FUNERAL RITE «GRUSHKA» IN HUTSUL TEXT BY MYKHAILO KOTSIUBYNSKYI, MARKO CHEREMSHYNA AND PETRO SHEKERYK-DONYKIV

Authors

  • O. R. Salii Ivan Franko Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31471/2304-7402-2022-17(65)-96-105

Keywords:

death, Hutsul text, funeral rite, «Grushka» [«pear»], «sitting» (near the deceased), Eros, Hutsul, ritual, cyclicity.

Abstract

The article deals with death as a phenomenon that is firmly rooted in the Hutsul culture and their philosophy of life. Therefore, all writers who had written about this region developed the theme of death in their works. The Hutsuls lived in a cycle of ritual-magical time, where death was a natural phenomenon. That`s why one of the important elements of their funeral rites was ritual playing near the deceased, and some of this playing were erotic. This ritual, in which soreness was intertwined with fun and death with life, was introduced into the subject of novellas by M. Kotsiubynskyі, Marko Cheremshyna and P. Shekerik-Donykіv. So this is a study of how each of them treated the topic, why this funeral rite was important, what it meant to the Hutsuls at once time and what significance have as an element of the Hutsul text today.

References

Андрусів С. М. Модус національної ідентичності: Львівський текст 30-х років ХХ ст. Тернопіль : Джура, 2000. 340 с.

Войтович В. Українська міфологія. Вид. 4-те. Київ : «Либідь», 2015. 664 с.

Волицька І. Театральні елементи в традиційній обрядовості українців Карпат кінця ХІХ ‒ початку ХХ століття : монографія. Київ : Наукова думка, 1992. 138 с.

Гаврилюк Е. Хаос, Танатос і Ерос у символіці обрядів переходу / Елеонора Гаврилюк. Народознавчі зошити : двомісячник / гол. ред. С. Павлюк ; Ін-т народознавства НАН України. Львів, 1995. № 1 : Thanatos. Студії з інтегральної культурології. С. 63–70.

Галета О. Від антології до онтології: антологія як спосіб репрезентації української літератури кінця ХІХ ‒ початку ХХ століття : монографія. Київ : «Смолоскип», 2015. 640 с.

Гузій Р. Похоронні звичаї та обряди українців Карпат (ХІХ ‒ ХХ ст.) : автореф. дис... канд. істор. наук : 07.00.05 «Етнологія» / Гузій Роман Богданович; Інститут народознавства НАН України. Львів, 2002. 23 с.

Коцюбинський М. Листи до Олександри Аплаксіної. Київ : Критика, 2008. 639 с.

Коцюбинський М. Твори в двох томах. Т. 2 : Повісті та оповідання (1907–1912). Статті та нариси / упоряд. Та прим. В. А. Зіпи. Київ : «Наукова думка», 1988. 496 с.

Кузеля З. Українські похоронні звичаї й обряди в етнографічній лїтературі. Огляд студій і бібліоґрафія. Свєнцїцький Іларіон, Похоронні голосіння. Володимир Гнатюк, Похоронні звичаї й обряди. Етнографічний збірник [репринтне видання]. Харків : Фоліо, 2019. С. 133–202. Серія «Першодруки».

Пилипчук Р. Зародки театру: ігри та обряди, скоморохи, літургійне дійство. URL: http://litopys.org.ua/istkult2/ikult229.htm

Піхманець Р. Структурно-семантична основа художнього мислення Марка Черемшини. Слово і час. 2010. № 7. С. 31–50.

Похоронні звичаї й обряди в селї Головах, Косівського повіта. Зап[исав] П. Шекерик-Доників. Свєнцїцький Іларіон, Похоронні голосіння. Володимир Гнатюк, Похоронні звичаї й обряди. С. 252–288.

Похоронні звичаї й обряди в селї Зеленици, Надвірнянського пов. Зап[исав] А. Онищук. Свєнцїцький Іларіон, Похоронні голосіння. Володимир Гнатюк, Похоронні звичаї й обряди. С. 231–252.

Сушко В. Уявлення про смерть і поховальні звичаї гуцулів. Народна творчість та етнологія. 2014. № 1. С. 91–97. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NTE_2014_1_19

Черемшина М. Автобіографія. Черемшина М. Твори : у 2-х т. К. : Наук. думка, 1974. Т. 2 : Посвяти Василеві Стефанику. Ранні оповідання. Поезія. Переклади. Літературно-критичні виступи. Спогади. Авто-біографія. Листи. С. 169–177.

Черемшина М. Твори : у 2-х т. / ред. кол. : О. Є. Засенко (гол.), О. В. Мишанич, Ф. П. Погребенник. К. : Наук. думка, 1974. Т. 1 : Карби. Село за війни. Верховина. Парасочка. 331 [1] с.

Шекерик-Доників П. Дідо Иванчік [роман у трьох частинах] / вип. ред. Д. Ватаманюк ; передм. В. Зеленчук. Верховина : «Гуцульщина», 2007. 494 с.

Шекерик-Доників П. Спомини про М. Коцюбинського. Шекерик-Доників П. Рік у віруваннях гуцулів. Вибрані твори. Верховина : «Гуцульщина», 2009. С. 322–323.

Published

2022-12-27

How to Cite

Salii, O. R. (2022). FUNERAL RITE «GRUSHKA» IN HUTSUL TEXT BY MYKHAILO KOTSIUBYNSKYI, MARKO CHEREMSHYNA AND PETRO SHEKERYK-DONYKIV. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Word, (17(65), 96–105. https://doi.org/10.31471/2304-7402-2022-17(65)-96-105