Editorial Team

Головний редактор – докт. техн. наук В.М. Мойсишин

  Редактор – докт. політ. наук І.С. Монолатій

Відповідальний секретар – канд. політ. наук Ю.В. Кобець

 Редакційна колегія:

габ. докт. політології А. Адамчик (Лодзь, Республіка Польща), докт. політ. наук В.І. Бурдяк (Чернівці), докт. політ. наук М.М. Гон (Рівне), докт. політ. наук С.М. Дерев’янко, докт. політ. наук В.Й. Климончук, докт. політ. наук М.В. Лазарович (Тернопіль), докт. іст. наук                          Я.І. Мандрик, докт. іст. наук В.В. Марчук, докт. політ. наук                       С.М. Наумкіна (Одеса), докт. політ. наук М.М. Нагорняк, докт. політ. наук О.В. Новакова (Київ), габ. докт. політології В. Парух (Люблін, Республіка Польща), докт. політ. наук А.С. Романюк (Львів), докт. політ. наук Т.П. Федорчак, докт. політ. наук І.Є. Цепенда.