Друкується за ухвалою Президії Івано-Франківського осередку Наукового товариства  ім. Шевченка

Опубліковано: 2019-03-08

Математика та механіка

Фізика і хімія твердого тіла

Нафтогазова справа

Інформаційні технології

Інформація