About the Journal

Науковий журнал видається у серіях ЧИСЛО, СЛОВО, (по одному випуску кожної серії щороку) ПУЛЬС (по два випуски щороку)

 Заснований у 2008 році.

Зареєстрований Національною радою України з питань телебачення і радіо-мовлення,
рішення № 1753 від 11.12.2023 р. (протокол № 30). Ідентифікатор медіа R30-02312.

Журнал входить до переліку наукових фахових видань України (наказ МОН України № 320  від 07.04.2022 р., науки – філологічні)

  ЗАСНОВНИКИ:

 Івано-Франківський осередок Наукового товариства ім. Шевченка

 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу