КОЛИВАННЯ ОРТОТРОПНОЇ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ОБОЛОНКИ З МНОЖИНОЮ ВКЛЮЧЕНЬ ДОВІЛЬНОЇ КОНФІГУРАЦІЇ НА ШАРНІРНОМУ З’ЄДНАННІ З ОБОЛОНКОЮ

Автор(и)

  • Тетяна Василівна Шопа Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України

Ключові слова:

ортотропна циліндрична оболонка, коливання, включення, власні частоти, послідовнісний підхід, функція Гріна, непрямий метод граничних елементів, метод колокацій.

Анотація

В рамках уточненої моделі, яка враховує деформацію поперечного зсуву, побудовано розв’язок задачі про усталені коливання ортотропної замкненої циліндричної оболонки з довільною кількістю абсолютно жорстких включень довільної геометричної форми, орієнтації та розташування, які шарнірно з’єднані з оболонкою. Торці оболонки є довільної геометричної конфігурації. Розглянуто довільні гармонічні в часі граничні умови на зовнішній границі оболонки. Розв’язок побудовано на основі непрямого методу граничних елементів та секвенційного підходу до зображення функції Гріна. Крайову задачу зведено до системи лінійних алгебраїчних рівнянь.

Посилання

1. Механика композитных материалов и элементов конструкций. В 3 т. / под. ред. А.Н. Гузя. − Киев. − Т.1. Механика материалов. − 1082. − 368 с.; Т.2. Механика элементов конструкций − 1083. − 464 с.; Т.3. Прикладные исследования. − 1083. − 262 с.
2. Свободные колебания элементов оболочечных конструкций / Я.М.Григоренко, Е.И.Беспалова, А.Б.Китайгородский, А.И.Шинкарь. − К.: Наук. думка, 1986. − 172 с.
3. Григоренко Я.М. Численно-аналитическое решение задач механики оболочек на основе различных моделей / Я.М.Григоренко, Г.Г.Влайков, А.Я.Григоренко. − К.: Издательский дом «Академпериодика», 2006. − 472 с.
4. Шопа Т. До побудови розв’язку задачі про коливання ортотропної циліндричної оболонки з включенням довільної конфігурації / Т. Шопа // Машинознавство. − 2011. − No8-9. − С. 52-56.
5. Бурак, Я.Й. Аналітична механіка локально навантажених оболонок / Я.Й. Бурак, Ю.К. Рудавський, М.А. Сухорольський. − Львів: Інтелект-Захід, 2007. − 240 с.
6. Lighthill J. Introduction to Fourier Analysis and Generalised Functions / J. Lighthill. − Cambridge University Press, 1958. − 79 p.
7. Сухорольський М.А. Послідовності і ряди / М.А.Сухорольський. − Львів: Растр-7, 2010. − 346 с.
8. Шопа Т. Коливання ортотропної циліндричної оболонки з множиною отворів довільної конфігурації / Т. Шопа // Вісник ТНТУ. − 2012. − No 4(68). − С. 14-28.
9. Shopa T. Vibration of orthotropic cylindrical shell with a set of cutouts of аrbitrary configuration / T. Shopa // Конференція молодих учених із сучасних проблем механіки і математики імені академіка Я.С. Підстригача: Тези доповідей. − Львів, 2012. − С. 5-8.
10. Шопа Т. Коливання ортотропної оболонки з отворами довільної конфігурації / Т. Шопа // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. − 2011. − Вип. 14. − С. 167-178.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-02-16

Як цитувати

Шопа, Т. В. (2019). КОЛИВАННЯ ОРТОТРОПНОЇ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ОБОЛОНКИ З МНОЖИНОЮ ВКЛЮЧЕНЬ ДОВІЛЬНОЇ КОНФІГУРАЦІЇ НА ШАРНІРНОМУ З’ЄДНАННІ З ОБОЛОНКОЮ. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Number, (1(33), 26-45. вилучено із https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/number/article/view/99

Номер

Розділ

Математика та механіка