ЗАСТОСУВАННЯ ЕНТРОПІЇ ДО ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ІНФОРМАЦІЇ

Автор(и)

  • Оксана Миколаївна Витвицька Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Ключові слова:

кількість інформації, оцінка вартості інформації, ентропія, інформаційна асиметрія, повнота інформації.

Анотація

У статті запропоновано принципово новий підхід до оцінки вартості інформації, який враховує ймовірнісний характер інформації і ґрунтується на використанні теорії інформації. Відповідно до цього підходу розроблено метод вартісної оцінки інформації із застосуванням ентропії. Розглянуто властивості ентропії. Запропонований підхід до оцінки вартості інформаційних ресурсів дозволяє визначити вплив повноти інформації на її вартість із врахуванням зміни ентропії.

Посилання

1. Социально-экономические проблемы информационного общества: монография / под ред. Л.Г. Мельника, М.В. Брюханова. – Вып.2. – Сумы: Университетская книга, 2010. – 896 с.
2. Чухно А.А. Сучасні економічні теорії / А.А. Чухно, П.І. Юхименко, П.М. Леоненко. – К.: Знання, 2007. – 878 с.
3. Мамонтова Н.А. Управління вартістю компаній нафтогазового комплексу в умовах інноваційного розвитку: монографія / Н.А. Мамонтова. – Львів: ПАІС, 2011. – 484 с.
4. Економіка підприємства: навч. посібник / [Й.М. Петрович, А.Ф. Кіт, Г.М. Захарчин та ін.]; за ред. Петровича Й. М. – Львів: Магнолія 2006, 2008. – 580 с.
5. Загальні засади майна і майнових прав. Постанова КМУ No 1440 від 10 вересня 2003 року [Інтернет-ресурс]. – Режим доступу: http://www.akadem.kiev.ua – (Національний стандарт No 1).
6. Международные стандарты оценки. Седьмое издание. 2005; [пер. с англ. И.Л. Артеменкова, Г.И. Микерина, Н.В. Павлова]. – М.: ООО “Российское общество оценщиков”, 2005. – 414 с. – (Международные стандарты оценки).
7. Шевчук О.Б. Інформаційний капітал: його сутність і види / О.Б. Шевчук // Економічна теорія. – 2005. – No 2. – С. 41-48.
8. Яремко І.Й. Оцінка капіталу підприємства: інформаційне забезпечення вартісно-орієнтованої концепції управління підприємством: монографія / І.Й. Яремко. – Львів: Новий світ – 2000, 2005. – 236 с.
9. Мендрул А.Г. Оценка стоимости нематериальных активов / А.Г. Мендрул, В.С. Ларцев. – К: ООО «Полиграф-Информ», 2004. – 264 с.
10. Дуглас У. Хаббард. Как измерить всё, что угодно. Оценка стоимости нематеріального в бизнесе / Дуглас У. Хаббард / [Пер.с англ. Е. Пестеревой] – М.: ЗАО “Олимп-Бизнес”, 2009. – 320 с.
11. Основи стійкого розвитку: навчальний посібник / [Л.Г. Мельник, О.І. Карінцева, С.М. Шевченко та ін.]; за заг. ред. д. е. н., проф. Мельника Л. Г. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2005. – 654 с.
12. Управление. Информация. Интеллект / под.ред А.И. Берга, Б.В. Бирюкова, Е.С. Геллера, Г.Н. Поварова. – М.: Мысль, 1976. – 383 с.
13. Дементьев Л.Ф. Применение математической статистики в нефтепромысловой геологии / Л.Ф. Дементьев, М.А. Жданов, А.Н. Кирсанов. – М.: Недра, 1977. – 255 с.
14. Яглом А.М. Вероятность и информация / А.М. Яглом, И.В. Яглом. – М.: Физматгиз, 1960. – 350 с.
15. Экономическая сущность асимметрии информации и её влияние на функционирование рынка [Інтернет-ресурс]. – Режим доступу: http://safbd.ru/magazine/article

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-03-06

Як цитувати

Витвицька, О. М. (2019). ЗАСТОСУВАННЯ ЕНТРОПІЇ ДО ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ІНФОРМАЦІЇ. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Number, (1(25), 45-53. вилучено із https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/number/article/view/204

Номер

Розділ

Математика та механіка