CASE GOVERNMENT OF VERBS IN POLISH: PECULIARITIES OF TEACHING TO UKRAINIAN SPEAKING STUDENTS

Authors

  • N. O. Dorohovych Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

DOI:

https://doi.org/10.31471/2304-7402-2019-3(55)-237-244

Keywords:

verbal government, Polish as a foreign language, communicative approach, linguistic interference, types of exercises.

Abstract

Issues of teaching case government of certain Polish verbs which differ from those in Ukrainian are described in the article. The list of 31 Polish verbs and their Ukrainian equivalents are analyzed. The author tries to find out factors that play an important role in forming and developing grammar competence of students in the process of teaching Polish as a foreign language. The importance of teaching Polish grammar through communicative approach is also highlighted in the article. The main attention is drawn to different types of exercises on verbal government that can be useful in removing errors and overcoming the linguistic interference by Ukrainian students learning Polish.

References

ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego / pod red. A. Seretny i E. Lipińskiej.Kraków: UNIVERSITAS, 2005. 330 s.

Bednarska K. Błędy interferencyjne spowodowane wpływem innego języka obcego w wypowiedziach pisemnych Słoweńców uczących się języka polskiego. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, t. 22: Błąd glottodydaktyczny. Łódż, 2015. S. 295–305.

Gębal P. E. Dydaktyka kultury polskiej w kształceniu językowym cudzoziemców. Kraków: UNIVERSITAS, 2010. 229 s.

Markowski A. Błąd językowy. Jadacka H., Markowski A., Zdunkiewicz-Jedynak D. Poprawna polszczyzna. Hasła problemowe. Warszawa: PWN, 2008. S. 14–16.

Mędak S. Praktyczny słownik łączliwości składniowej czasowników polskich. Kraków: UNIVERSITAS, 2005. 776 s.

Polański K. Transfer.Encyklopedia językoznawstwa ogólnego / pod red. K. Polańskiego. Wrocław: OSSOLINEUM, 1999. S. 606.

Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1–C2 / Agnieszka Rabiej, Anna Seretny, Ewa Lipińska, Iwona Janowska, Przemysław Turek. Kraków, 2016. 216 s.

Skalska A., Skalski T. Pułapka komunikatywności.Kształcenie sprawności komunikacyjnej Polaków ze Wschodu / pod red. J. Mazura. Lublin : UMCS, 1995. C. 49–57.

Słownik gramatyki języka polskiego / pod red. W. Gruszczyńskiego, J. Bralczyka. Warszawa: WSIP, 2002, 360 s.

Słownik języka polskiego PWN.URL: https://sjp.pwn.pl/

Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис: Підручник. – Київ: Либідь, 1993. – 368 с.

Словник української мови: в 11 тт.URL: http://sum.in.ua/

Ткаченко О. Б. Інтерференція. Українська мова: Енциклопедія. – 2-е вид., випр. і допов. – Київ: Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 2004. С. 225–226.

Published

2019-04-12

How to Cite

Dorohovych, N. O. . (2019). CASE GOVERNMENT OF VERBS IN POLISH: PECULIARITIES OF TEACHING TO UKRAINIAN SPEAKING STUDENTS: Array. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Word, (3(55), 237–244. https://doi.org/10.31471/2304-7402-2019-3(55)-237-244

Issue

Section

У СВІТЛІ МЕТОДИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