DRAMATURGY OF MIROSLAV IRCHAN AND YAROSLAV GALAN: GENRE-STYLISH DOMINANTS OF 20-30-H YEARS ХХ OF ITEM

Authors

  • S. I. Chorob Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Keywords:

artistic thought. style, character, conflict. dramatic action.

Abstract

The genre-stylish dominants of west Ukrainian dramaturgy of 20-30th years ХХ of age are explored; artistic achievements and failings are certain through their prism in creation till recently ideological canon writers.

References

Семенюк Г.Ф. Українська драматургія 20-х років. – К.: РВЦ "Про-за", 1993. – С.147.

Новиченко Л. "В сумі тому міць і завзяття…" (Мирослав Ірчан – письменник і борець) // Мирослав Ірчан: Твори в двох томах. – Т.1. – К., 1987. – С.16.

Ірчан Мирослав. Про себе. – Харків – Київ, 1932.

Там само. – С. 20.

Ірчан Мирослав. Карпатська ніч: (передмова). – К., 1927.

Ірчан Мирослав. Про себе. – С. 19

Ірчан Мирослав. Радій (Отрута) // Мирослав Ірчан: Твори в двох томах. – Т.1. – К., 1987.

Новиченко Л. "В сумі тому міць і завзяття…". – С.18

У той час українська періодика повідомляла, що Мирослав Ірчан із завершенням роботи над драмою «Два ордени» водночас подав до «Березолю» нову драму "Америка", а для перекладу російською мовою у Москві П.Зенкевичу – п’єсу "На півдорозі". Однак і досі ці твори так і залишаються не надруковані.

Подібне можна сказати й про драматургію української діаспори, що порушувала засобами комедіографії морально-етичні й розважально-побутові проблеми існування наших переселенців в інонаціональному середовищі країн Канади, США та Європи, наприклад, Богдана Бабикевича "Настоящі" (1920), Володимира Шопінського "Бред лайн" (1920), Антона Нагорнянського "Ох, не люби двох" (1920), Петра Рурського "Тітка" (1926), Мирослава Куцеби "Свідки" (1927), Романа Сурмача "Пекло в хаті" (1932).

Свербилова Т.Г. Драматургія та кінодраматургія // Історія української літератури XX століття: У двох книгах. – Кн. 1. – К., 1993.

Там само. – С.674.

Там само. – С.674.

Доречно зазначити, що драми "Осередок" і "Вантаж", як і "Човен хитається" Ярослава Галана, не мали в ті часи помітної сценічної історії, хоча перша з них була розповсюджена на шклографі й надіслана реперткомом до багатьох східноукраїнських театраль-них колективів, а друга навить видрукована окремою книжкою 1930 року у Харкові. Ці п'єси здебільшого ставилися в Галичині, та й то переважно на сценах аматорских пересувних театрів (Див.: Мистецька трибуна. – Харків, 1931. – №4. – С.23)

Галан Я. "99%" ("Човен хитається") // Ярослав Галан. Твори: У 4-х т.– Т.1.–К., 1977.– С.163.

Кузякіна Н. Нариси української радянської драматургії: Частина перша (1917-1934). – К., 1958. – С.229.

Галан Я. Осередок // Ярослав Галан. Твори: У 4-х т. – Т. 1. – С.324.

Published

2021-02-23

How to Cite

Хороб, С. І. . (2021). DRAMATURGY OF MIROSLAV IRCHAN AND YAROSLAV GALAN: GENRE-STYLISH DOMINANTS OF 20-30-H YEARS ХХ OF ITEM. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Word, (2(6), 93-104. Retrieved from https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/word/article/view/1633