РОЗМІРНИЙ ЕФЕКТ ТА МЕХАНІЗМИ ПЕРЕНЕСЕННЯ НОСІЇВ СТРУМУ У ТОНКИХ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ПЛІВКАХ ХАЛЬКОГЕНІДІВ СВИНЦЮ (ОГЛЯД)

Автор(и)

  • Дмитро Михайлович Фреїк Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
  • Богдан Степанович Дзундза Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
  • Юрій Володимирович Кланічка Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Ключові слова:

тонкі плівки, халькогеніди свинцю, транспортні явища, механізми розсіювання.

Анотація

Зроблено короткий огляд робіт, присвячених дослідженню класичного розмірного ефекту у плівках халькогенідів свинцю із різною структурною завершеністю. Розглянуто вплив міжфазних та міжзеренних меж, а також дислокацій невідповідності на механізми перенесення та рухливість носіїв заряду в рамках характеристичних довжин, дифузного розсіювання і моделі Петріца.

Посилання

Holloway Н. Тhin Films IV-VI semiconductor photodiodes / H. Holloway // Physics thin films. – New York, 1980. – No11. – Р. 105-203.

Фреик Д.М. Физика и технология полупроводниковых пленок Д.М. Фреик, М.А. Галущак, Л.И. Межиловская. – Львов, Вища школ., 1988. – 152 с.

Zemel J.N. Recent developments in epitaxial IV-VI films / J.N. Zemel // J. Luminescence. – 1973. – No7. – Р. 524-541.

Поверхностные свойства твердых тел / под. ред. М. Грина. – М.: Мир. – 1972. – 432 с.

Jensen J.D. Surfase charge transport in PbSxSe1-x and Pb 1-ySnySe epitaxial films / J.D. Jensen, R.B. Schoolar // J. Vac. Sci. Technol. – 1976. – No13, 4. – Р. 920-925.

Бойков Ю.А. Влияние приграничных слоев на свойства тонких пленок теллурида свинца / Ю.А. Бойков, В.А. Кутасов // Физика твердого тела. – 1983. – No25, 10. – С. 2984-2987.

Thickness Dependence of Hall Mobility of HWE Grown PbTe Films / P.R. Vaya, J. Majht, B.S.V. Gopalam, C. Dattatrepan // Phys. Stat. Sol. (a). – 1985. – No87, 341. – Р. 341-350.

Размерные эффекты в поликристаллических пленках PbTe / Ю.А. Браташевський, В.Д. Окунев, Н.Н. Пафомов, З.А. Самойленко // Физика твердого тела. – 1985. – No27, 3. – С. 723-729.

Подвижность носителей заряда в двухслойных структурах PbTe/PbS / О.А. Александрова, Р.Ц. Бондоков, Н.В. Саунин, Ю.М. Таиров // Физика и техника полупроводников. – 1998. – No32, 9. – С. 1064-1068.

Напраленые неоднородности концентрации носителей заряда в эпитаксиальных пленках сульфида свинца / B.И. Левченко, Л.И. Постнова, В.В. Дикарева, Т.Л. Черная, И.В. Пуляэва // Неорганические материалы. – 1993. – No29, 11. – С. 1470-1472.

Бондаренко В.В. Электрон-фононное взаимодействие и подвижность электронов в квантово-размерных структурах II типа PbTe/PbS /В.В. Бондаренко, В.В. Забудський, Ф.Ф. Сизов // Физика и техника пллупроводников. – 1992. – No32, 6. – С. 739-742.

Рухливість носіїв заряду і механізми їх розсіювання в плівках сульфіду свинцю / Д.М. Фреїк, Б.С. Дзундза, І.В. Калитчук, В.М. Кланічка // Фізика і хімія твердого тіла. – 2004. – No5, 2. – С. 302-306.

Особливості розсіювання носіїв заряду в епітаксійних структурах на основі халькогенідів свинцю / Д.М. Фреїк, В.Ф. Пасічняк, О.Л. Соколов, Б.С. Дзундза // Фізика і хімія твердого тіла. – 2004. – No5, 3. – С. 401-403.

Електричні властивості епітаксійних плівок PbSnSe у моделях Петріца і дифузного розсіювання / Д.М. Фреїк, О.Л. Соколов, Г.Д. Матеїк, Б.С. Дзундза, В.Ф. Пасічняк // Фізика і хімія твердого тіла. – 2005. – No6, 1. – С. 354-357.

