WEEKLY "TRYZUB" IN THE REFLECTION BEING BANDURA UKRAINIAN FOREIGN PERIOD OF INTERMILITARY DECADE ХХ OF ITEM

Authors

  • V. G. Doutchac Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Keywords:

«TRYZUB» weekly, S.Petljura, Ukrainian emigration, diaspora bandura art, between wars period.

Abstract

The article author makes the analysis of the «TRYZUB» weekly  source study character from the point of view of the culture events and problems reflection both with the XXth century between wars period Ukrainian diaspora bandura art reality one’s in Europe. The art cost of the weekly publications about the cobsar art was estimated both with the one’s role in the popularization of the bandura art in the emigrant groups.

References

Данилевський К. Петлюра в серцях і піснях свого народу / Кость Данилевський. –Регенсбург: Накладом Філії Товариства українських політ. в'язнів в Регенсбурзі, 1947. – 9с.

Заташанський І. П'ять років існування «Тризуба» / І.Заташанський // Тризуб. – 1930. – Ч. 39 (247). – С. 3.

Курышева Т. А. Музыкальная журналистика и музыкальная критика / Татьяна Курышева. – М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2007. – 295 с.

Лист С. Петлюри до В. Садовського від 7 лютого 1925 року // Центральний державний архів громадських організацій України. – Ф. 269. – Оп. 2. – Спр. 102. – Арк. 27.

Література про життя та діяльність С.Петлюри / Доступно за адресою: http://www.nbuv.gov.ua/fpu/Exhib/petljura.htm#pro#pro

Миронюк Д. Симон Петлюра – засновник «Тризуба» / Дмитро Миронюк, Наталя Миронюк. – Чернівці: Видавничий дім «Букрек», 2006. – 276 с.

Наріжний С. Українська еміграція: Культурна праця української еміграції. 1919–1939 / Симон Наріжний – К.: Вид-во ім. О. Теліги, 1999. – 272 с.

Петлюра С. Статті / Симон Петлюра // Упоряд. та авт. передм. О. Климчук. – К.: Дніпро, 1993. – 341 с.

Петлюра С. Статті, листи, документи / Симон Васильович Петлюра. – Цент. ком. вшанування пам’яті Симона Петлюри в Америці. – Нью-Йорк : Укр. Вільна АН у США, 1956. – 480 с.

Петлюра С. Біографія / Доступно за адресою: http://www.ukemonde.com/petlyura/ symon_ petlyura _bio.html.

Петлюра С. Статті, листи, документи / Симон Васильович Петлюра. – Укр. вільна АН у США. Б-ка ім. С.Петлюри в Парижі. – Нью-Йорк, 1979. – Т.2. – 627 с.

Петлюра С.В. Вибрані твори та документи / Симон Васильович Петлюра. – Всеукраїнське товариство ім.Т.Шевченка / А.В. Голота (упор.). – К.: Фірма «Довіра», 1994. – 271с.

Петлюра С.В. Статті. Листи. Документи / Симон Васильович Петлюра. – Ін-т Досліджень Модерної Історії України в США, Фундація ім.Симона Петлюри в Канаді // В. Сергійчук (упор.). – К.: Вид-во ім. Олени Теліги, 1999. – Т.3. – 615с.

Петлюра, якого ми все ще не зрозуміли / Доступно за адресою: http://www.ukemonde.com/petlyura/petlura_ukr_day.html

Сидоренко Н. М. / Українська таборова преса першої половини ХХ століття: проблеми національно-духовного самоствердження: Дис... д-ра філол. наук: 10.01.08 / Сидоренко Наталія Миколаївна // Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2000. – 425 с.

Петлюра Симон: Погромник чи гуманіст? (Бі-БІ-Сі, Лондон) / Доступно за адресою: http://www.ukemonde.com/petlyura/spetliura_ bbc_ukr.html.

Тимошик А. М. Паризький журнал «Тризуб» (1925–1940): організаційний аспект / А.М.Тимошик / Доступно за адресою: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1387

Трощинський В.П. Міжвоєнна українська еміграція в Європі як соціально-політичне явище / Володимир Трощинський – Київ: Інтел,1994. – 260с.

Чoрний М. Миxaйлo Тeлiгa – кубaнський кoзaк бандурист / Микола Чорний // Бандура. – №57–58. – 1996. – C. 50–52.

Щербина Ф.С. Симон Петлюра на Кубані /Федір Щербина // Збір-ник пам'яті Симона Петлюри (1879–1926). – Прага, 1939. – C.189–190.

Published

2021-02-23

How to Cite

Дутчак, В. Г. (2021). WEEKLY "TRYZUB" IN THE REFLECTION BEING BANDURA UKRAINIAN FOREIGN PERIOD OF INTERMILITARY DECADE ХХ OF ITEM. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Word, (2(6), 278-287. Retrieved from https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/word/article/view/1653