МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВІБРОУДАРНИХ АГРЕГАТІВ ІЗ ЛАНЦЮГОВО-РОЗГАЛУЖЕНИМ СПОСОБОМ З’ЄДНАННЯ ТВЕРДИХ ТІЛ

Автор(и)

  • Володимир Павлович Нісонський Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
  • Василь Михайлович Шопа Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України
  • Ігор Іванович Герега Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України

Ключові слова:

математична модель, динамічний режим роботи, віброударний агрегат, ланцюгово-розгалужений спосіб з’єднання твердих тіл.

Анотація

Запропоновано до розгляду математичну модель динамічного режиму роботи віброударних агрегатів з ланцюгово-розгалуженим способом з’єднання твердих тіл. Враховано змінне технологічне навантаження, а також контакт робочих поверхонь. Систему рівнянь подано в матричному вигляді. Розглянуто динамічну схему віброударної гратки моделі 31327.

Посилання

1. Вибрации в технике. Т. 4. – М.: Машиностроение, 1981. – 512 с.
2. Обобщённая математическая модель колебательной системы с учётом изменения положения и величины технологической нагрузки / И.И.Герега, И.С.Лозовой, М.Р.Козулькевич, В.М.Шопа //Докл. АН УССР. – 1989. – No12. – С. 32-35.
3. Герега І.І., Нісонський В.П. Математична модель ланцюгово-розгалуженої віброударної коливальної системи // Доповіді НАН України. – 1994. – No35. – С.58-63.
4. Математическая модель многосекционных выбивных агрегатов с учётом рассеяния энергии / В.П.Нисонский, И.И.Герега М.Р.Козулькевич, Ю.В.Гуцуляк //Пробл. прочности. – 1994. – No10. – С.30-36.
5. Нісонський В.П., Герега І.І., Шопа В.М. Математична модель багатосекційного вібраційного агрегату // Доп. НАН України. – 2000. - No6. – С. 62-65.
6. Нісонський В.П. Математичне моделювання динамічного режиму роботи віброударних агрегатів з ланцюгово-розгалуженим способом з’єднання твердих тіл // Автомат. вироб. процесів у машинобуд. та приладобуд. – Вип. 40. – С.170 - 177.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-03-08

Як цитувати

Нісонський, В. П., Шопа, В. М., & Герега, І. І. (2019). МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВІБРОУДАРНИХ АГРЕГАТІВ ІЗ ЛАНЦЮГОВО-РОЗГАЛУЖЕНИМ СПОСОБОМ З’ЄДНАННЯ ТВЕРДИХ ТІЛ: Array. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Number, (1(1), 56–63. вилучено із https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/number/article/view/342

Номер

Розділ

Математика та механіка