SAVING AND POPULARIZATION OF CREATIVE INHERITANCE OF VASILIY BARVINSCY BY ARTISTS OF UKRAINIAN FOREIGN

Authors

  • G. V. Karas Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Keywords:

musical works, performance, pianist, singer, creative legacy.

Abstract

The article presents special features of preservation and popularization of Vasil Barvinsky’s creative legacy by the Ukrainians in the context of vocal, choral and instrumental performance as well as Ukrainian musicology of the West Diaspora. Special attention focuses on the publications and recordings of musical works of V. Barvinsky.

References

Барвінський В. Любка Колесса / Василь Барвінський // Новий час. –1929. – квітень.

Барвінський В. Любка і Христя Колесси / Василь Барвінський // Новий час. –1933. – 1 черв.

Барвінський В. Враження з побуту на Україні / Василь Барвінський // Барвінський В. З музично-письменницької спадщини. Дослідження, публіцистика, листи. / Упор. Грабовський В. – Дрогобич: Коло, 2004. – С. 10-103.

В. Барвінський. Вибрані матеріали про його життя і творчість (з родинного архіву Р.Савицького). – Кренфорд, США, 2000.

Барвінський В. Коментований список творів (замітки композитора) // Барвінський В. З музично-письменницької спадщини. Дослідження, публіцистика, листи / Василь Барвінський / Упор. Грабовський В. – Дрогобич: Коло, 2004. – С.136-174.

Барвінський В. Концерт для фортепіано з оркестром (клавір) / Василь Барвінський / Ред.- упор. М.Крушельницька. – Львів: В-во «СПОЛОМ», 2007.

Василь Барвінський в контексті європейської музичної культури. Статті та матеріали / Ред.-упор. О.Смоляк. – Тернопіль: Астон, 2003.

Витвицький В. Василь Барвінський у моїх спогадах / Василь Витвицький // Сучасність ( Мюнхен). – 1965. – листопад. – С.5-35.

Витвицький В. Тривалий пам’ятник / Василь Витвицький // Свобода.– 1988. – 21 жовт., Ч. 201.

Витвицький В. Музичними шляхами. Спогади / Василь Витвицький.– Мюнхен: Сучасність, 1989.

Витвицький В. Василь Барвінський // Витвицький В. За океаном: Збірник статтей / Василь Витвицький /Ред.-упоряд. Ю. Ясиновський. – Львів: Львів. організація Спілки композиторів України, Музикознавча комісія НТШ ім. Т. Г. Шевченка, 1996. – С. 115-119.

Витвицький В. Аналітичні етюди про творчість Василя Барвінсько-го// Витвицький В. Музикознавчі праці. Публіцистика / Василь Витвицький /Упор. Л.Лехник. – Львів, 2003. – С. 234 –243.

Витвицький В. 30-річчя з дня смерти В.Барвінського / Василь Витвицький // Свобода (Нью-Йорк). – 1993. – ч. 107.

Гнатишин А. Пам’яті Богдана Бережницького /Андрій Гнатишин // Християнський голос. – 1966. – 6 лют.

Гординська-Каранович Д. Василь Барвінський /Дарія Гординська-Каранович// Вісті (Твін Сіті, Міннесота, США). – 1964. – Т. 2 (9).

Грица С. На вшанування пам’яті композитора Василя Барвінського / Софія Грица // Студії мистецтвознавчі. Ч. 2. – К.: Вид-во ІМФЕ, 2003. – С. 71-82.

Жук Г. Віолончельна творчість В.Барвінського в контексті розвитку жанру в українській музиці першої половини ХХ століття: Авторе-ферат… дис. … канд. мистецтвознавства. – Львів, 2005.

Залеський О. Василь Барвінський / Осип Залеський // Свобода (Нью-Йорк). – 1958. – січ.

Кашкадамова Н. Фортеп’янне мистецтво у Львові. Статті. Рецензії. Матеріали. – Тернопіль: СМП «Астон», 2001.

