В. Піхманець.