ПРОБЛЕМИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ГОРИЗОНТАЛЬНИХ СВЕРДЛОВИН У ГАЗО- І НАФТОВИДОБУВНІЙ ГАЛУЗІ

Автор(и)

  • Василь Степанович Бойко Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
  • Ростислав Васильович Бойко Львівгазвидобування

Ключові слова:

розробка, нафтове родовище, газове родовище, го- ризонтальна свердловина, ефективність, нафтогазовилучення.

Анотація

Проаналізовано доцільність та ефективність застосування горизонтальних свердловин для розробки і дорозробки нафтових та газових родовищ в Україні.

Посилання

1 Бойко В.С., Бойко Р.В Гідродинамічна характеристика підземного водозабору горизонтальними свердловинами // Матеріали українсько-польської наук.-техн. конф.„Сучасні проблеми водопостачання і знешкодження стічних вод”. – Львів, 1996.
2 Бойко В.С., Бойко Р.В. Оптимізація просторового розміщення горизонтальних і похилих стовбурів свердловин у нафтогазовому пласті //Зб. доповідей міжнар. наук.-практ. конф. „Проблеми і шляхи енергозабезпечення України” (м. Івано-Франківськ, 7-10 грудня 1993 р.) – Івано-Франківськ, 1994.
3 Бойко В.С., Бойко Р.В. Основи підземної газогідродинаміки горизонтальних нафтових і газових свердловин // Матеріали наук.-практ. конф. „Нафта і газ України-96”. – Харків, 1996. – С. 11-12.
4 Бойко В.С., Бойко Р.В. Перші аспекти щодо доцільності застосування горизонтальних свердловин на газонафтових родовищах України // ІФДТУНГ. – Івано-Франківськ, 1996. – 26с. – Деп. в ДНТБ України 08.06.96.
5 Бойко В.С., Бойко Р.В. Підземна гідрогазомеханіка: Підручник. – Львів: Апріорі, 2005. – 452 с.
6 Бойко В.С., Бойко Р.В. Проводка горизонтальних і похилих свердловин як метод ефективного освоєння і розробки покладу // Стан, проблеми і перспективи розвитку нафтогазового комплексу Західного регіону України: Тези доповідей і повідомлень наук.-практ. конф. (Львів, 28-30 березня, 1995р.). – Львів, 1995. – С. 151.
7 Бойко В.С., Бойко Р.В. Регулювання розробки нафтових родовищ застосуванням горизонтальних і розгалужено-горизонтальних свердловин // Зб. доповідей міжнар. наук.-практ. конф. „Нафта і газ України” (м. Київ 17-19 травня 1994 р.). – Львів: УНГА, 1995. – С. 209-212.
8 Бойко В.С., Бойко Р.В., Бойчук Т.Р Методологія освоєння низькопродуктивних нафтових родовищ з малими запасами в Україні //Стан, проблеми і перспективи розвитку нафто- газового комплексу Західного регіону України: Тези доповідей і повідомлень наук.- практ.конф. Львів, 28-30 березня 1995 р.). – Львів, 1995. – С. 82-83.
9 Бойко Р.В. Дослідження припливу нафти до горизонтальної свердловини в деформівному тріщинуватому пласті // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. Серія: Розробка нафтових і газових родовищ: Держ. міжвід. наук.-техн. зб. – Івано-Франківськ: ІФДТУНГ,1995. – С. 82-89.
10 Бойко Р.В., Бойчук Т.Р. Теоретичні засади ефективного освоєння малих нафтових родовищ шляхом застосування горизонтальних і похилих свердловин // Тези наук.-техн. конф. проф. - виклад. складу ун-ту. – 1-а частина. – Івано-Франківськ: ІФДТУНГ, НДІ НГТ, 1995. – С. 60.
11 Бойко Р.В., Бойко В.С. Приплив до горизонтальної свердловини в круговому анізотропному пласті // Нафтова і газова промисловість. – 1995. – No 2.
12 Бойко Р.В. Дослідження фільтрації рідини до горизонтальної свердловини в анізотропному овальному пласті. – Івано-Франківськ, 1994.– 12 с. – Деп. в ДНТБ України 15.12.94, No2487 - Ук 94.
