КОЛИВАННЯ ОРТОТРОПНОЇ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ОБОЛОНКИ З МНОЖИНОЮ ОТВОРІВ ТА ВКЛЮЧЕНЬ ДОВІЛЬНОЇ КОНФІГУРАЦІЇ

Автор(и)

  • Тетяна Василівна Шопа Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України

Ключові слова:

ортотропна циліндрична оболонка, коливання, включення, отвори, власні частоти, послідовнісний підхід, функція Гріна, непрямий метод граничних елементів, метод колокацій.

Анотація

В рамках уточненої моделі, яка враховує деформацію поперечного зсуву, побудовано розв’язок задачі про усталені коливання ортотропної замкненої циліндричної оболонки з довільною кількістю абсолютно жорстких включень та отворів довільної геометричної форми, орієнтації та розташування. Торці оболонки є довільної геометричної конфігурації. Розглянуто довільні гармонічні в часі граничні умови на зовнішній границі оболонки та на контурах отворів. Включення мають різні типи з’єднань з оболонкою. Розв’язок побудовано на основі непрямого методу граничних елементів та секвенційного підходу до зображення функції Гріна. Крайову задачу зведено до системи лінійних алгебраїчних рівнянь.

Посилання

1. Свободные колебания элементов оболочечных конструкций. Я.М. Григоренко, Е.И. Беспалова, А.Б. Китайгородский, А.И. Шинкарь. − К.: Наук. думка, 1986. − 172 с.
2. Механика композитных материалов и элементов конструкций. В 3-х т. / под. ред. А.Н. Гузя. − К., 1982. − Т.1. Механика материалов. − 368 с.; Т.2. Механика элементов конструкций − 1983. − 464 с.; Т.3. Прикладные исследования. − 1983. − 262 с.
3. Григоренко Я.М. Численно-аналитическое решение задач механики оболочек на основе различных моделей / Я.М. Григоренко, Г.Г. Влайков, А.Я. Григоренко. − К.: Издательский дом «Академпериодика», 2006. − 472 с.
4. Шопа Т. Коливання ортотропної циліндричної оболонки з множиною отворів довільної конфігурації / Т. Шопа // Вісник ТНТУ. − 2012. − No 4(68). − С. 14-28.
5. Шопа Т. Коливання ортотропної циліндричної оболонки з множиною включень довільної конфігурації, жорстко з’єднаних з оболонкою / Т. Шопа // Вісник ТНТУ. − 2013. – No 2. − С. 41-55.
6. Шопа Т. Коливання ортотропної панелі подвійної кривини з множиною включень довільної конфігурації з пружними прошаркамиТ. Шопа // Вісник ТНТУ. − 2013. No 1. − С. 71-84.
7. Шопа Т. Коливання ортотропної циліндричної оболонки з множиною включень довільної конфігурації на шарнірному з’єднанні з оболонкою / Т. Шопа // Прикарпатський вісник НТШ. Число − 2016. – No 1. − С. 26-45.
8. Шопа Т.В. Коливання ортотропної циліндричної оболонки з множинами отворів та включень довільної конфігурації / Т.В. Шопа // Конференція молодих учених “Підстригачівські читання − 2014”: Тези доповідей. – Львів, 2014.
9. Сухорольський М.А. Послідовності і ряди / М.А. Сухорольський. − Львів: Растр-7, 2010. − 346 с.
10. Бурак Я.Й. Аналітична механіка локально навантажених оболонокЯ.Й. Бурак, Ю.К. Рудавський, М.А. Сухорольський. − Львів: Інтелект-Захід, 2007. − 240 с.
11. Lighthill J. Introduction to Fourier Analysis and Generalised FunctionsJ. Lighthill. − Cambridge University Press, 1958. − 79 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-02-13

Як цитувати

Шопа, Т. В. (2019). КОЛИВАННЯ ОРТОТРОПНОЇ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ОБОЛОНКИ З МНОЖИНОЮ ОТВОРІВ ТА ВКЛЮЧЕНЬ ДОВІЛЬНОЇ КОНФІГУРАЦІЇ: Array. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Number, (1(37), 108–118. вилучено із https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/number/article/view/71

Номер

Розділ

Математика та механіка