РОЗРАХУНКИ ДИНАМІЧНОГО РЕЖИМУ РОБОТИ ВІБРОГРАТКИ ПРИ НАЯВНОСТІ В’ЯЗКОГО ОПОРУ

Автор(и)

  • Володимир Павлович Нісонський Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Ключові слова:

математична модель, віброгратка, динамічний режим роботи, амплітудно-частотна характеристика,фазовий портрет.

Анотація

Розглядається математична модель динамічного режиму роботи багатосекційної віброгратки з пружними в’язями. Модель враховує наявність в’язкого опору між твердими тілами. Числові розрахунки проводились для промислової віброгратки моделі 31327. Побудовані амплітудно-частотні характеристики (АЧХ) та фазові портрети при усталеному динамічному режимі роботи віброгратки.

Посилання

Герега І.І. Математична модель ланцюгово-розгалуженої віброударної коливальної системи / І.І.Герега, В.П.Нісонський // Доповіді НАН України. – 1994. – No5. – С. 58-63.

Математическая модель многосекционныхвыбивныхагрегатов с учётом рассеяния энергии / В.П.Нисонский, И.И.Герега, М.Р.Козулькевич, Ю.В.Гуцуляк // Пробл. прочности. – 1994. – No10. – С. 30-36.

Нісонський В.П. Математична модель багатосекційного вібраційного агрегату / В.П.Нісонський, І.І.Герега, В.М.Шопа // Доповіді НАН України. – 2000. – No6. – С. 62-65.

Нісонський В.П. Математичне моделювання динамічного режиму роботи віброударних агрегатів з ланцюгово-розгалуженим способом з’єднання твердих тіл / В.П.Нісонський // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. Український міжвідомчий науково-технічний збірник. – Львів: Львівська Політехніка, 2006. – Вип.40. – С. 170-177.

Нісонський В.П. Математичне моделювання віброударних агрегатів із ланцюгово-розгалуженим способом з’єднання твердих тіл / В.П.Нісонський, В.М.Шопа, І.І.Герега // Прикарпатський вісник НТШ. Число. – Івано-Франківськ: Плай ЦІТ, 2008. – No1(1). – С. 56-63.

Mathematical model for multisectional shakeout assemblies taking into account energy dissipation / V.P.Nisonskii, I.I.Gerega, R.M.Kozul`kevich, Yu.V.Gutsulyak // Strenght of Materials, October 1994, Volume 26, Issue 10, pp 734-738.

Нісонський В. Числові розрахунки динамічного режиму роботи віброагрегата / В.П.Нісонський, Т.Г.Даляк, В.М.Шопа // Машинознавство. – 2011. – No9-10. – С. 31-35.

Даляк Т. Числові розрахунки динамічних характеристик математичної моделі віброгратки / Т.Г.Даляк, В.П.Нісонський, В.М.Шопа // Теорія та практика раціонального проектування,виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій. Праці 2-ої Міжн.наук.-техн. конф., 11-13 листопада 2010 р. – Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2010. – С. 152-153.

Даляк Т.М. Дослідження динамічного режиму роботи віброгратки з урахуванням сил в’язкого опору / Т.Г.Даляк, В.П.Нісонський, В.М.Шопа // Вісник ХПІ, серія «Машинознавство та САПР». – 2011. – Вип.No22. – С. 40-45.

Нісонський В. Дослідження динамічного режиму роботи віброгратки при наявності сил в’язкого опору / В.П.Нісонський // Тези доп. Міжнарод. наук.-техн. конференції «Фундамент. та прикл. проблеми сучасних технологій», присвяч. 55-річчю заснування ТНТУ та 170- річчю з дня народження Івана Пулюя 19-21 травня 2015 р. – Тернопіль, 2015. – С. 20-21.

Вешеневский С.Н. Характеристики двигателей в электроприводе / С.Н.Вешеневский. – М., Л.: Энергия, 1966. – 400 с.

Алиев И.И. Справочник по электротехнике и электрооборудованию: Учебное пособие для ВУЗов. 2 изд. / И.И.Алиев. – М.: Высшая школа, 2000. – 256 с.

Кацман М.М. Электрическиемашиныавтоматических систем /М.М.Кацман, Ф.М.Юферов – М.: Высшая школа,1969. – 328 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-02-16

Як цитувати

Нісонський, В. П. (2019). РОЗРАХУНКИ ДИНАМІЧНОГО РЕЖИМУ РОБОТИ ВІБРОГРАТКИ ПРИ НАЯВНОСТІ В’ЯЗКОГО ОПОРУ. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Number, (1(33), 46-60. вилучено із https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/number/article/view/100

Номер

Розділ

Математика та механіка

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають