ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ АВАРІЙНОГО РИЗИКУ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВОДІВ

Автор(и)

  • Г. Д. Лялюк-Вітер Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
  • Я. М. Семчук Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
  • Г. М. Кривенко Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

DOI:

https://doi.org/10.31471/2304-7399-2021-16(60)-125-131

Ключові слова:

магістральний газопровід, потенційні небезпеки, ризик, оцінка, аварійна ситуація, чинник.

Анотація

Лінійна частина газопроводів є потенційно небезпечним об’єктом і має значний енергетичний потенціал, що здатний негативно впливати на довкілля. Чинники аварійного ризику призводять до відмов магістральних газопроводів. Метою статті є дослідження аварійного ризику під час експлуатації магістральних газопроводів. Розглянуто послідовність проведення аналізу ризиків небезпеки, вплив чинників аварійного ризику, що призводять до відмов магістральних газопроводів. Теоретичне дослідження аварійного ризику показує, що його аналіз є комплексним складним завданням і складається з  чотирьох етапів: визначаються основні потенційні небезпеки, характерні магістральним газопроводам; здійснюється аналіз і кількісна оцінка можливих наслідків від прогнозованих аварій; розраховується інтенсивність ймовірностей аварійних подій. Тільки комплексне застосування методів оцінки ризику виникнення аварійних ситуацій дозволяє розробляти та обґрунтовувати ефективні заходи щодо підвищення безпеки їх експлуатації. Здійснено прогнозування впливу технологічних та природно-кліматичних чинників на розподіл інтенсивності аварій. Розрахунок локальних значень інтенсивності аварій для кожної ділянки траси дасть змогу одержати розподіл питомої частоти аварій вздовж трубопроводу.

Посилання

Говдяк Р.М., Семчук Я.М., Чабанович Л.Б., Шелковський Б.І., Кри-венко Г.М. Екологічна безпека нафтогазових об’єктів. 2007. 554 с.

Мандрик О.М. Прогнозування екологічного ризику при аварії на дільниці магістрального газопроводу (на прикладі Богородчанського району) Екологічна безпека. ІФНТУНГ. 2013. №1 (15). С. 59-63.

Говдяк Р.М. Підвищення ефективності магістральних газопроводів на пізній стадії експлуатації: автореф. дис. д-ра техн.наук: 05.15.13. ІФНТУНГ. Івано-Франківськ, 2008. 32 с.

Мазур И. И., Иванцов О.М. Безопасность трубопроводных систем. М.: ИЦ “ЭЛИМА”, 2004. 1104 с.

Грудз В.Я. Керування режимами роботи магістральних газопрово-дівз використанням областей допустимих режимів і граничних енер-гозатрат. Прикарпатський вісник НТШ. Число. 2013. 1(21). С.159-170.

Kryvenko G., Semchuk Ya., Lialiuk-Viter H., Steliga I., Ensuring the en-vironmental safety of the oil pipelines operation. Procedia Environmental Science, Engineering and Management. 2019. Volume 6, No. 3.P. 483-492.

Шиян В.Д. Терористичні загрози та безпека трубопровідних систем ПЕК України. Національна безпека. 2009. Вип.3. С.38-42.

Алимов В.Т., Тарасова Н.П. Техногенный риск: Анализ и оценка. 2004. 118 с.

Михайлюк О.П., Олійник В.В. Ідентифікація об’єктів підвищеної небезпеки як складова забезпечення рівня техногенної безпеки. Проблеми надзвичайних ситуацій. 2007. №4. С. 167-172.

Малоок М.В., Плис М.М. До питання ідентифікації небезпечних і шкідливих факторів та оцінювання ризиків на виробництві. Хімія та сучасні технології: Тези доповідей IX Міжнародної науково-технічної конференції, м. Дніпро: том 3.2019.С.30-31.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-22

Як цитувати

Лялюк-Вітер, Г. Д., Семчук, Я. М. ., & Кривенко, Г. М. . (2021). ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ АВАРІЙНОГО РИЗИКУ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВОДІВ. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Number, (16(60), 125–131. https://doi.org/10.31471/2304-7399-2021-16(60)-125-131