RELIGIOUS PROPER NAMES IN THE HUTSUL DIALECTS (BASED ON THE MATERIAL OF THE WORK «HUTSUL WORLDS. LEXICON»)

Authors

  • O. D. Tsyperdiuk Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Keywords:

religious vocabulary, proper names, onym, dialectism, dialect, the Hutsul dialect.

Abstract

In the article the presentation of Christian religious proper names in the lexical structure of the Hutsul dialects is examined. The main groups of religious proper names are analyzed; their lexical and semantic features, structural peculiarities, word building connections and phraseological activity are observed.

References

Бучко Г. Кілька уваг до питання номінації поселень Гуцульщини / Ганна Бучко, Дмитро Бучко // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Філологія (мовознавство). – Випуск ХХV-ХХVІ. – Івано-Фран-ківськ, 2010. – С. 48-52.

Габорак М. Гуцульська топонімія в “Історичному нарисі про гуцулів” С. Витвицького / Мирослав Габорак // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Філологія (мовознавство). – Випуск ХІХ-ХХ. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 46-52.

Габорак М. Топонімія Галицької Гуцульщини: етимологічний словник-довідник / М. Габорак. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2011. – 636 с.

Гуйванюк Н. Специфіка біблійної тематики у фольклорних різдвяних текстах (на матеріалі колядок с. Стебнів Путильського району Чернівецької області) / Ніна Гуйванюк, Наталія Руснак // Вісник Прикарпат-ського університету. Серія: Філологія (мовознавство). – Випуск ХІХ-ХХ. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 92-98.

Колесник Н. Особливості гуцульської антропонімії (на матеріалі пісенного фольклору) / Наталія Колесник // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Філологія (мовознавство). – Випуск ХІХ-ХХ. – Іва-но-Франківськ, 2008. – С. 53-56.

Лесів М. Назви великих християнських празників в українській мові та християнській традиційній культурі / Михайло Лесів // Християнство й українська мова: матеріали наук. конф., Київ, 5-6 жовтня 2000 р. – Львів: Вид-во Львів. Богослов. Акад., 2000. – С. 50-57.

Осташ Н. До питання про етимологізацію гуцульських прізвищ / Надія Осташ, Роман Осташ // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Філологія (мовознавство). – Випуск ХХV-ХХVІ – Івано-Франківськ, 2010. – С. 63-67.

Осташ Н. До питання про назви християнських свят українців (Вербна неділя) / Надія Осташ // Християнство й українська мова: матеріали наук. конф., Київ, 5-6 жовтня 2000 р. – Львів: Вид-во Львів. Богослов. Акад., 2000. – С. 314- 326.

Скаб М. Біблійний складник мовної картини світу гуцулів / Мар’ян Скаб, Марія Скаб // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Філологія. – Випуск ХХХІІ-ХХХІІІ. – Івано-Франківськ, 2012. – С. 273-277.

Список джерел

ГГ – Гуцульські говірки. Короткий словник / укл. Галина Гузар, Яро-слава Закревська, Уляна Єдлінська, Василь Зеленчук, Наталія Хобзей; відп. ред. Я. Закревська. – Львів, 1997. – 232 с.

ГС – Гуцульські світи. Лексикон / укл. Наталія Хобзей, Оксана Сімович, Тетяна Ястремська, Ганна Дидик-Меуш; відп. ред. Н. Хобзей. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2013. – 668 с.

СУМ – Словник української мови: у двадцяти томах / наук. ред. Н. Г. Озерова. – Т. І. – К.: Наук. думка, 2010. – 912 с.

ХГ – Хобзей Н. Гуцульська міфологія: етнолінгвістичний словник / Наталія Хобзей. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2002. – 216 с.

Published

2020-06-18

How to Cite

Tsyperdiuk, O. D. . (2020). RELIGIOUS PROPER NAMES IN THE HUTSUL DIALECTS (BASED ON THE MATERIAL OF THE WORK «HUTSUL WORLDS. LEXICON»): Array. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Word, (2(34), 84–93. Retrieved from https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/word/article/view/1293