МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ КООРДИНАТ НАФТОВИХ СВЕРДЛОВИН – ЗАБРУДНЮВАЧІВ ДОВКІЛЛЯ

Автор(и)

  • Я. М. Семчук Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
  • Г. Д. Лялюк-Вітер Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
  • Г. М. Кривенко Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

DOI:

https://doi.org/10.31471/2304-7399-2019-1(53)-72-80

Ключові слова:

свердловина, джерело забруднення, координати, індикатори, гідрохімічний метод дослідження, гідродинамічний метод дослідження.

Анотація

Проаналізовано методи визначення координат нафтових свердловин, які є забруднювачами підземних вод. Основним методом визначення координат є запуск індикаторів у свердловину. Встановлено, що із середовища хімічних індикаторів необхідно вибрати таку речовину, яка б була відсутня у природній воді. Вибір певних фарб визначається фізико-хімічними властивостями водоносних ґрунтів, щоб виключити процеси сорбції і дисперсії. Рекомендовано дві схеми польових дослідів. Перша схема – це запуск індикатора у свердловину в умовах природного потоку, а друга – нагнітання (налив) речовин у свердловину. У статті вказано на недоліки даного методу.

Розглянуто також гідрохімічний метод визначення координат, що ґрунтується на основі хімічного аналізу відібраних проб із свердловин.

Проаналізовано метод визначення координат джерела забруднення водоносного горизонту гідродинамічними дослідженнями, а саме: порушення статичної рівноваги у водоносному горизонті шляхом інтенсивного відбору проб із свердловини джерела забруднення.

Посилання

Семчук Я.М. Говдяк Р.М. Дослідження проникності ґрунтів зони аерації при аварійних викидах нафтопродуктів // Державний міжвідомчий науково-технічний збірник „Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ”. – Випуск 34. – Івано-Франківськ, 1997. – С. 219-223.

Семчук Я.М. Говдяк Р.М. Прогнозні оцінки забруднення компонентів навколишнього середовища нафтопродуктами за допомогою показників екологічної безпеки // Державний міжвідомчий науково-технічний збірник „Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ”. – Випуск 37. – Івано-Франківськ, 2000. – С. 146-151.

Семчук Я.М. Говдяк Р.М. Дослідження особливості формування нафтового забруднення зони аерації на фізичній моделі. Державний міжвідомчій науково-технічний збірник “Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ”. – Випуск 38. – Івано-Франківськ, 2001. – С. 176-184.

Васильєв А.М., Журавель М.Є., Клочко П.В. Експлуатація родовища вуглеводнів в умовах загальнодержавного заказника (на прикладі Андріяшівського газоконденсатного родовища) // Державний міжвідомчий науково-технічний збірник «Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ». – Випуск 37. – Івано-Франківськ, 2000. – С. 33-39.

Васильев А.Н., Журавель Н.Е. Организация гидрохимического мо-ниторинга в условиях нефтегазоносного северо – восточной Украины – Харьков: Епограф, 2001. – 112 с.

Рудько Г.І., Шкіца Л.Є. Екологічна безпека та раціональне природо-користування в межах гірничопромислових і нафтогазових комплексів: Монографія. – К.:”Нічлава”, 2001. – 508 с.

Рудько Г.І., Депутат Б.Ю. Екологічна безпека навколишнього середовища України. Контури проблем // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – № 4. – Івано-Франківськ, 2003.– С. 22 – 28.

Цвачев Л.М., Кипко Э.Я., Лагунов В.А., Лушникова О.Ю., Полозов Ю.А., Саламатов М.А. Новое в проектировании и производстве изоляционных работ с поверхности земли при сооружении стволов. // Шахтное строительство, 1973. – № 11. – С. 9-13.

Ланге О.К. Гидрогеология. Учебник. – М.: Изд-во. Высшая школа, 1979. – 368 с.

Грабовников В.А., Рубейкин В.З., Самсонова Л.Н. Формирование и строение ареалов рассеяния веществ в подземных водах. – М.: Недра, 1977. – 136 с.

Недрич В.П. Инженерная защита подземных вод от загрязнения промышленными стоками. – М.: Стройиздат, 1976. – 96 с.

Глазний А.В., Скопецький В.В. Метод числового моделювання екологічних процесів. – К.: Політехніка, 2005. – 152 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-27

Як цитувати

Семчук, Я. М., Лялюк-Вітер, Г. Д., & Кривенко, Г. М. (2019). МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ КООРДИНАТ НАФТОВИХ СВЕРДЛОВИН – ЗАБРУДНЮВАЧІВ ДОВКІЛЛЯ: Array. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Number, (1(53), 72–80. https://doi.org/10.31471/2304-7399-2019-1(53)-72-80

Номер

Розділ

Нафтогазова справа