Редакційний штат

Головний редактор – д.т.н. В. М. Мойсишин

Відповідальний секретар д.ф.-м.н. А.І.Бандура (математика)
Відповідальний секретар – к.т.н. В.В.Тирлич (механіка, нафтогазова справа)

Редакційна колегія:

д.ф.-м.н. Я.Й.Бігун (Чернівці), д.ф.-м.н. Р.І.Григорчук (Техас, США), д.ф.-м.н. Р.І.Дмитришин, д.ф.-м.н. Р.А.Заторський, д.ф.-м.н. О.Р.Никифорчин, д.ф.-м.н. М.М.Осипчук, д.ф.-м.н. С.В.Шарин;

к.т.н. Р.Т.Біщак, д.т.н. А.Я.Бомба (Рівне), д.ф.-м.н. В.Г.Вербицький (Запоріжжя), д.ф.-м.н. В.В.Матус (Львів), д.т.н. С.П.Новосядлий, д.т.н. А.П.Олійник, д.ф.-м.н. В.П.Ревенко (Львів), д.ф.-м.н. І.П. Шацький;

к.т.н. А.С.Величкович, к.т.н. Л.І.Криштопа, д.т.н. К.Г.Левчук (Київ), к.т.н. М.М.Лях, д.т.н. О.В.Паневник, д.т.н. В.Г.Панчук, д.т.н. Д.Ю.Петрина;

д.т.н. О.Ю.Витязь, д-р наук габ. Р.Вішньовський (Краків, Польща) д.т.н Р.С.Грабовський, д.т.н. В.Я.Грудз, д.т.н. Р.М.Кондрат, д.т.н. Л.Я.Побережний, д.т.н. В.М.Світлицький (Одеса), д.т.н. Л.С.Шлапак.