DIACHRONIC AND SYNCHRONOUS MANIFESTATIONS OF POLISH INFLUENCES IN THE FEMINITIVE SUBSYSTEM OF THE UKRAINIAN LANGUAGE

Authors

  • Maria Brus Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

DOI:

https://doi.org/10.31471/2304-7402-2024-19(71)-205-215

Keywords:

diachrony and synchrony, femininity-polonisms, Ukrainian-Polish relations, international interaction and cooperation.

Abstract

Goal. The article examines the Ukrainian-Polish language ties and analyzes the feminine forms of Polish origin that entered the Ukrainian lexicon in different historical periods, its active or passive composition and left an impression on the feminine subsystem of the Ukrainian language. It is noted that the first feminitives-polonisms appeared in the Old Ukrainian language in the 14th - 15th centuries, increased in number in the 16th - 17th centuries, and then replenished the Ukrainian vocabulary to a small extent, and mainly with words motivated by masculinatives of Polish origin.Research methodology. In the context of the establishment and formation of interlanguage interaction, the problem of creation and use of feminitives is today one of the actualized and ambiguously interpreted, the disclosure of which activates international cooperation and communication to a certain extent. At the Polish-Ukrainian level, this problem is not modern, but has a long history, so its research is based on the use of diachronic and synchronous approaches. From the point of view of the influence of the Polish language on the feminine subsystem of the Ukrainian language, the diachronic aspect made it possible to trace the chronology of borrowing from the Polish language of feminines or their creative bases throughout the entire written age,and synchronous - to analyze the peculiarities of borrowed nominations from the Polish language at different historical stages. To implement these approaches, historical, descriptive, and partly comparative methods, elements of lexical, word-forming, and stylistic analysis were used. Scientific works on linguistic Ukrainian studies on Polish-Ukrainian language connections and feminine borrowings from the Polish language are taken as the theoretical base, and historical and explanatory dictionaries of the Ukrainian language are the main source base.

References

Брус М. П. Загальні жіночі особові номінації в українській мові XVІ – XVІІ століть: словотвір і семантика : дис. … канд. філол. наук. Івано-Франківськ, 2001. 260 c.

Брус М. П. Фемінітиви в українській мові ХІ – ХV ст. Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2006. С. 28–34.

Брус М. П. Фемінітиви в українській мові: генеза, еволюція, функціонування. Івано-Франківськ: Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2019. Ч. 1. 440; Ч. 2. 640.

Брус М. П. Фемінітиви української мови в переплетінні давніх і сучасних тенденцій. Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2009. Вип. 46. Ч. І. С. 61–69.

Вінценз А. До проблеми українсько-польських контактів. Мовознавство. 1991. № 5. С. 37–41.

Генсьорський А. І. Південноруські і польські лексичні взаємозв’язки в ХІІІ ст. Дослідження і матеріали з української мови / редкол.: І. П. Крип’якевич (відп. ред.), Л. Л. Гумецька, У. Я. Єдлінська та ін. Київ: Вид-во АН УРСР, 1961. Т. ІV. С. 15–25.

Гумецька Л. Л. З історичної лексикології української мови. Мовознавство. 1981. № 1. С. 38–44.

Зілинський І. Взаємовідносини між українською та польською мовою. Записки Наукового Товариства імени Шевченка : праці філологічної секції / за ред. В. Сімовича. Львів: Друкарня НТШ, 1937. Т. 155. С. 203–216.

Кобилянський Б. В. До вивчення германізмів і полонізмів в українській мові. Мовознавство. 1976. № 6. С. 31–35.

Ковалів П. Лексичний фонд літературної мови київського періоду X – XIV ст. / Наукове товариство ім. Т. Шевченка. Нью-Йорк, 1964. Т. ІІ: Запозичення. 323 с.

Ленець К. В. Варваризм. Українська мова : енциклопедія / редкол.: Русанівський В. М., Тараненко О. О. (співголови), Зяблюк М. П. та ін. Видання третє. Київ: Вид-во «Українська енциклопедія» імені М. П. Бажана, 2007. С. 63.

