THE MAN IN THE BLACK-AND-WHITE «FRAME» OF VASYL STEFANYK'S PROSE

Authors

  • S. D. Kyrylyuk Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

Keywords:

analytical anthropology, stasis / mobility, closeness, frame, silent film, gesture, Vasyl Stefanyk.

Abstract

The article pays attention to peculiarities of Vasyl Stefanyk’s prose written in the general cultural context of time. Important role is given to the person in the black and white “frame” of the Ukrainian prose in  the period fin de siècle, their gestures, facial expression, glance through which the author depicts the character. The object of attention is Vasyl Stefanyk’s novellas. The research is based on the principles of analytical anthropology, theory and history of development of cinema.

References

Берґсон А. Творча еволюція / Анрі Берґсон; Пер. з фр. Р. Осадчука. – К.: Вид-во Жупанського, 2010. – 318 с.

Єрмак В. Творча історія поезій у прозі Василя Стефаника. Автореф. дисертації….. канд. філол. наук / Валентина Єрмак. – К.: Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2013. – 20 с.

Зонтаґ С. Про фотографію / Сьюзен Зонтаґ; Перекл. з англ. та ред. Петра Таращука. – К.: Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2002. – 189 с.

Кобилянська О. Твори: В 5 т. / Ольга Кобилянська. – К.: Держлітвидав України, 1962-1963. – Т. 1-5.

Коцюбинська М. “Безлично голі образки” і біле світло Абсолюту / М. Коцюбинська // Мої обрії: В 2 т. – К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2004. – Т. 1. – С. 191-212.

Коцюбинська М. Читаючи Стефаника / Михайлина Коцюбинська // Мої обрії: В 2 т. – К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2004. – Т.1. – С. 157-190.

Микуш С. Поетика новели Василя Стефаника / С. Микуш // “Покутська трійця” в загальноукраїнському культурному процесі кінця ХІХ – початку ХХ ст..: Збірник наук. праць. – Івано-Франк., 2006. – С. 126-137.

Піхманець Р. Із покутської книги буття. Засади творчого мислення Василя Стефаника, Марка Черемшини і Леся Мартовича: Монографія / Роман Піхманець. – К.: Темпора, 2012. – 580 c.

Подорога В.А. Метафизика ландшафта. Коммуникативные стратегии в философской культуре ХХ-ХХІ веков / Валерий Подорога. – М.: Канон+, РООИ “Реабилитация”, 2013. – 552 с.

Рудницький М. Від Мирного до Хвильового. Між ідеєю і формою. Що таке “Молода Муза”? / Михайло Рудницький. – Дрогобич: Відродження, 2009.

Степанчук М. (С. Микуш) Інтерпретація Стефаникових образків / Микола Степанчук // “Покутська трійця” в загальноукраїнському літературному процесі кінця ХІХ – початку ХХ століття: Збірник наук. праць. – Івано-Франківськ, 2006. – С. 154-174.

Стефаник В. Камінний хрест / Василь Стефаник. – Харків: Фоліо, 2010. – 571 с.

Франко І. Старе й нове в сучасній українській літературі / Іван Франко // Вибрані твори: У 3 т. – Дрогобич: Коло, 2004. – Т. 3. – С. 336-354.

Черненко О. Експресіонізм у творчості Василя Стефаника / Олександра Черненко. – Сучасність, 1989. – 280 с.

Чопик Р. Диптих про “Покутську трійцю” / Ростислав Чопик // Переступний вік: Українське письменство на зламі ХІХ – ХХ ст.. – Львів, Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 1998. – С. 12-55.

Шумило Н. Під знаком національної самобутності: Українська художня проза і літературна критика кінця ХІХ – поч. ХХ ст. / Н. Шумило. – К.: Задруга, 2003. – 354 с.

Published

2020-06-18

How to Cite

Kyrylyuk, S. D. . (2020). THE MAN IN THE BLACK-AND-WHITE «FRAME» OF VASYL STEFANYK’S PROSE: Array. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Word, (2(34), 207–216. Retrieved from https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/word/article/view/1308