13 Бойко Р.В. Імовірність розкриття тріщин продуктивного пласта свердловинами різного профілю // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. Серія: Розробка нафтових і газових родовищ: Держ. міжвід. наук.-техн. зб. – 1994. – Вип. 31. – С. 14-27.
14 Бойко Р.В. Принципи і критерії вибору об’єктів горизонтального буріння свердловин //Нафт. і газова пром-сть. – 2000. –No6. – С. 30-33.
15 Бойко Р.В. Приплив рідини до багатовибійної свердловини в анізотропному пласті за нелінійним законом фільтрації // ІФІНГ. - Івано- Франківськ, 1993. – 13 с. – Деп. в ДНТБ України 25.10.93, No2063 - Ук 93.
16 Бойко Р.В. Приплив рідини до похилої свердловини в анізотропному пласті за нелінійним законом фільтрації // ІФІНГ. – Івано-
Франківськ, 1993. – 12 с. – Деп. в ДНТБ України 25.10.93, No2065. - Ук 93.
17 Бойко Р.В. Регулювання дорозробки нафтових родовищ України шляхом добурювання свердловин із скерованим профілем // Тези наук.-техн. конф. проф.-виклад. складу інст. нафти і газу. – Івано- Франківськ, 1994. – 1-а частина. – С.71.
18 Бойко Р.В. Регулювання розробки нафтових родовищ застосуванням горизонтальних і розгалужено-горизонтальних свердловин // ІФДТУНГ. – Івано- Франківськ, 1994. – 17 с. – Деп. в ДНТБ України 10.01.95, No76 - Ук 95.
19 Бойко Р.В. Регулювання розробки нафтових родовищ застосуванням горизонтальних свердловин: Автореф. дис. ... канд. техн. наук. – УкрНГІ. – К., 1996. – 18 с.
20 Бойко Р.В. Регулювання розробки нафтових родовищ застосуванням горизонтальних свердловин: Дисертація: канд. техн. наук. – УкрНГІ. – К., 1996. – 306 с.
21 Бойко Р.В. Розрахунок дебіту горизонтальної свердловини // ІФДТУНГ. Івано- Франківськ, 1994. – 37 с. – Деп. в ДНТБ України 15.12.94.
22 Борисов Ю.П., Пилатовський В.П., Табаков В.П. Разработка нефтяных месторождений горизонтальными и многозабойными скважинами. – М.: Недра, 1964. – 154 с.
23 Дослідження інтерференції горизонтальних і вертикальних свердловин / В.С. Бойко, Р.В. Бойко, С.І. Іванов, І.В. Копач // Нафт. і газова пром-сть. – 2004. – No 2. – С.27–29.
24 Інтенсифікація видобування газу і нафти з допомогою горизонтальних свердловин / В.С.Бойко, Я.В.Курило, Р.В. Бойко, М.М. Лилак, М.В. Лігоцький // Матеріали науково-практичної конференції “Стан і перспективи впровадження технологій інтенсифікації видобування газу та нафти на родовищах України” (Івано-Франківськ, 17-19 жовтня 2001 р.). – С.146-153.
25 Практика буріння і експлуатації свердловин із горизонтальними стовбурами / К.О. Оганов, Я.В. Кунцяк, Я.С. Гаврилов, І.І. Наритник. – К.: Наук. думка, 2002. – 200 с.
26 Don’t overlook the Bakken /McCaslin John //Oil and Gas J. – 1990. – 89. – No20. – Р.66.
27 Horizontal drilling activity booms / Moore S.D. // Petrol. Eng. Int.1990.– 62, No 11. – Р. 15-16.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-03-08

Як цитувати

Бойко, В. С., & Бойко, Р. В. (2019). ПРОБЛЕМИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ГОРИЗОНТАЛЬНИХ СВЕРДЛОВИН У ГАЗО- І НАФТОВИДОБУВНІЙ ГАЛУЗІ. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Number, (1(1), 221-234. вилучено із https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/number/article/view/355

Номер

Розділ

Нафтогазова справа

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають