ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Автор(и)

  • Ярослав Степанович Витвицький Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
  • Оксана Миколаївна Витвицька Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
  • Н. В. Балашова Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Ключові слова:

економічна інформація, інформаційний капітал, класифікація економічної інформації, оцінка, економічні вигоди.

Анотація

Показано роль інформації у функціонуванні підприємств у сучасних умовах. Подано дефініцію інформаційного капіталу та виокремлено його характерні ознаки. Здійснено класифікацію видів економічної інформації з точки зору оцінки її вартості. Розглянуто методичні підходи до оцінки економічної інформації, яка пропонується споживачам як інформаційні послуги. Для оцінки економічної інформації, що застосовується в управлінні підприємством, запропоновано методичний підхід на основі концепції економічних вигод.

Посилання

1. Реймерс Н.Ф. Природопользование: Словарь-справочник / Н.Ф. Реймерс. – М.: Мысль, 1990. – 637 с.
2. Мельник Л.Г. Экономика информации и информационные системы предприятия: учебн. пособ. / Л.Г. Мельник, Л.Н. Иляшенко, В.А. Касьяненко. – Сумы, 2004. – 355 с.
3. Економіка підприємства: навч. посібник / [Й.М. Петрович, А.Ф. Кіт, Г.М. Захарчин та ін.]; за ред. Петровича Й. М. – Львів: Магнолія 2006, 2008. – 580 с.
4. Гушко С.В. Управлінські інформаційні системи: навч. посібник / С.В. Гушко, А.В. Шайкан. – Львів: Магнолія Плюс, 2006. – 320 с.
5. Інформаційні системи і технології в економіці: навч. посібн. / [В.С. Пономаренко, Р.К. Бутова, І.В. Журавльова та ін.]; за ред. Пономаренко В.С. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. – 544 с. (Альма-матер).
6. Шевчук О.Б. Інформаційний капітал: його сутність і види / О.Б. Шевчук // Економічна теорія. – 2005. – No 2. – С. 41-48.
7. Яремко І.Й. Оцінка капіталу підприємства: інформаційне забезпечення вартісно-орієнтованої концепції управління підприємством: монографія / І.Й. Яремко. – Львів: Новий світ – 2000, 2005. – 236 с.
8. Мендрул А.Г. Оценка стоимости нематериальных активов / А.Г. Мендрул, В.С. Ларцев. – К: ООО «Полиграф-Информ», 2004. – 264 с.
9. Про інформацію. [Інтернет-ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. – ( Закон України).
10. Шуть О.Н. Информация и направления ее использования в экономике / О.Н. Шуть //[Інтернет-ресурс]. – Режим доступу: http://creativeeconomy/ru/library/prd162/php.
11. Витвицький Я.С. Економічна оцінка геологічної інформації нафтогазових компаній / Я.С. Витвицький // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – 2008. – No 1 (17). – С. 128-133.
12 Витвицький Я.С. Економічна оцінка гірничого капіталу нафтогазових компаній: наукова монографія / Я.С. Витвицький. – Івано-Франківськ: Факел, 2007. – 431 с.
13. Оценка имущества и имущественных прав в Украине: монографія. Изд. второе, перер. и доп. / [Н.П. Лебедь, А.Г. Мендрул, В.С. Ларцев и др.]; под ред. Н.П. Лебедь. – К.: ООО «Информационно-издательская фирма «Принт-Экспресс», 2003. – 715 с.
14. Наказ ФДМУ від 5 лютого 2004 р. No 236 / Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – К.: ФДМУ, 2004. – No 4. – С. 51. – (Нормативний документ Фонду державного майна України. Наказ).
15 Витвицький Я.С. До питання визначення ставки дисконту при оцінці бізнесу /Я.С. Витвицький, У.Я. Витвицька // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – К.: ФДМУ, 2006. – No 9. – С. 24-27.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-03-08

Як цитувати

Витвицький, Я. С., Витвицька, О. М., & Балашова, Н. В. (2019). ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Number, (1(5), 307-317. вилучено із https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/number/article/view/332

Номер

Розділ

Економіка та організація виробництва