MYSTERIES ZALISCOI OF MOUNTAIN: BECOMING OF MARK CHEREMSHINA AS CREATIVE PERSONALITY

Authors

  • R. V. Pihmanets Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Keywords:

artistic gift, poetries in prose, neoromanticism, symbolism, literary mutual relations, religious world view, sacred and mundane

Abstract

In the article there is speech about those factors which directly affected forming of creative personality of Mark Cheremshina. Among them the attention is accented on mastering of experience „starovicou", influencing of aesthetically beautiful priorities of George Fed’covich, and also on the acquaintance with achievements of the modern European writing. Traced the first steps of Mark Cheremshina as a writer, searches by him the artistic voice.

References

Берн Э. Игры, в которые играют люди: Психология человеческих взаимоотношений; Люди, которые играют в игры: Психология человеческой судьбы / Пер с англ. – М.: Центр общечеловеческих ценностей, 1996.

Гаспаров М. Очерк истории русского стиха: Метрика. Ритмика. Риф-ма. Строфика. – М.: Наука, 1984.

Гуйванюк М. Марко Черемшина: невідоме й призабуте. Наукові розвідки, републікації, документи. – Снятин: Прут Принт, 2007.

Гундорова Т. Неоромантичні тенденції творчості О. Кобилянської // Радянське літературознавство. – 1988. – № 11. – С. 32-42.

Денисюк І. Жанрово-стильова специфіка прози Марка Черемшини // Живий у пам’яті народній: Відзначення сторіччя з дня народження Марка Черемшини. – К.: Дніпро, 1975. – С. 79-88.

Забужко О. Філософія національної ідеї та європейський контекст: Франківський період. – К.: Основи, 1993.

Зеров М. Марко Черемшина й галицька проза // Зеров М. Твори: В двох томах. – К.: Дніпро, 1990. – Т. 2. – С. 401-435.

Коцюбинський М. Записні книжки // Коцюбинський М. Твори: В семи томах. – К.: Наукова думка, 1975. – Т. 4. – С. 257-323.

Инициация и мифы // Мифы народов мира: В 2-х т. – М.: Советская энциклопедия, 1980. – Т.1. – С. 543-544.

Легкий М. До поетичного циклу „Парасочка”: деякі реконструкції та спостереження // „Покутська трійця” в загальноукраїнському літературному процесі кінця ХІХ – початку ХХ століття: Збірник наукових праць. – Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2006. – С. 148-154.

Літературознавчий словник-довідник / Р. Т. Гром’як, Ю. І. Ковалів та ін. – К.: ВЦ „Академія”, 1997.

Музичка А. Марко Черемшина (Іван Семанюк). – Одеса: Державне видавництво України, 1928.

Нахлік Є.К. Українська романтична проза 20–60-х років ХІХ ст. – К.: Наукова думка, 1989.

Піхманець Р. Повернення до себе: Над листами Василя Стефаника // Дзвін. – 2008. – № 5/6. – С. 121–139; № 7. – С.107-124.

Семанюк Н. Співець Гуцульщини: Спогади про Марка Черемшину. – Ужгород: Карпати, 1974.

Семанюк-Черемшина Н. Спогади про Марка Черемшину. – Львів, Книжно-журнальне видавництво, 1958.

Токарев С. Ранние формы религии. – М.: Изд-во политической литературы, 1990.

Франко І. Радикали і релігія // Франко І. Зібрання творів: У п’ятдесяти томах. – К.: Наукова думка, 1976–1986. – Т. 45: Філософ-ські праці. – С. 268-271.

Хороб С. Проза Марка Черемшини: текст, контекст, метатекст // „По-кутська трійця” в загальноукраїнському літературному процесі кінця ХІХ – початку ХХ століття. – С. 238-249.

Черемшина Марко. Твори: В двох томах. – К.: Наукова думка, 1974.

Элиаде М. Аспекты мифа. – М.: „Инвест – ППП”, 1996.

Published

2021-02-23

How to Cite

Піхманець, Р. В. . (2021). MYSTERIES ZALISCOI OF MOUNTAIN: BECOMING OF MARK CHEREMSHINA AS CREATIVE PERSONALITY. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Word, (2(6), 133-151. Retrieved from https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/word/article/view/1637