CREATION OF DARIA VIKONSKA IN LITERATURE-CRITICAL RECEPTION OF PERIODICALS OF 30-H YEARS OF ХХ-th AGE

Authors

  • L. T. Tabachin Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Keywords:

Daria Vikonska , reception, epistolary, literary criticism.

Abstract

On material of epistolary and literature critical publications of 30th years ХХ of age aesthetically ideological-beautiful bases,  study strategies of literature and evolutional stages of creation of Daria Vikonska are reflected, the picture is widespread of specific of west Ukrainian literary process of the noted period.

References

Джеймс Джойс: Тайна його мистецького обличчя. / Д. Вiконська. – Львів, 1934.

Вiконська Дарiя. За силу i перемогу: Нариси / Д. Вiконська. – Кн. 1.: За державну бронзу. – Львiв: Накл. Л. Малицької, 1938. – 285 с.

Демкович-Добрянський М. За героїчну духовність: Дорога до сили й перемоги / М.Демкович-Добрянський // Дзвони. – 1938. – Ч.12. – С.539-545.

Енциклопедія українознавства / за ред. В. Кубiйовича. – Львiв, 1993. – Т.1. – С.280.

Ільницький М. Драма без катарсису: Сторінки літературного життя Львова першої половини ХХ ст. / М. Ільницький. – Львів: Місіо-нер, 1999. – 212 с.

Комариця М. Журнал “Дзвони” (1931-1939): Систематичний покажчик змісту/ М.Комариця. – Львів: ЛНБ ім. В.Стефаника НАН України, 1997. – 217 с.

Листи Малицьких Лiни i Миколи до Скрутеня Й. – ЦДIА у Львовi, ф. 376, оп. 1, спр. 101, арк. 1-166. 1.

Луговий Ол. Визначне жіноцтво України: Історичні життєписи. – Торонто, 1942. – Перевидання в Україні. – К.: Дніпро, 1994. – 335с.

Маланюк Є. Дарiя Вiконська // Є.Маланюк. Книга спостережень: Проза. – У 2т. – Торонто, Онтарiо, Канада: Гомiн України, 1966. – Т.2.– С. 387-391.

Рец. Й. Скрутеня на твiр Малицької Лiни “Райська яблiнка”. – ЦДIА у Львовi, ф. 376, оп. 1, спр. 3, арк. 1-16.

Рец. на кн.: Вiконська Дарiя. Райська яблiнка. – Львiв, 1931. – Пiдп.: Criticus i Г. Костельник // Дзвони. – 1931. – Ч. 6. – С. 418-419.

Рец. на кн.: Вiконська Дарiя. Джеймс Джойс: Тайна його мистецького обличчя. – Львів, 1934. – Підп.М.Г. // Дзвони 1934. – Ч.10-11. – С.496-498.

Рец. на кн.: Вiконська Дарiя. Джеймс Джойс: Тайна його мистецького обличчя – Львів, 1934. – Підп. Л.Граничка // Вісник. – 1934.– Кн.ІІ. – С.853-854.

Рудницький М. Між ідеєю і формою. – Львів, 1932; Його ж: Від Мирного до Хвильового / М.Рудницький. – Львів, 1936.

Скрутень Й. Синопсис пліснесько-підгорецького монастиря // За-писки чина св. Василія Великого. – Жовква, 1924. – Т.1; 1930. – Т.3.

“Сокровенне”: антологія західноукраїнської малої прози 20-30-х років ХХ століття / Упоряд. Лариси Табачин. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2002. – 245.

Українська лiтературна енциклопедiя. – К., 1988. – Т.1. – С. 297.

Див., скажімо: Федорович-Малицька І. La Gargonne // Нова Хата. – 1925. – Ч.4. – С.3; Жінка в творчості великого французького письменника // Нова Хата. – 1926. – Ч.4. – С.3; Новий тип жінки (З нагоди нових книжок Victora Marqueritte) // Нова Хата. – 1926. – Ч.11. – С.2-3; Нова історична повість Б. Лепкого // Нова Хата. – 1927. – Ч.12. – С.4; Економічна незалежність жінки // Нова Хата. – 1926. – Ч.11. – С.4; Ч.12. – С.4. В незабутню пам'ять Нусі Новаківської (В річницю смерті 12.ІV.1925) // Нова Хата. – 1926. – Ч.4. – С.2-3; Українська артистка в концертовій салі // Нова Хата. – 1927.– Ч.4. та ін.

Published

2021-02-23

How to Cite

Табачин, Л. Т. . (2021). CREATION OF DARIA VIKONSKA IN LITERATURE-CRITICAL RECEPTION OF PERIODICALS OF 30-H YEARS OF ХХ-th AGE. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Word, (2(6), 288-287. Retrieved from https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/word/article/view/1654