THE FUNCTIONING OF LANGUAGE IDEOLOGIES IN IVANOFRANKIVSK (BASED ON THE MATERIAL OF THE POLISH LANGUAGE AS THE LANGUAGE OF A NATIONAL MINORITY)

Authors

  • Olena Pelekhata Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

DOI:

https://doi.org/10.31471/2304-7402-2024-19(71)-393-401

Keywords:

linguistic biography, linguistic ideologies, language management, polylingual diversity.

Abstract

The article presents an analysis of the functioning of linguistic ideologies in the city on the basis of Polish as a national minority language. The material for the study is represented by recorded interviews with residents of the oldest generation.The history of the city confirms the fact that attitudes towards language are an obvious link between language ideologies and human behaviour. Language ideologies are tools that assign a certain value to languages on the basis of ethnicity, state or social affiliation.Language ideologies have led to the disappearance of the transmission of Polish from parents to children, and then to the gradual resumption of this process in local Polish families. The oldest generation of local Poles lived in three different socio-historical periods. Each of them influenced the change of language ideologies. The fear of using Polish led to the almost complete elimination of Polish among the older generation, who are actually the children of the oldest generation.

References

E. Babbie, 2009, Podstawy badań społecznych, tłum.W. Betkiewicz, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku https://www.ckpide.eu/pl/o-nas/misja-cele-i-zadania

N.Dołowy-Rybińska, M. Hornsby, 2021, Attitudes and Ideologies in Language Revitalisation, in: Olko, J. & Sallabank J. (ed.), Revitalizing Endangered Languages. A Practical Guide: Cambridge University Press, 104-117. DOI: https://doi.org/10.1017/9781108641142

A. Kłos, 2016, Przymusowa ewakuacja (1944–1946) – periodyzacja w świetle dokumentów archiwalnych - Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Spotkania Humanistyczne Międzynarodowy Interdyscyplinarny Periodyk Naukowy Humanistic Encounters. International Interdisciplinary Scientific Journal, 6, s. 163-183.

В. Кубійович, 1983, Етнічні групи південно-західної України (Галичини) на 1.1.1939, Wiesbaden. Ethnic groups of the South-Western Ukraine (Halyčyna-Galicia) 1.1.1939. Wiesbaden: Harrassowitz.

P. Лозинський, 2011, Етнічний склад населення Івано-Франківська у другій половині ХХ ст. (історико-географічний аналіз). Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка, Серія: Географія, 39, 231–236.

Л. Масенко, 2004, Мова і політика. Київ: Соняшник.

O.Pelekhata, 2022, Elementy biografii językowych przedstawicieli polskiej mniejszości narodowej na pograniczu: Iwano-Frankiwsk (dawny Stanisławów). Poradnik językowy, 1, s. 89-108. https://DOI: 10.33896/PorJ.2022.1.5

I. Piller, 2016, Linguistic diversity and social justice: An introduction to applied sociolinguistics. Oxford: Oxford University Press.

M. Silverstein, 1979, Language structure and linguistic ideology. W: P. R. Clyne, W. F. Hanks, C. L. Hofauer, red., The elements: A parasession on linguistic units and levels, p.193– 247. Chicago Linguistic Society.

Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie terminu i trybu dalszej repatriacji z ZSRR osób narodowości polskiej. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19570470222/O/D19570222.pdf

Zakon Ukraïny “Pro ratyfikatsiiu IEvrope˘ıs’koï khartiï rehional’nykh mov abo mov menshyn”. (2003). Ministerstvo kul’tury Ukraïny. http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id= 244987130&cat_id=244950582

A.Zielińska, 2013, Mowa pogranicza: Studium o językach i tożsamościach w regionie lubuskim. Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy. https:// hdl.handle.net/20.500.12528/37

A.Zielińska, F. Księżyk, 2021, Language shifts in the language biographies of immigrants from Upper Silesia residing in Germany. Multilingua 2021, 40(5), p. 675-706. https://doi.org/10.1515/multi-2019-0127

Published

2024-03-26

How to Cite

Pelekhata, O. (2024). THE FUNCTIONING OF LANGUAGE IDEOLOGIES IN IVANOFRANKIVSK (BASED ON THE MATERIAL OF THE POLISH LANGUAGE AS THE LANGUAGE OF A NATIONAL MINORITY). PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Word, (19(71), 393–401. https://doi.org/10.31471/2304-7402-2024-19(71)-393-401

Issue

Section

DIALECTOLOGY, SOCIOLINGUISTICS, TRANSLATIOLOGY