PATRIARCH JOSEPH SLIPY AND DIASPOROUS EMPLOYEES OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY

Authors

  • Irena Ivankovych Center for Studies of the Heritage of Patriarch Joseph Slipy in Philadelphia

DOI:

https://doi.org/10.31471/2304-7402-2023-18(69)-11-33

References

Василь Бабух. Довге повернення видатного вченого з чернівецьким корінням https://fakty.cv.ua/2017/02/dovhe-povernennya-vydatnoho-vchenoho-z-chernivetskym-korinnyam/

Біда К. Іоанікій Ґалятовський і його «Ключъ Разумѣнія» / Проф. Д-р Константин Біда; Праці Греко-Католицької Богословської Академії; Пам’ятки української літератури і мови XVII-ого ст. Ч. I. – Рим, 1975.

Біда К. Київська "Ґраматика" з 1705 р. Видання Українського Католи-цького університету ім. св. Климента Папи. Праці Філософічно-гуманістичного факультету т. 19. – Рим, 1978.

Благовісник Верховного Архиєпископа візантійсько-українського (гре-ко-руського) обряду, Книга 1-4, Рік ІХ, Кастельґандольфо біля Риму, 1973.

Благовісник Верховного Архиєпископа візантійсько-українського (гре-ко-руського) обряду // Кн. 1-4, Рік Х. – Кастельґандольфо біля Риму 1974.

Благовісник Верховного Архиєпископа візантійсько-українського (гре-ко-руського) обряду. Кн. 1-4, Рік XIII-XV, 1977-79.

Ольга Вітошинська. Подорожі Блаженішого Кир Йосифа VII (1968-1970) у світлі чужої преси. – Рим; Париж, 1972. – с. 104.

о. Іван Дацько. «Не цілуйте рук, а краще виконуйте свою роботу». Сім історій про Йосифа Сліпого//https://tvoemisto.tv/news/ne_ tsiluyte_ruk_a_krashche_vykonuyte_svoyu_robotu_sim_istoriy_pro_yosyfa_slipogo_84008.html

Енциклопедія сучасної України // https://esu.com.ua/article-56398

Енциклопедія Української Діяспори. Том 1. Сполучені Штати Аме-рики. Книга 2. Л-Р. – НТШ А, Нью-Йорк-Чікаґо, 2012.

Енциклопедія Української Діяспори. Том 1. Сполучені Штати Аме-рики. Книга 3. С-Я. – НТШ А, Нью-Йорк-Чікаґо, 2018.

Записки товариства імені Шевченка. – Т. CLХXXI: [Релігія в житті українського народу / Збірник матеріялів Наукової Конференції у Рок-ка ді Папа (18–20. X. 1963). Спільне видання НТШ, УБНТ, УВАН, УВУ на пошану Блаженнішого Верховного Архиєпископа Кардинала Йоси-фа Сліпого, Почесного та Дійсного Члена НТШ у 75-ліття народин та 50-ліття священства / За редакцією Володимира Янева]. – Мюнхен; Рим; Париж, 1966. – XXXII+222 c., іл.

Заповіт патріярха Йосифа Сліпого (упор. Ірена Іванкович і Леонід Рудницький). – Львів: Видавництво «АРТОС», 2022.

Микола Когут. Помер провідний член Патріярхального руху проф. Петро Зелений // Патріярхат, ч. 9 (249) 1991 http://www.patriyarkhat. org.ua/statti-zhurnalu/pomer-providnyj-chlen-patriyarhalnoho-ruhu-prof-petro-zelenyj/

Василь Ленцик. Визначні постаті Української Церкви: Митрополит Андрей Шептицький і Патріярх Йосиф Сліпий (за ред. Анни Ленцик-Павлічко). – Наукове товариство ім. Шевченка. Львів: Свічадо, 2001. – 608 с.

