APPLICATION OF METHOD OF ROTATION OF SIMPLEX FOR CONSTRUCTING OF FRAME OF GRAVER LOADER

Authors

  • Ivano-Frankivs’k National Technical University of Oil and Gas
  • Ivano-Frankivs’k National Technical University of Oil and Gas
  • Ivano-Frankivs’k National Technical University of Oil and Gas

Keywords:

graver loader, frame, maximal tensions, lingering, construction, method of rotation of simplex.

Abstract

At constructing of frame of graver loader the method of eventual elements, method of minimum of potential energy of deformation and method of rotation of simplex is rationally united. The criterion of universal strong elements of frame is set as equality of maximal tensions in a basic lingering and strengthening beam. Procedure of search of internal power factors allowed set direction of improvement of construction of frame as the use of additional plate that hardly connects the given elements.

References

1. Красников В.В. Подъемно-транспортные машины / В.В.Красников. – М.: Колос, 1981. – 263 с.
2. Шабанов Б.М. К оценке эксплуатационной нагруженности сельскохозяйственных погрузчиков / Б.М.Шабанов, В.М.Синякевич, В.В.Федоров // Динамика и прочность сельскохозяйственных машин. – Ростов-на-Дону: РИСХМ, 1982. – С. 156-164.
3. Рибак Т.І. Розробка методів комплексного дослідження експлуатаційного ресурсу з метою удосконалення самохідних і монтованих навантажувачів / Т.І.Рибак, Я.Р.Мединський // Технічна інформація по науково-дослідній роботі. – Тернопіль, 1991. – 35 с.
4. Еременко С.Ю. Методы конечных элементов в механике деформируемых тел / С.Ю.Еременко. – Харьков: Основа, 1991. – 272 с.
5. Переваги використання сучасних програмних пакетів при оцінці напружено-деформованого стану елементів машин / В.Г.Кухтов, О.С.Грінченко, О.І.Алфьоров, А.А.Фесун// Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка. – Харків, 2010. – Вип.103. – С. 151-158.
6. Дащенко А.Ф. Анализ напряженно-деформированного состояния рамы автомобильного полуприцепа в программе ANSYS [Электронный ресурс] / А.Ф.Дащенко, Н.Г.Сурьянинов, Д.В.Лазарева // Вестник ХНАДУ. – 2005. – No29. URL. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/analiz-napryazhenno-deformirovannogo-sostoyaniya-ramy-avtomobilnogo-polupritsepa-v-programme-ansys.
7. Рибак Т.І. Пошукове конструювання на базі оптимізації ресурсу мобільних сільськогосподарських машин / Т.І. Рибак. – Тернопіль: Збруч, 2003. – 332 с.
8. Рибак Т.І. Застосування модифікованого методу мінімуму потенціальної енергії деформації при розрахунку несучих систем сільськогосподарських машин в динамічній постановці задачі / Т.І.Рибак, М.Я.Сташків, Є.Й.Ріпецький // Вісник ХНТУСГ «Проблеми надійності машин та засобів механізації сільськогосподарського виробництва». – Харків, 2008. – Вип. 69. – С. 85-91.
9. Избранные задачи по строительной механике и теории упругости (регулирование, синтез, оптимизация): Учебн. пособие для вузов / Под общ. ред. Н.П.Абовского; Н.С.Абольський, Л.В.Ендеживський, В.И.Савченко и др. – М.: Стройиздат, 1978. – 189 с.
10. Камаева Л.І. Розробка програмного забезпечення побудови інтервальних оцінок крутильної жорсткості для перетинів довільної форми / Л.І.Камаева, В.М.Сеничак, А.Н.Хомченко. – Івано-Франківськ, 1994. – 13 с. Деп. в ДНТБ України 21.06.94., N 1235-Ук94.
11. Сеничак В.М. Комп’ютерне розв’язування задач, математичною основою яких є рівняння Лапласа або Пуассона / В.М.Сеничак, Б.О.Чернов, Т.Г.Лавинюкова // Методи та прилади контролю якості. – 2001. – No7. – С. 71-74.

Published

2019-02-16

How to Cite

Євген Йосипович, Роман Йосипович, & Василь Михайлович. (2019). APPLICATION OF METHOD OF ROTATION OF SIMPLEX FOR CONSTRUCTING OF FRAME OF GRAVER LOADER: Array. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Number, (1(33), 74–83. Retrieved from https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/number/article/view/102

Issue

Section

Mathematics and Mechanics