POLISH FUTURISM IN THE PARADIGM OF THE EUROPEAN SYSTEM OF FUTURISM

Authors

  • Danylo Reha Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

DOI:

https://doi.org/10.31471/2304-7402-2024-19(71)-271-278

Keywords:

futurism, Polish literature, typology.

Abstract

This article deals with the history of the Polish futurism development and its place in the system of European national variants of futurism. In the article are described and focused on its features in comparison with other European variants of futurism against the background of the historical development of futurism.

Taking into account similarities and, most importantly, differences in the Polish national variant of futurism, a comparison of it with other national variants of futurism was carried out in order to find the place of Polish futurism in the paradigm of the European system of futurism.

References

Попович М. Червоне століття. Київ. АртЕк. 2005. 888 с.

Bezimienny T. Ze sztuki i z życia. Krytyka. 1913. № 38 (luty). S. 117.

Eustachiewicz L. Dwudziestolecie 1919–1939. Warszawa. Wydawnictwo szkolne i pedagogiczne. 1983. 430 s.

Grabowski I. Najnowsze prądy w literaturze najnowszej. Futuryzm. Świat. 1909. № 40 (2 października). S. 5–7.

Grabowski I. Najnowsze prądy w literaturze najnowszej. Futuryzm / I. Grabowski // Świat. – 1909. – № 41 (9 października). – S. 2–5.

Hutnikiewicz A. Młoda Polska. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN,. 2002. 483 s.

Jarosiński Z. Literatura i nowe społeczeństwo: idee lewicy literackiej dwudziestolecia międzywojennego. Warszawa. Czytelnik, 1983. 259 s.

Jasieński B. Futuryzm polski (Bilans). Futuryzm. Formiści, nowa sztuka (Wybór tekstów). Wydawnictwo Wrocław, 1977. S. 16–23.

Jellenta C. Futuryści – Dywizjoniści. Manifest malarski. Rydwan. 1912. № 4. S. 179–183.

Kołtoński A. O futuryzmie jako zjawisku kulturalnem i artystycznem. Krytyka. 1914. № 42 (13–14 lipca/sierpień). S. 94–95.

Kowalczykowa A. Programy i spory literackie w dwudziestoleciu 1918–1939. Warszawa. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1981. 395 s.

Literatura polska XX wieku. Poznań. Wydawnictwo Poznańskie, 2005. 322 s.

Marinetti F. T. Futurist speech to the English: given at the lyceum club of London. Futurism: an anthology. New Haven & London. Yale University Press 2009. P. 70–74.

Matuszewski R. Literatura Polska lat 1918–1939 : podręcznik dla klasy III liceum ogólnokształcącego oraz klasy IV techników i liceów zawodowych. Warszawa. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, 1987. 352 s.

Szczutek. – 1921. – № 16. – S. 6.

Szczutek. – 1921. – № 17. – S. 4.

Wat A. Prymitywiści do narodów świata i do polski. Futuryzm. Formiści, Nowa sztuka (wybór tekstów). Wydawnictwo Wrocław, 1977. S. 3–4.

White J. Futurism and German Expressionism. International futurism in arts and literature. Berlin, New-York. de Gruyter. 2000. P. 39–75.

Published

2024-03-26

How to Cite

Reha, D. (2024). POLISH FUTURISM IN THE PARADIGM OF THE EUROPEAN SYSTEM OF FUTURISM. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Word, (19(71), 271–278. https://doi.org/10.31471/2304-7402-2024-19(71)-271-278

Issue

Section

CONTACT-GENETIC INFLUENCES AND INTERACTIONS