ОЦІНКА ХАРАКТЕРИСТИК ОПОРУ ПОШИРЕННЯ КОРОЗІЙНО-ВТОМНИХ ТРІЩИН ТРИВАЛО ЕКСПЛУАТОВАНОГО МЕТАЛУ МІСЦЕВОГО ГАЗОПРОВОДУ

Автор(и)

  • Ігор Ярославович Федорович Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Ключові слова:

місцевий газопровід, діаграми циклічної корозійної тріщиностійкості, корозійно-втомні тріщини, пороговий ( K ) і критичний ( K fc ) коефіцієнти інтенсивності напружень тріщин.

Анотація

Для тривало експлуатованої сталі місцевого газопроводу «Пасічна-Долина» визначено характеристики опору поширення втомних тріщин у корозійних середовищах. Показано, що найбільш небезпечним корозійним середовищем є модель ґрунтової води NS4.

Посилання

1. Яковлев А.Я. Стресс-коррозия на магистральных газонефтепроводах А.Я. Яковлев. – Киров: ОАО “Кировоградская областаня типогра-
фия”, 2009. – 320 с.
2. Отт К.Ф. Стресс-коррозионная повреждаемость магистральных газопроводов / К.Ф. Отт // Газовая промышленность. – 2000. – No 4. – С. 38-41.
3. Ничипоренко М.В. Досвід діагностування магістральних газопроводів ДК "Укртрансгаз" за допомогою внутрішньо трубних інспекцій поршнів / М.В. Ничипоренко, Є.Б. Іваник // Трубопровідний транспорт. – 2010. – No 6 (66). – С. 7-8.
4. Красовський А.Я. Оцінка залишкового ресурсу трубопроводу, ушкодженого стресс-корозією / А.Я. Красовський, І.В. Ориняк, І.В. Лохман // Трубопровідний транспорт. – 2011. – No 2 (68). – С. 18-21.
5. Крижанівський Є.І. До оцінки ризику експлуатації магістральних газопроводів із тріщиноподібними дефектами / Є.І. Крижанівський, Р.С. Грабовський // Науковий вісник Івано-Франк.о національного технічного університету нафти і газу. – 2012. – No1 (31). – С. 42-54.
6. Борисенко В.А. Коррозионное разрушение газопровдов / В.А. Борисенко, Ю.П. Нихаенко, В.И. Крикун // Проблеми корозії та протикорозійного захисту матеріалів (Корозія-2006): у 2-х томах [спецвипуск журналу “Фізико-хімічна механіка матеріалів”]: VIII міжн. конф.- вист., 6-8 черв. 2006 р.: збірник праць. – 2006. – Спец. вип. No5. – С. 296-299.
7. Каранович Е.В. Анализ причин аварий на магистральных газопроводах / Е.В. Каранович // Нефть и газ Западной Сибири: у 4-х томах / под общ. ред. О. Ф. Данилова: междунар. науч.-техн. конф., 19-20 окт. 2011 г.: материалы конференции. – Тюмень: Тюменский государственный нефтегазовый университет, 2011. – Т2 – С. 41-43.
8. Стресс-коррозия на магистральных газопроводах и человеческий фактор / М.Ф. Синугаев, П.В. Климов, А.К. Гумеров [и др.] // Територия “Нефтегаз”. – 2008. – No 8. – С. 32-36.
9. Крижанівський Є. І. Корозійно-воднева деградація нафтових і газових трубопроводів та її запобігання: [наук.-техн. посіб. у 3-х т.] / Є.І. Крижанівський, Г.М. Никифорчин; під заг. ред. В.В. Панасюка. – Івано-Франківськ – Львів: вид-во Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, 2011. – Т. 1: Основи оцінювання деградації трубопроводів. – 2011. – 457 с.
10. Деградацiя властивостей сталей магiстральних газопроводiв упродовж їх сорокарiчної експлуатації / Г.М. Никифорчин, О.Т. Цирульник, Д. Ю. Петрина [та ін.] // Проблеми міцності. – 2009. – No 5. – C. 66-72.
11. Иванцов О.М. Надежность магистральных трубопроводов / О.М. Иванцов, В. И. Харитонов. – М.: Недра, 1978. – 167 с.
12. Крижанівський Є.І. Вплив середовища та нерівномірності споживання газу на безаварійну експлуатацію газопроводу / Є.І. Крижанівський, О.С. Тараєвський, С.Й. Тараєвський // Проблеми корозії та протикорозійного захисту матеріалів (Корозія-2008): у 2-х томах [спецвипуск журналу “Фізико-хімічна механіка матеріалів”]: IX міжн. конф.-вист., 10-12 черв. 2008 р.: збірник праць. – 2008. – Спец. вип. No7. – С. 791-796.
13. Щербаков С.Г. Проблемы трубопроводного транспорта нефти и газа / С.Г. Щербаков. – М.: Наука, 1982. – 207 с.
14. Механіка руйнування і міцність матеріалів: довідн. посібник / під заг. ред. В.В. Панасюка. – Том 7: Надійність та довговічність елементів конструкцій теплоенергетичного устаткування / І.М. Дмитрах, А.Б. Вайнман, М.Г. Стащук, Л. Тот; під ред. І.М. Дмитраха. – К.: ВД “Академперіодика”, 2005. – 378 с.
15. Грабовський Р.С. Оцінка ресурсних можливостей магістральних газопроводів із експлуатаційними дефектами / Р.С. Грабовський // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2010. – No4 (37). – С. 71-82.
16. Механика разрушения и прочность материалов: [справ. пособ. в 4-х т. / под общ. ред. В.В. Панасюка]. – К.: Наук. думка, 1988-1990.
17. Дмитрах І.М. Вплив корозійних середовищ на локальне руйнування металів біля концентраторів напружень / І.М. Дмитрах, В.В. Панасюк – Львів: Національна академія наук України. Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка. – 1999. – 341 с.
18. Механіка руйнування і міцність матеріалів: довідн. посібник / під заг. ред. В.В. Панасюка / [Г.М. Никифорчин, С.Г. Поляков, В.А. Черватюк, І.В. Ориняк та ін.]; – Львів: Сполом, 2009. – Том 11: Міцність і довговічність нафтогазових трубопроводів і резервуарів; під ред. Г. М. Никифорчина – 504 с.
19. Установка для испытаний конструкционных материалов на циклическую коррозионную трещиностойкость / Р.С. Грабовский, И.Н. Дмытрах, Я.Н. Пукас [и др.] // Деп. ВИНИТИ No 67 68 – В 89 от 10.11.1989 г. – С. 8.
20. Sensitivity of pipelines with steel API X52 hydrogen embrittlement / J. Capelle, J. Gilgert, I. Dmytrach, G. Pluvinage // International Journal of Hydrogen Energy. – 2008. – Vol. 33, No24. – P. 7630-7641.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-02-12

Як цитувати

Федорович, І. Я. (2019). ОЦІНКА ХАРАКТЕРИСТИК ОПОРУ ПОШИРЕННЯ КОРОЗІЙНО-ВТОМНИХ ТРІЩИН ТРИВАЛО ЕКСПЛУАТОВАНОГО МЕТАЛУ МІСЦЕВОГО ГАЗОПРОВОДУ. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Number, (2(38), 253-260. вилучено із https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/number/article/view/50

Номер

Розділ

Нафтогазова справа

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають