TYPOLOGY OF AUTHOR’S MODELS OF ARTISTIC THINKING IN UKRAINIAN AND WESTERN EUROPEAN SOCIAL PHILOSOPHICAL AND SYMBOLIC DRAMA

Authors

  • S. І. Khorob Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

DOI:

https://doi.org/10.31471/2304-7402-2022-17(65)-188-208

Keywords:

symbolism, typology of artistic thinking, social philosophical drama, models of modernism.

Abstract

In recent years, scientists have systematically studied the theoretical and historical literary foundations of Ukrainian and Western European symbolism. However, their artistic features in the dramatic and theatrical world, both in national and foreign cultures, have not yet been definitively revealed. One of the important factors of such research is the comparative-typological method in the study of this model of the author's ideological and aesthetic thinking. Therefore, the proposed article aims to find out the peculiarity of the Ukrainian form of this modernist structure and its self-sufficiency in comparison with Western European analogues of the late 19th and early 20th centuries. Therefore, the comparative-typological method and the cultural-historical methodology become productive in this research. Actually, this is the novelty of the proposed literary study, which will definitely add a scientific touch to the identification of the national self-worth and self-identity of the author's models of symbolism, in particular, based on the material of the analyzed social philosophical dramatic works. After all, our science has not carried out such a consistent and systematic analysis of the genre of the social philosophical symbolist play. Therefore, this study will be one of such literary attempts in the direction of comparative typological research. According to it, in fact, the practical significance of such a study follows: its results can be used to clarify the national model of symbolism, in particular, its self-sufficiency in Ukrainian dramatic and theatrical culture for historians of our writing and stage art, for writing scientific works on modernism as an aesthetic phenomenon, for further elucidation of the originality of the genre of Ukrainian social philosophical drama, for post-graduate students and doctoral students who study the problems of functioning of modernist types of artistic thinking in Ukraine and in Europe.

References

Білецький Олександр. Літературні течії в Європі першої чверті ХХ ст. Червоний шлях. 1925. №11/12. С. 263-281.

Див. праці Чижевського Дмитра: Історія української літератури: від початків до доби реалізму. Тернопіль: Феміна, 1994. 480 с.; Реалізм в українській літературі. К.: Просвіта, 1999. 117 с; Культурно-історичні епохи. Авґсбурґ, 1948. 225 с.; Нариси з історії філософії на Україні. Мюнхен: Logos, 1983. 318 с.

Чижевський Дмитро. Культурно-історичні епохи… 225 с.

Див., наприклад: Журавська І. Леся Українка та зарубіжні літератури. К.: Видавництво АН УРСР, 1963. 230 с.; Іщук-Пазуняк Наталія. Леся Українка і європейські літератури.1871-1971. 3б. На відзначення 100-річчя. Філядельфія, 1971-1980. С. 163-178; Стебельська Аріядна. «Лісова пісня» – серце творчости Лесі Українки. Зб. Наукових праць Канадського НТШ. Т.ХХХІІІ. Торонто: Гомін України, 1993. С. 251-258; Lesja Ukrainka und die europaische Literatur. Köln, 1994, 247 с; Поліщук Ярослав. Міфологічний горизонт українського модернізму. Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 1998. 296 с. та ін.

Хоткевич Гнат. Огляд нових творів. ЛНВ. 1909. № 1-3. С. 395-412.

Це переконливо доводять: Кравченюк Осип. Ґергарт Гауптман і українська література. Зб. Праць і матеріялів на пошану Василя Лева (1903-1991). Львів-Нью-Йорк-Париж-Сідней-Торонто, 1995. Т. 211. С. 261-274 і Комар Людмила. «Лісова пісня» Лесі Українки і «Зачароване коло» Люціана Риделя. СіЧ. 1993. № 5. С. 55-69.

Вороний Микола. «Казка старого млина. Драма». Микола Вороний. Твори. К.: Дніпро, 1991. С. 651-656.

Черкасенко Спиридон. Казка старого млина. Спиридон Черкасенко. Твори: у 2-х т. К.: Дніпро, 1991. Т. 1. С. 458-457.

Там само.

Там само.

Там само.

Там само.

Там само.

Там само.

Мишанич Олекса. В безмежжі зим і чужини… (Повернення Спиридона Черкасенка). Твори: В 2-х т. Т.1.К.: Дніпро, 1991. С. 5-42.

Дем’янівська Людмила. Художні пошуки в українській драматургії початку ХХ ст.. (Символічна драма С. Черкасенка й О. Олеся). Українська література: Матеріали 1 конґресу Міжнародної асоціації україністів. К: Наукова думка, 1989. С. 133-150.

