THE WOND IN THE CLUTCES OF TOTALITARISM: DEWOTED TO THE HISTORI OF PRESS AND PUBLISHING IN KOLOMYIA (LATE 1930S – LATE 1980S)

Authors

  • M. M. Vasylchuk Kolomyia Institute of PreCarpathian National University by V. Stefanyk

Keywords:

printing-house, publishing, publishing house, editorship, newspaper, book, editorial and publishing processes, censorship oppression, informatijn scope, analysis.

Abstract

The peculiarities of printing development, newspaper and publishing businen in Kolomyia (Ivano-Frankivsk region) are considered in the text. It envolves the period of late 1930s till late 1980s. The attention ir paid to historic-printing knowledge aspect of the problem and the oblectiwe picture of the publisching process as a complete phenomenon with its peculiarities, positive and negative moments are reconstructed, the complex way of searching of national orientation in the conditions of total political vegime is shown.

References

Акт проголошення Української держави. 30 червня 1941 р. // Національні відносини в Україні у ХХ ст.: Зб. док. і мат. –К.: Наук. думка, 1994. -С.250.

Андрусяк М. Вежі духу // Перевал: Всеукраїнський літературно-художній і громадсько-політичний журнал. –2003. - №2. – С.39-90.

Васильчук М. Видавнича Коломия: Періодичні та книжкові видання нової доби: Довідник. –Коломия: Вік, 1995. – 48 с.

Васильчук М. Видавнича справа в Коломиї наприкінці 40-х – у 50-х рр. ХХ ст. // Збірник праць Науково-дослідного центру періодики. -Львів, 2000. –Вип.7. –С.140-144.

Васильчук М. Коломийський азбуковник: Друкарство, журналістика, література 1939-1999 рр.: Біобібліографічний словник. –Коломия: Вільний голос, 2000. –200 с. + 20 с. іл.

Виставка творів художника Ярослава Васильовича Пстрака: Каталог / Каталог склали І. Матасяк, М. Сахро. - Коломия, 1959. - 40с.

Довідник для працівників редакцій газет, місцевих видавництв і друкарень / Упоряд. Х. Поляков, М. Голінський. -К.: Державне вид-во технічної л-ри УРСР, 1962. -386 с.

Дорошенко Я. Князь поезії // Мельничук Т. Чага. - Коломия: Вік- Просвіта, 1994. -С.4.

Журнал обліку робсількорів. 1940. 67 с. – (Зберіг. у колекції доку-ментів і матеріалів М.М. Васильчука).

Історія УПА. -1990, [Б.м.]. -200 с.

Качкан В. Хай святиться ім’я твоє: Галицькі просвітницькі діячі, письменники, вчені – вихідці із священицьких родин. –Чернівці: Прут, 1994. –198 с.

Коломийська округа 1941-42 рр. на сторінках газети «Воля Покуття» / Авт.-упоряд. І. Монолатій. –Коломия, 1996. –18 с.

Лизанчук В. З-під іга ідолів: Роздуми про пережите. -Львів, 1997.- 218 с.

Мельничук Я., Сегал П. Коломия // Історія міст і сіл Української РСР: Івано-Франківська область. –К: Гол. ред. УРЕ АН УРСР, 1971. -С.280-292.

Потоцький Г. Здійснення мрії // Назустріч мрії: Нариси з історії Прикарпаття. –Ужгород: Карпати, 1978. –С.106-107.

Приказ №4 / Городская типография №2: г. Коломыя, 1946-48 гг. [Книги наказів]. –(Зберіг. в поточному архіві Коломийської ра-йонної друкарні).

Приказ №32 / Городская типография №2: г. Коломыя, 1946-48 гг. [Книги наказів]. –(Зберіг. в поточному архіві Коломийської ра-йонної друкарні).

Приказ №751 от 2 октября 1944 г. Уполномоченного Министерства СССР по охране военных тайн в печати и начальника Главлита / Городская типография №2: г. Коломыя, 1946-48 гг. [Книги наказів]. –(Зберіг. у поточному архіві Коломийської районної друкарні).

Приказ №17 / Городская типография №2: г. Коломыя, 1946-48 гг. [Книги наказів]. –(Зберіг. у поточному архіві Коломийської ра-йонної друкарні). –(Зберіг. у поточному архіві Коломийської районної друкарні).

Приказ №2 / Городская типография №2: г.Коломыя, 1946-48 гг. [Книги наказів]. –(Зберіг. у поточному архіві Коломийської ра-йонної друкарні).

Приказ №40. 1958. 12 апреля / Книга приказов, г. Коломыя. Типография №2. -78 арк. –(Зберіг. у поточному архіві Коломийської районної друкарні).

Про створення видавництва у м. Коломиї: Ухвала президії Коло-мийської міської Ради народних депутатів від 14 листоп. 1990 р.- 2с. - (Зберіг. у колекція документів і матеріалів М.М. Васильчу-ка).

Радянське Прикарпаття: Альманах Станіславського обласного літературного об’єднання. – Станіславське обласне видавництво, 1956. –144 с.

Радянське Прикарпаття: Альманах Станіславського обласного літературного об’єднання. – Станіславське обласне видавництво, 1957. –204 с.

Романюк М. М., Галушко М. В. Українські часописи Коломиї (1865- 1994 рр): Історико-бібліографічне дослідження. -Львів, 1996. -238 с.

Руданський С. Сьпівомовки / Зі вступом Н.Н. і з портретом автора. Передм. Б. Лепкого. -Коломия: Галицька накладня Якова Оренштайна, [Б.р.]. -144 с.

Субтельний О. Україна: Історія. –К.: Либідь, 1991. -369 с.

Стусік Є. Про перший радянський танк у Коломиї. Конспект оповіді. 3 с. - (Зберіг. у колекціях документів і матеріалів М.М. Васильчука).

Published

2021-02-23

How to Cite

Васильчук, М. М. . (2021). THE WOND IN THE CLUTCES OF TOTALITARISM: DEWOTED TO THE HISTORI OF PRESS AND PUBLISHING IN KOLOMYIA (LATE 1930S – LATE 1980S). PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Word, (2(6), 262-277. Retrieved from https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/word/article/view/1651