No. 5-6(41-42) (2017): PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Idea

					View No. 5-6(41-42) (2017): PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY   Idea

Друкується за рекомендацією Вченої ради ДВНЗ “Прикарпатський націо-нальний університет імені Василя Стефаника” (протокол № 11 від 31.10.2017 р.) та ухвалою Президії Івано-Франківського осередку НТШ (протокол № 1 від 18.03.2017 р.)

Published: 2019-06-05