Кияновська Л. Галицька музична культура ХІХ – ХХ ст.: Навч. посібник /Любов Кияновська. – Чернівці: Книги–ХХІ, 2007.

Ковалів І. Василь Барвінський: нарис життя і творчости /Іван Ковалів. – Торонто: Муз. ін-т ім. М.Лисенка, 1964.

Кошиць О. У всій красі й принаді / Олександер Кошиць// Свобода (Нью-Йорк). – 1940. – 8 лист.

Кошиць О. Листи до друга (1904-1931) / Олександр Кошиць // Ред.- упоряд. Л.Пархоменко. – К.: Рада, 1998.

Кошиць О. З піснею через світ ( Подорож Української республіканської капели) / Олександр Кошиць. – К.: Рада,1998.

Кузишин О. Про музику Івана Коваліва //Сучасність. – 1987. – Ч.2 (310). – С. 46 – 53;

Лисенко І. Пропагандист української музики (Богдан Бережницький)/ Іван Лисенко// Лисенко І. Музики сонячні дзвони. Статті, рецензії, спогади. – К.: Рада, 2004. – С. 283-286.

Лисько З. Василь Барвінський / Зеновій Лисько // Ювілейний календар-альманах Українського Народного Союзу на 1964 рік. У 150-річчя народження Тараса Шевченка. – Джерзі Ситі – Нью-Йорк: Вид-во «Свобода».– С.133-136.

Людкевич С. Концерт челіста п. Б.Бережницького / Станислав Людкевич // Діло. –1924. – Ч. 105.

Людкевич С. Концерт челіста п. Б.Бережницького / Станислав Людкевич // Діло. –1925. – Ч. 98.

Маланюк І. Голос серця. Автобіографія співачки /Іра Маланюк. – Вид-во «Collegium musicum» Львів. Т-ва Ріхарда Ваґнера, 2001.

Музичний салют Україні // Свобода. – 1978. – 14 черв.

Назар-Шевчук Л. Твори Василя Барвінського у світовому музично-му виконавстві / Лілія Назар-Шевчук // Виконавсько-педагогічні принципи Василя Барвінського та його послідовників як складова частина Львівської піаністичної школи. Матеріали наук.-практ. конф. (Львів, 5 квітня 2006 р.) – Львів, 2006. – С. 62- 77.

Назар Л. Стильові виміри творчості Василя Барвінського: Авто-реф.… дис. … канд. мистецтвознавства /Лілія Назар. – Львів, 2007.

Павлишин С. Василь Барвінський /Стефанія Павлишин. – К.: Муз. Україна, 1990.

Павлишин С. Історія однієї кар’єри /Стефанія Павлишин. – Львів: Ред. г. «Неділя», вид-во «Вільна Україна», 1994.

Рудницький А. Українська музика: Історико-критичний огляд /Антін Рудницький. – Мюнхен: Дніпрова хвиля, 1963.

Савицький Р.-мол. Віднайдено великий твір Василя Барвінського /Роман Савицький-мол. // Свобода (Нью-Йорк). – 1993. – 3 верес. – Ч. 168.

Савицький Р.-мол. Хронологія фортепіанного концерту f-moll Василя Барвінського (реконструкція історичної долі) /Роман Савиць-кий-мол. //Барвінський В. Концерт для фортепіано з оркестром (клавір) / Ред.- упор. М.Крушельницька. – Львів: В-во «СПОЛОМ», 2007. – С. 4.

Скала-Старицький М. Автобіографічні нариси /Мирослав Скала-Старицький / Ред.-упор. Ігор Соневицький. – Львів, 2000.

Шнерх С. Незмовкна пісня / Сергій Шнерх/ Ред.-упор. О. Шнерх. – Львів: ТеРус, 2001.

Published

2021-02-23

How to Cite

Карась, Г. В. . (2021). SAVING AND POPULARIZATION OF CREATIVE INHERITANCE OF VASILIY BARVINSCY BY ARTISTS OF UKRAINIAN FOREIGN. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Word, (2(6), 222-235. Retrieved from https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/word/article/view/1647