ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ АРЕАЛІВ ЗАБРУДНЕНЬ В АТМОСФЕРІ В РАЙОНІ КОМПРЕСОРНИХ СТАНЦІЙ МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВОДІВ

Автор(и)

  • Я. М. Семчук Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
  • Г. Д. Лялюк-Вітер Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

DOI:

https://doi.org/10.31471/2304-7399-2018-2(46)-179-190

Ключові слова:

компресорна станція, атмосфера, ареал забруд- нення довкілля, конвективне перенесення, дисперсія.

Анотація

У статті проводиться аналіз формування ареалів забруднень в атмосфері компресорними станціями (КС) магістральних газопроводів. Основними небезпечними чинниками в зоні дії КС, що впливають на природне середовище, є хімічне забруднення атмосферного повітря через викиди шкідливих речовин технологічним обладнанням КС та шумове забруднення, джерелом якого є газоперекачувальні агрегати різних типів. В ареалі забруднення атмосфери можна виділити 3 зони: зона “нерозведених” концентрацій, перехідна та дисперсна зони. Суттєвими процесами міграції забруднення атмосфери є конвективне перенесення, дисперсія (розсіювання) та молекулярна дифузія. 
Наведено методи розрахунку концентрацій шкідливих речовин та оцінка рівнів забруднення атмосфери в районі розміщення КС. 
Запропоновано основні напрямки зменшення впливу КС на довкілля, зокрема, заміна застарілих газоперекачувальних агрегатів на нові;
удосконалення технологічного обладнання; оптимізація режимних параметрів експлуатації газотурбінних установок; переведення окремих
цехів (або КС в цілому) на електропривід; збільшення висоти димовідвідних шахт; зміна екологічного навантаження на газоперекачувальні
агрегати; використання вторинних енергетичних ресурсів при впровадженні енергозберігаючого обладнання та систем тощо.

Посилання

Говдяк Р.М. Кількісний аналіз аварійного ризику газотранспортних об’єктів підвищеної небезпеки / Р.М. Говдяк, Ю.М. Коснирев. – Львів, 2008. – 158 с.

Костанян В.Р. Визначення ризиків виникнення нештатних ситуацій на технологічних об’єктах газотранспортної системи / В.Р. Костанян, С.В. Горобинський // Нафтова і газова промисловість. – К., 2011. – No 3. – С.

Радецький І.Ш. Удосконалення системи управління безпеки виробництв нафтогазового комплексу / І.Г. Радецький, С.В. Горобинський, В.Р. Костанян // Нафтова і газова промисловість. – К., 2012.– No 6.

Герасименко Ю.М. Методика моніторингу стану промислової безпеки ГТС / Ю.М. Герасименко // Трубопровідний транспорт. – К., 2011.–No1.

Едигаров А.С. Метод расчета зоны поражения при аварийных выбросах токсичного газу / А.С. Едигаров // Российский химический журнал, 1995. – Т. 39. – No 2. – С. 94-10.

Белов П.С. Временная методика расчета газовых выбросов наземных источников на объектах газовой промышленности / П.С. Белов. – М.: РАО «Газпром». – 1987. – 42 с.

Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий ОНД-86. – Л.: Гидрометеоиздат. – 1987. – 92 с.

Сафонов В.С. Теория и практика анализа риска в газовой промышленности / В.С. Сафонов, Г.Е. Одишария, А.Г. Швыряев. – М., 1996. – 27 с.

Берлянд Н.Е. Современные проблемы атмосферной диффузии и загрязнение атмосферы / Н.Е. Берлянд. – Л.: Гидрометеоиздат. – 1975. – 448 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-14

Як цитувати

Семчук, Я. М., & Лялюк-Вітер, Г. Д. (2018). ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ АРЕАЛІВ ЗАБРУДНЕНЬ В АТМОСФЕРІ В РАЙОНІ КОМПРЕСОРНИХ СТАНЦІЙ МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВОДІВ: Array. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Number, (2(46), 179–190. https://doi.org/10.31471/2304-7399-2018-2(46)-179-190

Номер

Розділ

Нафтогазова справа