About the Journal

Науковий журнал

Видається у чотирьох  серіях ЧИСЛОСЛОВОДУМКАПУЛЬС 

(по одному випуску кожної серії щороку)

 Заснований у 2008 році

Реєстраційне свідоцтво

КВ № 14628-3599

від 10 жовтня 2008 р.

видане Міністерством   юстиції України  Журнал входить до переліку наукових фахових  видань України (наказ МОН України № 1328 від 21.12.2015 р., науки –медичні)

 ЗАСНОВНИКИ:

Івано-Франківський           осередок Наукового товариства ім. Шевченка

 Прикарпатський              національний університет імені Василя Стефаника

 Івано-Франківський            національний технічний університет нафти і газу

 Івано-Франківський              національний медичний   університет

Відповідальність за достовірність наведених у статтях даних несуть автори публікацій.

 Передрук – тільки з дозволу редакції 

Друкується за рекомендацією Вченої ради Івано-Франківського медичного університету  та ухвалою Президії Івано-Франківського осередку Наукового товариства  ім. Шевченка