Про журнал

Науковий журнал.

Видається у чотирьох серіях ЧИСЛО, СЛОВО, ДУМКА, ПУЛЬС (по два випуски кожної серії щороку).

 Заснований у 2008 році. Реєстраційне свідоцтво КВ № 24608-14548P від 24 листопада 2020 р. видане Міністерством юстиції України.

 Журнал входить до переліку наукових фахових видань України (наказ МОН України № 886 від 02.07.2020 р., науки – фізико-математичні, технічні)

 ЗАСНОВНИКИ:

 Івано-Франківський осередок Наукового товариства ім. Шевченка

 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу