КОЛИВАННЯ ОРТОТРОПНОЇ ПАНЕЛІ ПОДВІЙНОЇ КРИВИНИ З МНОЖИНОЮ ВКЛЮЧЕНЬ ДОВІЛЬНОЇ КОНФІГУРАЦІЇ, ЖОРСТКО З’ЄДНАНИХ З ПАНЕЛЛЮ

Автор(и)

  • Тетяна Василівна Шопа Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України

Ключові слова:

ортотропна панель подвійної кривини, коливання, включення, власні частоти, послідовнісний підхід, функція Гріна, непрямий метод граничних елементів, метод колокацій

Анотація

В рамках уточненої моделі, яка враховує деформацію поперечного зсуву та всі інерційні компоненти, побудовано розв’язок задачі про усталені коливання ортотропної панелі подвійної кривини з довільною кількістю абсолютно жорстких включень довільної геометричної форми, орієнтації та розташування, які жорстко з’єднані з панеллю. Границя панелі є довільної геометричної конфігурації. Розглянуто довільні гармонічні в часі граничні умови на зовнішній границі панелі. Розв’язок побудовано на основі непрямого методу граничних елементів та секвенційного підходу до зображення функції Гріна. Крайову задачу зведено до системи лінійних алгебраїчних рівнянь.

Посилання

Механика композитных материалов и элементов конструкций. В 3-х т. / под. ред. А.Н. Гузя. − Т.1. Механика материалов. − К., 1982. − 368 с.; Т.2. Механика элементов конструкций − К.,1983. − 464 с.; Т.3. Прикладные исследования. − К., 1983. − 262 с.

Свободные колебания элементов оболочечных конструкцийЯ.М. Григоренко, Е.И. Беспалова, А.Б. Китайгородский, А.И. Шинкарь. − К.: Наук. думка, 1986. − 172 с.

Григоренко Я.М. Численно-аналитическое решение задач механики оболочек на основе различных моделей / Я.М. Григоренко, Г.Г. Влайков, А.Я. Григоренко. − К.: Изд. дом «Академпериодика», 2006. − 472 с.

Шопа, Т. До побудови розв’язку задачі про коливання ортотропної непологої циліндричної панелі з включенням довільної конфігураціїТ. Шопа // Машинознавство. − 2010. − No7 − С. 38-42.

Бурак Я.Й. Аналітична механіка локально навантажених оболонокЯ.Й. Бурак, Ю.К. Рудавський, М.А. Сухорольський. − Львів: Інтелект-Захід, 2007. − 240 с.

Lighthill, J. Introduction to Fourier Analysis and Generalised FunctionsJ. Lighthill. − Cambridge University Press, 1958. − 79 p.

Сухорольський, М.А. Послідовності і ряди / М.А. Сухорольський. − Львів: Растр-7, 2010. − 346 с.

Шопа Т. Коливання ортотропної панелі подвійної кривини з множиною отворів довільної конфігурації / Т. Шопа // Вісник ТНТУ. − 2012. − No 3. − С. 63-74.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-02-10

Як цитувати

Шопа, Т. В. (2019). КОЛИВАННЯ ОРТОТРОПНОЇ ПАНЕЛІ ПОДВІЙНОЇ КРИВИНИ З МНОЖИНОЮ ВКЛЮЧЕНЬ ДОВІЛЬНОЇ КОНФІГУРАЦІЇ, ЖОРСТКО З’ЄДНАНИХ З ПАНЕЛЛЮ. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Number, (1(45), 80-89. вилучено із https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/number/article/view/15

Номер

Розділ

Математика та механіка