Фреїк Д.М. Вплив поверхні і міжзеренних меж на рухливість носіїв у тонких плівках телуриду свинцю / Д.М. Фреїк, Б.С. Дзундза, Г.Д. Матеїк // Фізика і хімія твердого тіла. – 2005. – No6,2. – С. 251-253.

Розсіяння носіїв заряду в епітаксійних плівках PbTe / Д.М. Фреїк, В.Ф. Пасічняк, О.Л. Соколов, Б.С. Дзундза // Український фізичний журнал. – 2005. – No50, 11. – С. 1250-1252.

Фреїк Д.М. Моделі процесів відпалу полікристалічних плівок телуриду свинцю / Д.М. Фреїк, Б.С. Дзундза, Я.П. Салій // Фізика і хімія твердого тіла. – 2006. – No7, 1. – С. 45-49.

Колосов С.А. Электрические свойства мелкозернистых поликристаллов CdTe / С.А. Колосов, Ю.В. Клевков, А.Ф. Плотников // Физика и техника пллупроводников. – 2004. – No38, 4. – С. 473-478.

Перенесення носіїв струму у дрібнодисперсних плівках кадмій і плюмбум телуридів / Д.М. Фреїк, Б.С. Дзундза, Г.Д.Матеїк, Ю.В. Кланічка // Фізика і хімія твердого тіла. – 2006. – No7, 2. – С. 245-247.

Равич Ю.И. Методы исследования полупроводников в применении к халькогенидам свинца PbTe, PbSe, PbS / Ю.И. Равич, В.А. Ефимова, В.А. Смирнова. – М.: Наука, 1968. – 384 с.

Фреїк Д.М. Вплив поверхні і міжкристалічних меж на електричні властивості тонких плівок телуриду свинцю / Д.М. Фреїк, Б.С. Дзундза / Фізика і хімія твердого тіла. – 2006. – No7, 4. – С. 673-676.

Petritz R.L. Theory of an Experiment for Measuring the Mobility and Density of Carriers in the Space-Charge Region of a Semiconductor Surface / R.L. Petritz // Phis. Rev. – 1958. – No110, 6. – P. 1254-1262.

Фреїк Д.М. Ефективні і локальні значення електричних параметрів у полікристалічних плівках телуриду свинцю / Д.М. Фреїк, Я.П. Салій, О.Я. Довгий // Фізика і хімія твердого тіла. – 2001. – Т. 2. – No 4. – С. 711–718.

Довгий О.Я. Напрямлені неоднорідності в епітаксійних плівках телуриду свинцю при вакуумному відпалі / О.Я. Довгий // Фізика і хімія твердого тіла. – 2002. – Т. 3. – No 4. – С. 161-168.

Метод часу релаксації і варіаційний підхід у аналізі явищ переносу в напівпровідникових кристалах AIVBVI / Д.М. Фреїк, Л.І. Никируй, О.І. Ільків, О.М. Возняк // Фізика і хімія твердого тіла. – 2007. – No8, 3. – С. 451-456.

Ржанов А.В. Электронные процессы на поверхности полупроводников / А.В. Ржанов. – М.: Наука, 1971. – 490 с

Фреїк Д.М. Вплив структурної завершеності плівок селеніду свинцю на механізми розсіювання носіїв струму / Д.М. Фреїк, Б.С. Дзундза // Фізика і хімія твердого тіла. – 2007. – No8, 1. – С. 71-74.

Фреїк Д.М. Вплив дислокацій невідповідності на рухливість носіїв заряду в двошарових епітаксійних структурах на основі сполук AIVBVI / Д. М. Фреїк, О. Л. Соколов, Ю. В. Кланічка // Вісник Прикарпатського університету. Математика. Фізика. – 2007. – В.3. – С. 65- 71.

Neumark G.F. Theory of the Influence of Misfit Dislocations on Interfacial Mobility and Hall Effect / G.F. Neumark // Phys. Rev. (b). – 1970. – No1, 6. – Р. 2613-2622.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-03-08

Як цитувати

Фреїк, Д. М., Дзундза, Б. С., & Кланічка, Ю. В. (2019). РОЗМІРНИЙ ЕФЕКТ ТА МЕХАНІЗМИ ПЕРЕНЕСЕННЯ НОСІЇВ СТРУМУ У ТОНКИХ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ПЛІВКАХ ХАЛЬКОГЕНІДІВ СВИНЦЮ (ОГЛЯД). PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Number, (1(5), 155-176. вилучено із https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/number/article/view/320

Номер

Розділ

Фізика і хімія твердого тіла

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають