ВИКОРИСТАННЯ ТЕОРІЇ СТАТИСТИЧНИХ РІШЕНЬ ДО ВАРТІСНОЇ ОЦІНКИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ НАФТОГАЗОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • Оксана Миколаївна Витвицька Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Ключові слова:

невизначеність, ризик, оцінка вартості інформа- ції, теорія статистичних рішень, функція середніх втрат.

Анотація

Розглядається можливість використання теорії статистичних рішень до оцінки вартості інформації, що використовується в управлінні нафтогазовими підприємствами з метою підвищення ефективності управлінської діяльності. Застосовано метод вартісної оцінки інформації із використанням функції середнього ризику для встановлення вартості геофізичної інформації, а також економічної інформації, яка стосується кон’юнктури ринку послуг.

Посилання

1. Ілляшенко С.М. Економічний ризик: Навчальний посібник / С.М. Ілляшенко. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 220 с.
2. Методи та системи підтримки прийняття рішень в управлінні еколого-економічними процесами підприємств: навчальний посібник / [В.С.Пономаренко, Л.А. Павленко, О.М. Беседовський та ін.] – Х.: Вид. ХНЕУ, 2012. – 272 с.
3. Ус С.А. Методи прийняття рішень [Текст]: навч. посібник / С.А. Ус. – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – 212 с.
4. Герасимчук О.Б. Некоректні задачі відновлення економічної інформації за умов невизначеності: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.11 “Математичні методи,моделі та інформаційні технології в економіці” / О.Б. Герасимчук. – Львів, 2008. – 17 с.
5. Вентцель Е.С. Исследование операций / Е.С. Вентцель. – М.: Наука, 2001. – 364 с.
6. Тынкевич М.А. Экономико-математические методы (Исследование операций): учебное пособие. [Электронный ресурс] / М.А. Тынкевич. – Режим доступа: http://vtit.kuzstu.ru/books/shelf/book1
7. Черноморов Г.А. Теория принятия решений: учебное пособие [Электронный ресурс] / Г.А. Черноморов. – Рос.гос.техн. ун-т, Новочеркасск, 2002. – 276 с. – Режим доступа: http://www.kodges.ru/6384-
teorija-prinjatija-reshenijj.html
8. Козлов Е.А. Определение экономической дефективности геофизических работ на нефть и газ / Е.А. Козлов. – М.: Недра. 1980. – 141 с.
9. Определение экономической эффективности научно-технических разработок в геологии / Г.В. Белов и др. – М.: Недра. 1985. – С. 144
10. Стратонович Р.Л. Теория информации / Р.Л. Стратонович. – М.: Советское радио, 1975. – 424 с.
11. Витвицький Я.С. Економічна оцінка гірничого капіталу нафтогазових компаній. Наукова монографія / Я.С. Витвицький. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2007. – 431 с.
12. Витвицький Я.С. Методичні підходи до оцінки економічної інформації / Я.С. Витвицький, О.М. Витвицька // Науковий вісник Івано-Франківського національного державного технічного університету нафти і газу, 2010. – No4(26). – С. 113-119.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-02-26

Як цитувати

Витвицька, О. М. (2019). ВИКОРИСТАННЯ ТЕОРІЇ СТАТИСТИЧНИХ РІШЕНЬ ДО ВАРТІСНОЇ ОЦІНКИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ НАФТОГАЗОВИХ ПІДПРИЄМСТВ. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Number, (1(29), 132-139. вилучено із https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/number/article/view/149

Номер

Розділ

Математика та механіка