ДО ПИТАННЯ ОЦІНКИ ПАРАМЕТРІВ РУЙНУВАННЯ БУРИЛЬНИХ КОЛОН ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-РОЗРАХУНКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Автор(и)

  • Євстахій Іванович Крижанівський Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
  • Олег Юлійович Витязь Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
  • Роман Степанович Грабовський Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Ключові слова:

бурильні труби, зовнішня та внутрішня замкнута кільцева тріщина різьбового з’єднання бурильних труб, критичний коефіцієнт інтенсивності напружень K Jc , критична (a с t ) та характеристична ( a t ) * глибина внутрішніх або зовнішніх замкнутих кільцевих тріщин.

Анотація

Здійснено оцінку силового критерію руйнування металу тривало експлуатованих бурильних труб. Визначено умови, за яких можливе руйнування елементів ніпельної та муфтової частин різьбового з’єднання З-133 бурильних труб по першому з’єднаному витку, що містить замкнену корозійно-втомну тріщину глибиною (a t ) * . Встановлено взаємозв’язок критичних зовнішньої поперечної замкнутої кільцевої тріщини у ніпельній частині та внутрішньої поперечної замкнутої кільцевої тріщини у муфтовій частині різьбового з’єднання бурильної труби із вагою бурильної колони.

Посилання

1. Річний звіт НАК «Нафтогаз України» – 2014. – 198 с.
2. Козаченко Н.И. Вопросы надежности бурильных колонн / Н.И. Козаченко // Обзор техн. и технол. геол. развед. работ, орг. производства. – М.: ВИЭМС, 1978. – 37 с.
3. Механіка руйнування і міцність матеріалів: довідн. посіб. Том 10: Міцність та довговічність нафтогазового обладнання / В.І. Похмурський, Є.І. Крижанівський, В.М. Івасів, О.М. Карпаш, Б.В. Копей, Я.С. Коцкулич, Б.Д. Малько, Ю.В. Міронов, Ю.Д. Петрина; за заг. ред. В.В. Панасюка. – Львів–Івано-Франківськ: Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАН України; Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2006. – 1193 с.
4. Івасів В.М. Аналіз причин руйнування елементів бурильної колони / В.М. Івасів, Я.С. Гринджук, Л.Р. Юрич // Технологический аудит и резервы производства. – 2014. – No6/4 (20). – С. 15-17.
5. Механіка руйнування і міцність матеріалів: довідн. посіб. Том 13: Працездатність матеріалів і елементів конструкцій з гострокінцевими концентраторами напружень / І.М. Дмитрах, Л. Тот, О.Л. Білий, А.М. Сиротюк; за заг. ред. В.В. Панасюка. – Львів: СПОЛОМ, 2012. – 316 с.
6. Крыжановский Е.И. Исследование и повышение сопротивления усталости бурильных колонн при вращательном бурении скважин / Е.И.Крыжановский // Дисс. докт. тех. наук. – М., 1990. – 480 с.
7. Карпаш О.М. Методи та засоби забезпечення роботоздатності трубних колон: Автореф. дис. докт. тех. наук / О.М. Карпаш – Івано-Франківськ, 1996. – 47 с.
8. Оцінка умов руйнування трубопроводів тривалої експлуатації / Р.С. Грабовський, О.М. Лепак, М.П. Мазур, І.Я. Федорович, Р.А. Барна // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – 2015. – No1 (38). – С. 46-53.
9. Крижанівський Є.І. Корозійно-воднева деградація нафтових і газових трубопроводів та її запобігання: наук.-техн. посіб. у 3-х томах / Є.І. Крижанівський, Г.М. Никифорчин; під заг. ред. В. В. Панасюка. – Івано-Франківськ–Львів: Івано-Франківський націон. техн. ун-т нафти і газу, 2012. – Т. 3. – 434 с.
10. ГОСТ 25.506-85. Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний металлов. Определение характеристик трещино-стойкости (вязкости разрушения) при статическом нагружении. – М.: Изд-во стандартов, 1985. – 62 с.
11. Копей Б.В. Науково-технологічні методи комплексного підвищення ресурсу деталей свердловинного нафтогазового обладнання: Автореф. дис. докт. тех. наук / Б.В.Копей. – Івано-Франківськ, 1996. – 46 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-02-15

Як цитувати

Крижанівський, Є. І., Витязь, О. Ю., & Грабовський, Р. С. (2019). ДО ПИТАННЯ ОЦІНКИ ПАРАМЕТРІВ РУЙНУВАННЯ БУРИЛЬНИХ КОЛОН ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-РОЗРАХУНКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: Array. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Number, (1(33), 11–25. вилучено із https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/number/article/view/98

Номер

Розділ

Математика та механіка

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають