ЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТОНКИХ ПЛІВОК ТА НАНОСТРУКТУР ХАЛЬКОГЕНІДІВ СВИНЦЮ

Автор(и)

  • Дмитро Михайлович Фреїк Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
  • Богдан Степанович Дзундза Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
  • Василь Васильович Бачук Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
  • Юрій Володимирович Лисюк Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
  • Ярослав Святославович Яворський Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Ключові слова:

халькогеніди свинцю, нанокристали, топологія по- верхні, механізми росту.

Анотація

Досліджено залежності кінетичних параметрів полікристалічних плівок PbTe від товщини. За умови дифузного розсіювання носіїв заряду розраховані ефективна довжина вільного пробігу, поверхнева та зерномежова рухливості і розміри кристалічних зерен. Показано особливості механізмів розсіювання носіїв струму у наноструктурах телуриду свинцю, осадженого на підкладках з поліамідної стрічки та телуриду олова, осадженого на слюду від товщини. Встановлено, що домінуюча роль розсіювання на поверхні чи міжзеренних межах визначається структурним станом конденсатів.
Досліджено залежності кінетичних параметрів полікристалічних плівок PbTe різних товщин (0,16-0,54 мкм) від часу їх витримки на повітрі. Встановлено механізми дифузійних процесів, які призводять до зміни електричних властивостей тонких плівок з часом.

Посилання

1. Recent developments epitaxial IV-VI films / J.N. Zemel in // J. Luminescence. – 1973. – No7. – Рр. 524-541.
2. Поверхностные свойства твердых тел.; Под. ред. М. Грина. – М.: Мир, 1972. – 432 с.
3. Thickness Dependence of Hall Mobility of HWE Grown PbTe Films / P.R. Vaya, J. Majht, B.S.V. Gopalam, C. Dattatrepan // Phys. Stat. Sol. (a), 87(341), pp. 341-350 (1985).
4. Розсіяння носіїв заряду в епітаксійних плівках PbTe / Д.М. Фреїк, В.Ф. Пасічняк, О.Л. Соколов, Б.С. Дзундза // Український фізичний журнал, 50(11), сс. 1250-1252 (2005).
5. N.S. Lidorenko, A.M. Gas’kow, Z.M. Dashevskii, and M.P. Rulenko, Dokl. Akad. Nauk SSSR 301(89) (1988) [Sov. Phys. Dokl. 33(512) (1988)].
6. Z. Dashevsky, Proceedings of 16 th International Conference on Thermoelectrics, Dresden, Germany. – 1997. – Р. 255.
7. Браташевский Ю.А. Влияние структуры на электропроводность поликристалических пленок PbTe / Ю.А.Браташевский, В.Д.Окунев, З.А. Самойленко // Неорганические материалы. – 1985. – No21(7). – С. 1124-1129.
8. Вакуумное нанесение пленок в квазизамкнутом объеме / Ю.З. Бубнов, М.С. Лур’є, Ф.Г. Старос, Г.А. Филаретов. – Л.: Энергия, 1975. – 161 с.
9. Tellier C.R., Tosser A.J., Boutrit C. // Thin Solid Films, 44, 201 (1977)
10. Розмірні ефекти в термоелектричних властивостях наноструктурованих плівок телуриду свинцю / Д.М. Фреїк, А.П. Шпак, Б.С. Дзундза,
І.І. Чав’як, В.В. Бачук, Ю.А. Куницький // Фізика i хімія твердого тіла. – 2010. – No11(2). – 112 c.
11. Вплив атомних і структурних дефектів на електронні процеси в епітаксійних плівках телуридів олова і свинцю: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.18 / М.В. Пиц / Прикарпат. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 20 с. (2001).
12. Effect of oxidation on the thermoelectric properties of PbTe and PbS epitaxial films / E.I. Rogacheva, I.M. Krivulkin, O.N. Nashchekina, A.Yu. Sipatov, V.V. Volobuev and M.S. Dresselhaus // Appl. Phys. Lett. – 2001. – No78(12). – Р. 1661-1663.
13. R.L. Petritz, F.L. Lummis, H.E. Sorrow, J.F. Woods, in R.H. Kingston (ed.), Semiconductor Surface Physics, Univ. of Pennsylvania Press, Philadelphia, p. 229 (1957).

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-03-07

Як цитувати

Фреїк, Д. М., Дзундза, Б. С., Бачук, В. В., Лисюк, Ю. В., & Яворський, Я. С. (2019). ЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТОНКИХ ПЛІВОК ТА НАНОСТРУКТУР ХАЛЬКОГЕНІДІВ СВИНЦЮ. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Number, (1(9), 127-143. вилучено із https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/number/article/view/290

Номер

Розділ

Фізика і хімія твердого тіла

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають