THE FOLKLORIC-MYTHOLOGICAL BASIS OF THE NARRATIVE «THE SHADOWS OF FORGOTTEN ANCESTORS» BY MYKHAILO KOTSIUBYNSKYI AND THE COLLECTION «LOUD LAUGHTER OF ARIDNYK» BY ROSTYSLAV YENDYK

Authors

  • O. M. Zalevska Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Keywords:

myth, mythological thinking, folklore, image, archetype, mythologem.

Abstract

The article researches into the peculiarities of belletristic thinking of Mykhailo Kotsiubynskyi and Rostyslav Yendyk, the attempt of a typological comparison of the interpretation of the world in images and symbols in the writers’ creativity is made.

References

Башляр Г. Психоанализ огня / Г. Башляр; пер. с фр. Н. В. Кисловой. – М.: Худ. мир, 1993. – 176 с.

Денисюк І. Національна специфіка українського фольклору / Іван Денисюк // Слово і Час. – 2003. – № 10. – С. 49.

Єндик Р. Регіт Арідника: збірка оповідань / Ростислав Єндик. – Львів: Винне гроно, 1937. – 264 с.

Зварич І. Міф у генезі художнього мислення / Ігор Зварич. – Чернівці: Золоті литаври, 2002. – 236 с.

Киченко О. Фольклор як художня система / О. С. Киченко // Проблеми теорії. – Дрогобич: НВЦ “Каменяр”, 2002. – 216 с.

Колесса Ф. Про вагу наукових дослідів над усною словесністю / Ф. Колесса // Фольклористичні праці. – К.: Наукова думка, 1970. – С. 21-26.

Коцюбинський М. М. Твори в семи томах / М. М. Коцюбинський. – К.: Наукова думка, 1973-1975. – Т. 1-7.

Слово. Знак. Дискурс: антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / [за ред. Марії Зубрицької]. – Львів: Літопис, 1996. – 832 с.

Хороб М. Фольклорно-міфологічні засади прози Ростислава Єндика / Марта Хороб // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Філологія; [редкол.: В. Г. Матвіїшин (голова) та ін.]. – Івано-Франківськ: Плай, 1999. – Вип. IV. – С. 57-64.

Черемшина М. Новели. Посвяти Василеві Стефаникові. Ранні твори. Переклади / Марко Черемшина. – К., 1987. – 448 с.

Юнг К.-Г. Архетип и символ / Карл-Густав Юнг. – М.: Ренессанс, 1991. – 304 с.

Юнг К.-Г. Проблема души нашого времени / К.-Г. Юнг. – М.: Прогресс, 1993. – С. 57.

Published

2020-06-17

How to Cite

Zalevska, O. M. (2020). THE FOLKLORIC-MYTHOLOGICAL BASIS OF THE NARRATIVE «THE SHADOWS OF FORGOTTEN ANCESTORS» BY MYKHAILO KOTSIUBYNSKYI AND THE COLLECTION «LOUD LAUGHTER OF ARIDNYK» BY ROSTYSLAV YENDYK: Array. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Word, (2(34), 381–388. Retrieved from https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/word/article/view/1325