ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕМПФЕРІВ НА ОСНОВІ ПРОРІЗНИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ ОБОЛОНОК

Автор(и)

  • Олександр Олександрович Бедзір Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України
  • Василь Михайлович Шопа Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України
  • Андрій Семенович Величкович Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Ключові слова:

демпфер, оболонкова пружина, прорізна циліндрична оболонка, експеримент, петля демпфування.

Анотація

Представлені результати стендових досліджень натурних зразків прорізних оболонкових пружин бурових засобів віброзахисту. Досліджували натурні зразки пружних елементів бурових амортизаторів та лабораторні моделі з несучою ланкою у вигляді прорізної циліндричної оболонки. Зразки навантажували на універсальній випробувальній машині типу P-50. За характером прикладення навантаження були статичними і квазістатичними. Контролювали напружений стан та радіальні переміщення прорізної оболонки, осьову податливість пружного елемента, розсіювання енергії в контактній системі. В результаті побудовано залежності контрольованих характеристик контактних тіл та демпферів, діаграми деформування при різних фізико-механічних та геометричних параметрах системи.

Посилання

1. Величкович А. С. Комплекс засобів віброзахисту та регулювання динамічного режиму бурильної колони / А. С. Величкович, С. В. Величкович, В. М. Шопа. – Івано-Франківськ: Сіверсія ЛТД, 2000. – 86 с.
2. Оболонкові пружини / В. М. Шопа, А. С. Величкович, С. В. Величкович та ін. – Івано-Франківськ: Факел, 2002. – 92 с.
3. Попадюк І. Й. Механіка фрикційного контакту оболонок з деформівним заповнювачем / І. Й. Попадюк, І. П. Шацький, В. М. Шопа. – Івано-Франківськ: Факел, 2003. – 180 с.
4. А.с. 637572 СССР, МКИ F 16 F 1/40. Упругий элемент / В.М. Шопа, С.В. Величкович. – Опубл.15.12.78 г., Бюл. No 46.
5. Бедзир А. А. Неидеальный контакт в составной оболочечной конструкции с деформируемым заполнителем / А. A. Бедзир, И. П. Шацкий, В. М. Шопа // Прикл. механика. – 1995. – 31, No5. – С. 25-29.
6. Бедзір О.О. Контактна взаємодія прорізної циліндричної оболонки та деформівного заповнювача з урахуванням сухого тертя / О.О. Бедзір, В.М. Шопа // Мат. методи та фізико-механічні поля. – 2009. – 52, No1. – С. 132-137.
7. Величкович А.С. Експериментальна верифікація скінченно-елементної моделі контактної взаємодії розрізаної оболонки з пружним тілом / А.С. Величкович, Т.М. Даляк // Науковий вісник ІФНТУНГ. – 2012. – No 1(31). – С. 80-86.
8. Velichkovich A. S. Experimental study of shell flexible component for drilling vibration damping devices / A. S Velichkovich, I. I. Popadyuk, V. M. Shopa // Chemical and Petroleum Engineering. – New York: Springer – 2011. – Vol. 46, No 9 – 10. – Pp. 518-524.
9. Бедзір О. Експериментальні дослідження прорізних оболонкових пружних елементів / О. Бедзір, В. Шопа, А. Величкович // Сучасні проблеми механіки та математики: В 3-х т. / Під заг. ред. Р. М. Кушніра, Б. Й. Пташника. – Львів: Ін-т прикл. проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, 2013. – Т. 2. – С. 66.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-02-13

Як цитувати

Бедзір, О. О., Шопа, В. М., & Величкович, А. С. (2019). ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕМПФЕРІВ НА ОСНОВІ ПРОРІЗНИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ ОБОЛОНОК: Array. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Number, (1(37), 126–133. вилучено із https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/number/article/view/73

Номер

Розділ

Математика та механіка

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають