DISCUSSION OF THE EXISTENCE OF DIRECT DEMOCRACY: BACK TO DEMOCRACY SOURCES

Authors

  • Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Keywords:

direct democracy, representative democracy, civil activity, alternatives to direct democracy.

Abstract

An attempt to understand the theoretical principles of direct democracy as a special form of democracy in general is carried out. The reasons of applying for direct participation in the political process are highlighted. The author analyzes three areas of determining the essence of direct democracy (negation of the practice of direct authority, extensive understanding of the concept and compromise theory). Also in the article conceptualized key features of the phenomenon of the direct form in relation to representative democracy. The advantages (direct influence on the making of political decisions, the growth of social activity, the exercise of public control, the training of a citizen's sense of community, partnership and self-organization, the formation of political consciousness and responsibility) and the disadvantages of direct democracy (low levels of electoral participation, the incompetence of ordinary citizens, the complexity of the political process, the convergence of direct democracy with populism). The author presents alternative forms (semi-direct, deliberative, sensible, liquid) implementation of democracy. As a result, we can see the possibility of the introduction of direct democracy institutes, in particular at the local level and with the help of information technology, but with the coexistence of the representative mechanism of government.

References

1. Büchi R. Przewodnik po demokracji bezpośredniej W Szwajcarii i nie tylko/ Rolf Büchi, Nadja Braun, Bruno Kaufmann. – Łódź, 2013. – 143 s.
2. Gałkowska A. Albo bezpośrednia, albo demokracja / A.Gałkowska, S.Gałkowski// Stan i perspektywy demokracji bezpośredniej we współczesnym świecie pod red. Maria Marczewska-Rytko. – Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2011. – S. 39-55.
3. Kozłowski P. Szukanie sensu, czyli o naszej wielkiej zmianie / P. Kozłowski. – Warszawa: PWN, 1995. – 138 s.
4. Marczewska-Rytko M. Demokracja bezpośrednia w teorii i praktyce politycznej / Maria Marczewska-Rytko. – Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2001. – 234 s.
5. Marczewska-Rytko M. Populizm. Teoria i praktyka polityczna/ Maria Marczewska-Rytko. – Lublin: Wydawnictwo UMCS, 1995. – 200 s.
6. Merta T. Recenzja książki B. Świderskiego, Gdański Ateny. O demokracji bezpośredniej w Polsce / Tomasz Merta// Res Publica Nowa. – 1996. – №3. – S. 3-9.
7. Musiał-Karg M. Elektroniczne referendum w Szwajcarii. Wybrane kierunki zmian helweckiej demokracji bezpośredniej / Magdalena Musiał-Karg. – Poznań: WNPiD UAM, 2012. – 261 s.
8. Musiał-Karg M. Głosowanie elektroniczne – nowe wyzwanie dla demokracji? / Magdalena Musiał-Karg //Przegląd Politologiczny. – 2010 – №4. – S. 123-134.
9. Piechocki M. Płynna demokracja / M. Piechocki//Przegląd Politologiczny. – 2013. - № 4. – S.
10. Rachwał M. Funkcjonowanie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej w Polsce. Podstawy prawne, praktyka, perspektywy rozwoju/ Marcin Rachwał. – Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2016. – 243 s.
11. Reeve A. Elektoral Systems. A Comparative and Theoretical Introduction/ A. Reeve, A. Ware. - London-New York, 1992. –190 s.
12. Sartori G. Teoria demokracji / G. Sartori. – Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1994. – 641 s.
13. Sroka J. Deliberacja i rządzenie wielopasmowe.Teoria i praktyka / Jacek Sroka . –Wrocław: Acta Universitatis Wratislaviensis, 2009 – 140 s.
14. Uziębło P. Demokracja bezpośrednia i semibezpośrednia, w: Demokracja w XXI wieku/ pod red. M. Szyszkowska. – Warszawa, 2009. – S. 91-115.
15. Uziębło P. Demokracja partycypacyjna/ Piotr Uziębło. – Gdańsk: Wydawnictwo Centrum Badań Społecznych, 2009. – 231 s.
16. Węglarz B. Ewolucja lokalnej demokracji bezpośredniej w Polsce po 1989 roku/ Barbara Węglarz. – Kraków, 2013. – 203 s.

Published

2019-05-29

How to Cite

Н. Р. (2019). DISCUSSION OF THE EXISTENCE OF DIRECT DEMOCRACY: BACK TO DEMOCRACY SOURCES: Array. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Idea, (5(49), 115–124. Retrieved from https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/idea/article/view/449

Issue

Section

ІНСТИТУТИ ПОЛІТИКИ ТА ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