About the Journal

Науковий журнал.

Видається у чотирьох серіях ЧИСЛО, СЛОВО, ДУМКА, ПУЛЬС (по два випуски кожної серії щороку).

 Заснований у 2008 році. Реєстраційне свідоцтво КВ № 24606-14546P від 26 листопада 2020 р. видане Міністерством юстиції України.

  ЗАСНОВНИКИ:

 Івано-Франківський осередок Наукового товариства ім. Шевченка

 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу