FROM HISTORY OF THE POLISH THEATER IN STANISLAVIV (1933-1939)

Authors

  • O. M. Tsivkach Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Abstract

Problems, which touch the problem of creation, activity, repertoire policy and functioning of the Polish professional theater in Stanislaviv (Ivano-Frankivs’k) under the direction of Zuzanna Lozinsky in a period intermilitary 20 ages, are explored in the article, the questions of composition of theatrical troupe are examined, selection of repertoire and departure activity of theater.

References

Коротка довідка про місто Станіславів. Станіславівський Магістрат // Івано-Франківський державний обласний архів. Фонд 27, опис 1. ( тут і далі всі переклади з польської мови мої – О.Ц). – 5 c.

1928 року драматичний аматорський театр ім. А Фредро і відділ оперетки Музичного Товариства ім. Ст.Монющки об’єдналися в один аматорський музично–драматичний театр ім. Ст. Монюшки. В цьому театрі грали актори-аматори, а керував ними професійний режисер чи актор, запрошений з Кракова, Варшави або Львова.

Міський цвинтар у м. Станіславова (Івано-Франківська) був зруйнований на початку 80-х років ХХ ст. Могила Казиміра Кийовського не збереглася.

У 30-х роках ХХ століття у Станіславові діяло шість кінотеатрів: «Варшава», «Тон», «Уранія», «Олімпія», «Утіха», кінотеатр Польського Казино.

Bulzacki K. Zuzanna Łozińska // Bułzacki K. Zawsze wierni tobie Polsko. Jelenia Góra.; 1999. – 260 s.

Kultura i Sztuka // Kurier Stanisławowski, 1933, 11.X., № 830. – S.2

Miasto, które przeznaczone na zagładę. // Kurier Stanisławowski, 1935, 3.ІІ, № 956. – S.2.

Popławskі Leon. Z teatru: „Damy i Huzary” // L. Popławski – Kurier Stanisławowski, 1933, 15.X, № 826. – S.2.

Słownik biograficzny teatru polskiego. Warszawa, 1973, T.1. : 1765-1965. – 906 s.

Słownik biograficzny teatru polskiego. Warszawa, 1994, T.2.: 1900-1980 – 1015 c.

Sprawozdanie z działalności zarządu Towarzystwa „Teatr im.St.Moniuszki – Towarzystwo muzyczno-dramatyczne w Stanisławowie zа rok 1933/34. Stanisławów, 1934. – 30 s.

Sprawozdanie z działalności zarządu Towarzystwa „Teatr im.Stan. Moniuszki Towarzystwa muzyczno-dramatycznego w Stanisławowie za rok 1935/36. Stanisławów, 1936. – 25 s.

Sprawozdanie z działalności zarządu Towarzystwa „Teatr im.St.Moniuszki – Towarzystwo muzyczno-dramatyczne w Stanisławowie zа rok 1936/37. Stanisławów, 1937. – 30 s.

Sprawozdanie z działalności zarządu Towarzystwa „Teatr im.St.Moniuszki – Towarzystwo muzyczno-dramatyczne w Stanisławowie zа rok 1937/1938. –Stanisławów, 1938. – 36 s.

Stadler Alfred // Alfred Stadler – Polski Słownik Biograficzny. Warszawa–Kraków.; 2002, T. 41. – 216 s. Альфред Стадлер був роз-стріляний гітлерівцями у Львові на початку Другої Світової війни.

Statut Towarzystwa «Teatr im. Moniuszki” w Stanisławowie. Stanisławów, 1933. – 21 s.

Z Teatru. // Kurier Stanisławowski, 1939, 5.III, № 6. – S.4

Teatr Małopolski pod dyrekcją Zuzanny Łozińskiej.1933–1938. Program. Sezon 1938–1938. Stanisławów,1939. –21 s.

t.k. „Zemsta za mur graniczny” A.Fredry. Reżyseria R.Wasylewskiego // „Kurier Stanisławowski”, 1935, 27.I., nr 955, – S.4.

t.k. „Pani X” // Kurier Stanisławowski; 1938, 27.XI, № 48. – S.4

t.k. Teatr Małopolski przed nowym sezonem //”Kurier Stanisławowski”, 1938, 4.IX, № 36, s.2.

W obronie kultury na Kresach (Na marginesie tragedii teatru Pokucko–Podolskiego) // Kurier Stanisławowski, 1936, 9.II, № 6. – S.1.

Zieliński Józef. Sprawy teatralne // Józef Zieliński – Kurier Stanisławowski, 1933, 23.X, № 833, – S.2.

Zieliński Józef. Tеatr im. St. Moniuszki w minionym sezonie” // Józef Zieliński – Kurier Stanisławowski, 1936, 12.VII, № 28. – S.2

Published

2021-02-23

How to Cite

Цівкач, О. М. . (2021). FROM HISTORY OF THE POLISH THEATER IN STANISLAVIV (1933-1939). PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Word, (2(6), 244-254. Retrieved from https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/word/article/view/1649