ЗАСТОСУВАННЯ СПОСОБУ ОБЕРТАННЯ СИМПЛЕКСУ ДЛЯ КОНСТРУЮВАННЯ РАМИ ГРЕЙФЕРНОГО НАВАНТАЖУВАЧА

Автор(и)

  • Євген Йосипович Ріпецький Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
  • Роман Йосипович Ріпецький Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
  • Василь Михайлович Сеничак Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Ключові слова:

грейферний навантажувач, рама, максимальні напруження, лонжерон, конструкція, спосіб обертання симплексу.

Анотація

При конструюванні рами грейферного навантажувача раціонально поєднано метод кінцевих елементів, метод мінімуму потенціальної енергії деформації та спосіб обертання симплексу. Встановлено критерій рівноміцності елементів рами як рівність максимальних напружень у основному лонжероні та підсилюючій балці. Процедура пошуку внутрішніх силових факторів дозволила встановити напрямок покращення конструкції рами у вигляді використання додаткової пластини, що жорстко з’єднує дані елементи.

Посилання

1. Красников В.В. Подъемно-транспортные машины / В.В.Красников. – М.: Колос, 1981. – 263 с.
2. Шабанов Б.М. К оценке эксплуатационной нагруженности сельскохозяйственных погрузчиков / Б.М.Шабанов, В.М.Синякевич, В.В.Федоров // Динамика и прочность сельскохозяйственных машин. – Ростов-на-Дону: РИСХМ, 1982. – С. 156-164.
3. Рибак Т.І. Розробка методів комплексного дослідження експлуатаційного ресурсу з метою удосконалення самохідних і монтованих навантажувачів / Т.І.Рибак, Я.Р.Мединський // Технічна інформація по науково-дослідній роботі. – Тернопіль, 1991. – 35 с.
4. Еременко С.Ю. Методы конечных элементов в механике деформируемых тел / С.Ю.Еременко. – Харьков: Основа, 1991. – 272 с.
5. Переваги використання сучасних програмних пакетів при оцінці напружено-деформованого стану елементів машин / В.Г.Кухтов, О.С.Грінченко, О.І.Алфьоров, А.А.Фесун// Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка. – Харків, 2010. – Вип.103. – С. 151-158.
6. Дащенко А.Ф. Анализ напряженно-деформированного состояния рамы автомобильного полуприцепа в программе ANSYS [Электронный ресурс] / А.Ф.Дащенко, Н.Г.Сурьянинов, Д.В.Лазарева // Вестник ХНАДУ. – 2005. – No29. URL. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/analiz-napryazhenno-deformirovannogo-sostoyaniya-ramy-avtomobilnogo-polupritsepa-v-programme-ansys.
7. Рибак Т.І. Пошукове конструювання на базі оптимізації ресурсу мобільних сільськогосподарських машин / Т.І. Рибак. – Тернопіль: Збруч, 2003. – 332 с.
8. Рибак Т.І. Застосування модифікованого методу мінімуму потенціальної енергії деформації при розрахунку несучих систем сільськогосподарських машин в динамічній постановці задачі / Т.І.Рибак, М.Я.Сташків, Є.Й.Ріпецький // Вісник ХНТУСГ «Проблеми надійності машин та засобів механізації сільськогосподарського виробництва». – Харків, 2008. – Вип. 69. – С. 85-91.
9. Избранные задачи по строительной механике и теории упругости (регулирование, синтез, оптимизация): Учебн. пособие для вузов / Под общ. ред. Н.П.Абовского; Н.С.Абольський, Л.В.Ендеживський, В.И.Савченко и др. – М.: Стройиздат, 1978. – 189 с.
10. Камаева Л.І. Розробка програмного забезпечення побудови інтервальних оцінок крутильної жорсткості для перетинів довільної форми / Л.І.Камаева, В.М.Сеничак, А.Н.Хомченко. – Івано-Франківськ, 1994. – 13 с. Деп. в ДНТБ України 21.06.94., N 1235-Ук94.
11. Сеничак В.М. Комп’ютерне розв’язування задач, математичною основою яких є рівняння Лапласа або Пуассона / В.М.Сеничак, Б.О.Чернов, Т.Г.Лавинюкова // Методи та прилади контролю якості. – 2001. – No7. – С. 71-74.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-02-16

Як цитувати

Ріпецький, Є. Й., Ріпецький, Р. Й., & Сеничак, В. М. (2019). ЗАСТОСУВАННЯ СПОСОБУ ОБЕРТАННЯ СИМПЛЕКСУ ДЛЯ КОНСТРУЮВАННЯ РАМИ ГРЕЙФЕРНОГО НАВАНТАЖУВАЧА. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Number, (1(33), 74-83. вилучено із https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/number/article/view/102

Номер

Розділ

Математика та механіка

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають