OLEKSANDR OLES’ LYRICAL-INTIMATE DRAMATIC ART IN THE SCENE INTERPRETATION OF «YOUTH THEATRE» OF LES’ KURBAS: TYPOLOGY OF LITERARY AND ARTISTIC SYMBOLISM

Authors

  • S. I. Khorob Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Keywords:

symbolism, a lyric-intimate drama, Les’ Kurbas’s theater, comparative description.

Abstract

The investigation has the attempt to typologize literary and artistic symbolism (its selfsublicience as national-cultural phenomenon) in the first decades of the XX-th centuru. Lerical-intimate dramatic art of Oleksandr Oles’ and its scene interpretation called «Dramatic essays of Oleksandr Oles’ in «Yoth Theatre» by Les’ Kurbas are taken for analysis. It is proved that symbolic-artistic thinking is characteristic for Ukrainian authors of the first decades of the XIX century. It exists not only in organic literary-scenic environment of that time, moreover it appears as original ideological-aesthetical and national-cultural phenome.

References

Малютіна Н.П. Українська драматургія кінця ХІХ – початку ХХ століття: аспекти родожанрової динаміки / Н.П.Малютіна. – Одеса: Астропринт, 2006.

Пачовський В. Анотація до творів автора / В.Пачовський // Сон літньої ночі. – Львів, 1903. – С. ІV.

Пачовський В. Ладі й Марені терновий вінець мій / В.Пачовський. – Львів, 1912.

Корнієнко Н. Лесь Курбас: репетиція майбутнього / Н.Корнієнко. – К.: Факт, 1998.

Мамонтов Я. Українська драматургія передреволюційної доби (1900-1917) / Я.Мамонтов // Червоний шлях. – 1926. – №11-12.

Курбас Л. Про символічний театр і театр Олександра Олеся / Л.Курбас // Філософія театру. – К.: Видавництво Соломії Павличко “Основи”, 2001.

Василько В. У «Молодому театрі» / В.Василько // Молодий театр: ґенеза, завдання, шляхи. – К.: Мистецтво, 1991.

Федір Б [лизнюк]. Олесь на сцені «Молодого театру» // Нова хата. – 1917. – 19 листопада, – № 190. Цит. за: День за днем: Хронологія творчої діяльності «Молодого театру» (Уклав Микола Лабінський) // Молодий театр: ґенеза, завдання, шляхи. – К.: Мистецтво, 1991. – С. 253. Вочевидь, М.Лабінський не знав, кому належить цей криптонім, тому й означував його як «рецензент». Тим часом під ним публікував свої відгуки на театральні вистави Федір Близнюк, хоча й досі деякі дослідники української драматургії і театру початку ХХ століття вважають, що це псевдонім Андрія Ніковського.

А.Д. (Антонович Д.) «Молодий театр» // Робітнича газета. – 1917. – 19 листопада. – № 189. Цит. за: День за днем: Хронологія творчої діяльності «Молодого театру» (Уклав Микола Лабінський) // Молодий театр: ґенеза, завдання, шляхи. – К.: Мистецтво, 1991.

Кузьмин Е. «Молодой украинский театр»: Этюды Олеся / Е.Кузьмин // Голос Киева. – 1918. – 1 декабря. – № 169. Цит. за: День за днем: Хронологія творчої діяльності «Молодого театру» (Уклав Микола Лабінський) // Молодий театр: ґенеза, завдання, шляхи. – К.: Мистецтво, 1991.

Олесь О. Осінь. Драматичний етюд / О.Олесь // Твори: У 2 т. – К.: Дніпро, 1990. – Т.2. – С. 104.

Бондарчук С.К. “Молодий театр” / С.К.Боднарчук // Молодий театр: ґенеза, завдання, шляхи. – К.: Мистецтво, 1991. – С. 128.

Олесь О. Танець життя. Драматичний етюд / О.Олесь // Твори: У 2 т. – К.: Дніпро, 1990. – Т.2.

Олесь О. При світлі ватри. Драматичний етюд / О.Олесь // Твори: У 2 т. – К.: Дніпро, 1990. – Т.2.

Олійник О. Феномен символістської драми в системі українського модерну / О.Олійник // Стильові тенденції української літератури ХХ століття. – К.: ПЦ “Фоліант”, 2004.

Свербілова Т. Жанрово-стильова парадигма української драматургії першої третини ХХ століття / Т.Свербілова, Н.Малютіна, Л.Скорина. – Черкаси, 2009.

Єрмакова Н. Перша символічна вистава на українській сцені (До історії постановки драматичних етюдів О.Олеся в «Молодому театрі») / Н.Єрмакова // Аркадіа: Культурологічний та мистецтвознавчий журнал. – Одеса, 2007. – №3.

Published

2020-10-05

How to Cite

Хороб, С. І. . (2020). OLEKSANDR OLES’ LYRICAL-INTIMATE DRAMATIC ART IN THE SCENE INTERPRETATION OF «YOUTH THEATRE» OF LES’ KURBAS: TYPOLOGY OF LITERARY AND ARTISTIC SYMBOLISM. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Word, (2(14), 125-142. Retrieved from https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/word/article/view/1548