Роман Лубківський. Князь неуярмленої Церкви. // День, №38, (2012). https://day.kyiv.ua/article/osobystist/knyaz-neuyarmlenoyi-tserkvy

Володимир Мороз. Йосиф Сліпий, Закарпаття і закарпатські україн-ці.//https://www.academia.edu/38656467/Йосиф_Сліпий_Закарпаття_і_закарпатські_українці?fbclid=IwAR07np8lpAJ4lP8akp8DwbRnhlH8nXpyt WXvNqnI9E26LuJeYxpOASQ1Dis

Наукові записки. 1967-68. Ч. 9-10 на пошану Блаженнішого Верхов-ного Архиєпископа Кардинала Йосифа Сліпого у 30-ліття Єпископсь-ких Свячень та 25-ліття вступлення на Митрополичий Престол за реда-кцією Володимира Янева. Спільне видання УВУ, НТШ, УБНТ та УВАН. Мюнхен-Рим-Париж, 1969. – с. ХХІІІ-ХХIV.

Наукове Товариство ім. Шевченка в поклоні Блаженнішому Митро-политові Кардиналові Кир Йосифові. 27.VI.1965 // Твори, Том ХІІ, 1982. – с. 196.

Ю.В. Недужко. Омелян Пріцак та наукове відзначення Тисячоліття хрещення Руси-України // Матеріали Міжнародної наукової конферен-ції 28-30 травня 2008 року. https://core.ac.uk/download/pdf/149248266. pdf

Людмила Пекарська. Сарсель: НТШ в Європі. Гордість за минуле і біль за сьогодення // Українська Думка, 9 липня 2016 р.

Ярослав Пелікан. Ісповідник між Сходом і Заходом. Портрет україн-ського кардинала Йосифа Сліпого. Львів: АРТОС, 2015. – с. 136-137.

Л.І. Рудницький. Патріярх Йосиф Сліпий і Наукове Товариство ім. Шевченка // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. – №40 (40) – 2017, 3(47)-2018. – с.26

Світильник істини. Джерела до історії Української Католицької Бо-гословської Академії. Торонто-Чікаґо, 1973.

Світильник істини. Джерела до історії Української Католицької Бо-гословської Академії 1928/29-1944. Частина друга. Торонто-Чікаґо, 1976.

Йосиф Сліпий. Спомини. Львів: Видавництво УКУ, 2017.

Твори Кир Йосифа Верховного Архиєпископа і Кардинала. – Рим: Український католицький університет, 1970. Т. 3/4.

Світлана Штука. Культурно-просвітницька діяльність Йосифа Слі-пого (1922-1945) // Наукові записки Національного університету «Ос-трозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». Випуск 10, 2014.

Український Католицький Університет ім. Св. Климента Папи в першому п’ятиліттю свого постання та діяльности (1963-1968). – Рим, 1969.

Хрестоматія української релігійної літератури. Книга перша-поезія (за ред. Ігоря Качуровського). – Мюнхен-Лондон, 1987. – 552 с.

«Америка», Філядельфія, 15 липня 1969 р.

За Патріярхат. Ч. 3 (26), червень 1973, рік VII.

www.patriyarkhat.org.ua/statti-zhurnalu/ukrajinskyj-nyu-jork-u-40-vyj-den-smerty-sv-p-patriyarha-josyfa/

http://www.patriyarkhat.org.ua/statti-zhurnalu/prof-d-r-myhajlo-tershakovets-u-sorokovyj-den-pislya-smerty

The Ukrainian Catholic Church: 1945-1975. A Symposium (ed. Miroslav Labunka and Leonid Rudnytzky). – Philadelphia: St. Sophia Religious Association of Ukrainian Catholics, Inc., 1976.

Published

2023-11-07

How to Cite

Ivankovych, I. (2023). PATRIARCH JOSEPH SLIPY AND DIASPOROUS EMPLOYEES OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY . PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Word, (18(69), 11–33. https://doi.org/10.31471/2304-7402-2023-18(69)-11-33