Див.: Засенко Олекса. Творчість В. Стефаника і деякі аспекти дослідження дожовтневої української літератури. Радянське літературознавство. 1971. № 5. С. 49-58.

Ставицький О. Ф. Драматургія. Історія української літератури: У 8-ми т. Т.5. К.: Наукова думка, 1968. С. 451-499. (Схожі заполітизовані думки висловлює тут же й П. Й. Колесник у розділі «Модерністи»).

Олійник Оксана. Початки символізму в українській драматургії (На матеріалі п’єс О. Олеся та С. Черкасенка). Дис…канд..філол. наук… К., 1997.

Гординський Ярослав. Головні напрями в сучасній німецькій драмі. ЛНВ. 1925. Кн.4. С. 314-323.

Олійник Оксана. Початки символізму в українській драматургії (На матеріалі п’єс О. Олеся та С. Черкасенка). Дис…канд..філол. наук… К., 1997.

Петров В. «Їм промовляти душа моя буде: «Лісова пісня» Лесі Українки та її інтерпретації». Упоряд. В. Агеєва. К.: Факт, 2002. С.149-169.

Там само.

Там само.

Там само.

Задеснянський Р. «Лісова пісня» Лесі Українки та «Затоплений дзвін» Гавптмана. Творчість Лесі Українки: Критичні нариси (Видання друге, доповнене). Мюнхен: Українська критична думка, 1973. С. 122-136.

Див., приміром: Погребенник Ярослава. Леся Українка у зв’язках з німецькою культурою. Леся Українка: Публікації. Статті. Дослідження. К.: Наукова думка, 1984. С. 213-238. До речі, саме типологічна концепція художнього мислення лягла в основу статті румунської україністки Магдалини Ласло-Куцюк «Леся Українка і Ґергарт Гауптман». Велика традиція. Бухарест: Критеріон, 1979. С. 236-258.

Задеснянський Р. «Лісова пісня» Лесі Українки та «Затоплений дзвін» Гавптмана. Творчість Лесі Українки: Критичні нариси (Видання друге, доповнене). Мюнхен: Українська критична думка, 1973. С. 122-136.

Романенчук Богдан. Ґергарт Гауптман. Київ: Філядельфія, 1959. Ч. 4 (55). Липень-серпень. С. 26-32.

Кравченюк Осип. Ґергарт Гауптман і українська література. Зб. Праць і матеріалів на пошану Василя Лева (1903-1991). Львів-Нью-Йорк-Париж. 1991 С. 261-274.

Там само.

Стешенко Оксана. Ясній пам’яті товариша. Спогади про Лесю Українку. Видання друге, доповнене. К.: Дніпро, 1971. 319-331.

Дем’янівська Людмила. Художні пошуки в українській драматургії початку ХХ ст. (Символічна драма С. Черкасенка та О. Олеся)… С. 133-150.

Цит. за виданням: Wyspianski Stanislaw. Wesele. Dramat. Wydanie III (poprawione). Warszawa: KAMA, 1999; Terlecka A.M. Stanislaw Wyspianski and Symbolism, Roma Intyzm, 1985; Kuligowska-Korzeniewska Anna. Czwarty akt “Wesela”. Studium artysty. Materialy z sesji naukowej na Uniwersytecie Jagiellonskim 7-9 czerwca 1995. Pod redakcja naukowa Ewy Miodonskiej-Brookes. Kraków: Universitas, 1996. S. 209-227.

Олесь О. По дорозі в Казку. Твори: В 2-х т. Т. 2. К.: Дніпро, 1999.

Євшан М. Червоні маки. Микола Євшан. Під прапором мистецтва. К., 1910. С. 13

Олійник Оксана. Початки символізму в українській драматургії (на матеріалі п’єс О.Олеся та С. Черкасенка). Дис… канд. філол. наук. К., 1997.

Олесь О. По дорозі в Казку. Твори: в 2-х т. Т. 2. К.: Дніпро, 1999.

Published

2022-12-27

How to Cite

Khorob С. І. . (2022). TYPOLOGY OF AUTHOR’S MODELS OF ARTISTIC THINKING IN UKRAINIAN AND WESTERN EUROPEAN SOCIAL PHILOSOPHICAL AND SYMBOLIC DRAMA. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Word, (17(65), 188–208. https://doi.org/10.31471/2304-7402-2022-17(65)-188-208