Ліпкевич І. Відбиття наслідків польського мовного впливу в новелах Василя Стефаника. Семантика мови і тексту: матеріали ХІ конференції. Івано-Франківськ, 2012. С. 322–326.

Описи Київського намісництва 70-80-х років XVIII ст. : описово-статистичні джерела / упоряд. Г. В. Болотова та ін.; редкол.: П. С. Сохань (відп. ред.) та ін. Київ: Наукова думка, 1989. 392 с.

Русанівський В. М. Слов’янські міжмовні зв’язки і формування функціональних стилів української літературної мови XVІ – XVІІ ст.: доповідь на VІІ Міжнарод. з’їзді славістів. Київ: Наукова думка, 1973. 28 с.

Словарь української мови: у 4 т. / упорядкував з додатком власного матеріалу Борис Грінченко; редактори: Л. М. Кудрявкіна, Н. М. Отрох, Л. С. Шорубалка; надруковано з видання 1907 – 1909 рр. фотоспособом. Київ: Наукова думка, 1996. Т. 1. 496 с.; 1997. Т. 3. 507 с.

Словник староукраїнської мови XIV – XV ст. : у 2 т. / ред. кол.: Д. Г. Гринчишин, Л. Л. Гумецька (голова), І. М. Керницький. Київ: Наукова думка, 1977. Т. 1: А–М. 631 с.; 1978. Т. 2: Н–Ѳ. 592 с.

Словник української мови XVI – першої половини XVII ст. / ред. кол.: Д. Гринчишин (відп. ред.), У. Єдлінська, Л. Полюга та ін.; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 1994–2017. Вип. 1–17.

Словник української мови: у 20 т. / гол. наук. ред. В. М. Русанівський; НАН України, Український мовно-інформаційний фонд. Київ: Наукова думка, 2010–2018. Т. 1–9.

Словник української мови: у 11 т. / ред. кол.: І. К. Білодід (голова) та ін.; АН УРСР, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні. Київ: Наукова думка, 1970–1980. Т. І–ХІ.

Ткаченко О. Б. Запозичення Українська мова: енциклопедія / редкол.: Русанівський В. М., Тараненко О. О. (співголови), Зяблюк М. П. та ін. Видання третє. Київ: Видавництво «Українська енциклопедія» імені М. П. Бажана, 2007. С. 203.

Ткаченко О. Б. Іншомовні слова Українська мова: енциклопедія / редкол.: Русанівський В. М., Тараненко О. О. (співголови), Зяблюк М. П. та ін. Видання третє. Київ: Видавництво «Українська енциклопедія» імені М. П. Бажана, 2007. С. 238–239.

Ткаченко О. Б. Полонізм Українська мова: енциклопедія / редкол.: Русанівський В. М., Тараненко О. О. (співголови), Зяблюк М. П. та ін. Видання третє. Київ : Видавництво «Українська енциклопедія» імені М. П. Бажана, 2007. С. 525.

Ткаченко О. Б. Українсько-польські мовні контакти Українська мова: енциклопедія / редкол.: Русанівський В. М., Тараненко О. О. (співголови), Зяблюк М. П. та ін. Видання третє. Київ: Видавництво «Українська енциклопедія» імені М. П. Бажана, 2007. С. 770.

Царук О. Українська мова серед інших слов’янських: етнологічні та граматичні параметри : монографія / відп. ред. А. М. Поповський. Дніпропетровськ: Наука і освіта, 1998. 324 с.

Шевельов Ю. Історична фонологія української мови / переклад з анг. С. Вакуленка, А. Даниленка; ред. Л. Ушкалов. Харків: Видавництво «Акта», 2002. 1056 с.

Published

2024-03-26

How to Cite

Brus, M. (2024). DIACHRONIC AND SYNCHRONOUS MANIFESTATIONS OF POLISH INFLUENCES IN THE FEMINITIVE SUBSYSTEM OF THE UKRAINIAN LANGUAGE. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Word, (19(71), 205–215. https://doi.org/10.31471/2304-7402-2024-19(71)-205-215

Issue

Section

CONTACT-GENETIC INFLUENCES AND INTERACTIONS