ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ТРІЩИНОСТІЙКОСТІ МЕТАЛУ ТРУБОПРОВОДІВ ТРИВАЛОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Автор(и)

  • Роман Степанович Грабовський Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
  • Роман Андрійович Барна Фізико-хімічний інститут НАН України
  • Мирослав Павлович Мазур Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
  • Ігор Ярославович Федорович Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
  • Олег Миронович Лепак Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Ключові слова:

магістральні трубопроводи, діаграми циклічної тріщиностійкості трубопровідних сталей, втомні тріщини, пороговий ( K th ) і критичний ( K fc ) коефіцієнти інтенсивності напружень.

Анотація

Для тривало експлуатованих сталей магістральних нафтогазопроводів здійснено оцінку характеристик опору поширення тріщин на повітрі та в корозивному середовищі (pH 6,7) NS4, яке слугувало моделлю ґрунтової води. Досліджено вплив напряму прокатки на швидкість поширення втомних тріщин. Експериментально визначено параметри зони термічного впливу досліджуваного фрагменту газопровідної труби. Досліджено швидкість розвитку втомних тріщин як у базовому металі газопровідної труби, так і в металі зони термічного впливу зварного шва.

Посилання

1. Красовський А.Я. Оцінка залишкового ресурсу трубопроводу, ушкодженого стресс-корозією / А.Я. Красовський, І.В. Ориняк, І.В. Лохман // Трубопровідний транспорт. – 2011. – No 2 (68). – С. 18-21.
2. Крижанівський Є.І. Корозійно-воднева деградація нафтових і газових трубопроводів та її запобігання: [наук.-техн. посіб. у 3-х т.]Є.І. Крижанівський, Г.М. Никифорчин; під заг. ред. В.В. Панасюка. – Івано-Франківськ – Львів: Вид-во Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, 2011. – Т. 1: Основи оцінювання деградації трубопроводів. – 2011. – 457 с.
3. Комплекс технічних засобів для електромагнітного неруйнівного контролю конструкцій тривалої експлуатації / З.Т. Назарчук, А.Я. Тетерко, В.Г. Рибачук [та ін.] // Проблеми ресурсу і безпеки експлуатації конструкцій, споруд та машин (“РЕСУРС”): звітна сесія цільової комплексної програми, 6-8 січня 2006 р.: наук.-техн. збірник під заг. ред. Б.Є. Патона. – К.: Національна академія наук України, Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона, 2006. – С. 39-42.
4. Створення сучасних методів технічної діагностики працездатності систем пароводяного тракту енергоблоків ТЕС / І.М. Дмитрах, А.М. Сиротюк, Б.П. Русин [та ін.]; під заг. ред. Б.Є. Патона // Проблеми ресурсу і безпеки експлуатації конструкцій, споруд та машин. – К.: Інститут електрозварки ім. Є.О. Патона НАН України. – 2006. – С. 62-66.
5. Методологія і експертна система для поточного моніторингу реального стану і забезпечення цілісності трубопроводів з метою подовження їх ресурсу / А.Я. Красовський, І.В. Ориняк, В.М. Тороп [та ін.] // Проблеми ресурсу і безпеки експлуатації конструкцій, споруд та машин (“РЕСУРС”): звітна сесія цільової комплексної програми, 6-8 січня 2006 р.: наук.-техн. збірник під заг. ред. Б.Є. Патона. – К.: Національна академія наук України, Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона, 2006. – С. 309-314.
6. Айнбиндер А.Б. Расчет магистральных и промысловых трубопроводов на прочность и устойчивость / А.Б. Айнбиндер – М.: Недра, 1991. – 288 с.
7. Панасюк В.В. Механика квазихрупкого разрушения материалов / В.В. Панасюк. – К.: Наук. думка, 1991. – 416 с.
8. Механіка руйнування і міцність матеріалів: довідн. посібник / під заг. ред. В.В. Панасюка. – Том 7: Надійність та довговічність елементів конструкцій теплоенергетичного устаткування / І.М. Дмитрах, А.Б. Вайнман, М.Г. Стащук, Л. Тот; під ред. І.М. Дмитраха. – К.: ВД “Академперіодика”, 2005. – 378 с.
9. Пэрис П. Критический анализ законов распространения трещин / П. Пэрис, Ф. Эрдоган // Техническая механика. – 1963. – Сер. Е, No 4. –
С. 60-66.
10. Грабовский Р.С. Установка для испытаний конструкционных материалов на циклическую коррозионную трещиностойкость / Р.С. Грабовский, И.Н. Дмытрах, Я.Н. Пукас [и др.] // Деп. ВИНИТИ No 67 68 – В 89 от 10.11.1989 г. – С. 8.
11. Механика разрушения и прочность материалов: [справ. пособ. в 4-х т. / О.Н. Романив, С.Я. Ярема, Г.Н. Никифорчин и др.; под общ. ред. В.В. Панасюка]. – К.: Наук. думка, 1990. – Т. 4: Усталость и циклическая трещиностойкость конструкционных материалов. – 680 с.
12. Sensitivity of pipelines with steel API X52 to hydrogen embrittlement / J.Caprlle, J. Gilgert, I. Dmytrakh et al. // Int. J. Hydrogen Energy. – 2008. – 33, No 24. – P. 7630-7641.
13. Занковец П.В. Использование математического моделирования для исследования влияния сварочных материалов на качество сварных соединений трубопроводов [Текст] / П.В. Занковец // Трубопроводный транспорт: теория и практика. – Трубопроводный транспорт: теория и практика. – М., 2010. – No4. – C. 24-27.
14. Механіка руйнування і міцність матеріалів [Текст]: довідн. посіб. / За заг. ред. В.В. Панасюка. – Том 13: Працездатність матеріалів і елементів конструкцій з гострокінцевими концентраторами напружень / І.М. Дмитрах, Л. Тот, О.Л. Білий, А.М. Сиротюк: [за ред. В.В. Панасюка]. – Львів: СПОЛОМ, 2012. – 316 с.
15. Дмитрах І.М. Вплив корозійних середовищ на локальне руйнування металів біля концентраторів напружень / І.М. Дмитрах, В.В. Панасюк – Львів: Національна академія наук України. Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка. – 1999. – 341 с.
16. Черепанов Г.П. Механика хрупкого разрушения / Г.П. Черепанов. – М.: Наука, 1974. – 640 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-03-06

Як цитувати

Грабовський, Р. С., Барна, Р. А., Мазур, М. П., Федорович, І. Я., & Лепак, О. М. (2019). ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ТРІЩИНОСТІЙКОСТІ МЕТАЛУ ТРУБОПРОВОДІВ ТРИВАЛОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ: Array. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Number, (1(25), 63–76. вилучено із https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/number/article/view/206

Номер

Розділ

Математика та механіка