УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА НАУКА В РЕЦЕПЦІЇ ПРЕДСТАВНИКІВ ЛЬВІВСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЧНОЇ ШКОЛИ

Authors

  • T. Y. Salyga Lviv National University named by Ivan Franco

Keywords:

історія української літератури, періодизація літературного процесу, львівська філологічна школа, культурно-фізіологічна інтерпретація, порівняльний метод.

Abstract

Окреслено внесок у розвиток у розвиток української літературознавчої думки кафедри української літератури Львівського національного університету ім. І.Франка за 160 років її існування.

References

Дончик Віталій. Якщо з позицій національних і конструктивних // Слово і час. –№9.– 2008. – С. 34.

Франко Іван. Професор Омелян Огоновський // Народ. – 1894. – С. 344.

Там само. – С. 344.

Цит. за кн.: Євген Желехівський у національно-культурному відродженні України». – Івано-Франківськ: Плай, 1999. – С. 98.

Франко Іван. Літературна мова і діалекти // Іван Франко. Твори в 50-ти томах. – К., 1984. – Т. 41. – С. 296.

Скупейко Лукаш. «Слово і час» – журнал академічного літерату-рознавства // «Слово і час». –№ 1.–2007.– С. 5.

Филипович Павло. Література. Статті, розвідки, огляди. – Нъю-Йорк - Мельборн, 1971. – С. 560.

Горбач Олекса. О.Огоновсъкого «Історія літератури Русько (1887-1894)» // Омелян Огоновський. Історія літератури руської (української). – Мюнхен, 1912. – С. 7.

Нечиталюк Михайло. Післяслово. Замітки до Історії української літератури та літературознавчої концепції М.С.Возняка // Возняк Михайло. Історія української літератури. У2-ох кн. –Львів: Світ, 1994. – Кн. друга. – С. 47.

Легкий Микола. Обрії літературознавчих зацікавлень // Денисюк І.О. Літературознавчі та фольклористичні праці у трьох то-мах, чотирьох книгах. – Львів, 2005. –Кн. 1.– С. 7

Пастух Тарас. Франкознавчі здобутки Івана Денисюка // Денисюк Іван. Літературознавчі та фольклористичні праці: У 3 то-мах, 4 книгах. – Львів, 2005. – Т. 2: Франкознавчі дослідження. – С.14-15.

Якель Роман. «Неправильний» вчений. // Дзеркало тижня. - № 41 (720), 1 листопада 2008р.

Рудницький Михайло. Що таке Молода муза? // Чорна Індія «Молодої музи». – Львів, бібліотека «Діла». – Число 18, 1937. – С.15.

Рудницький Михайло. Між ідеєю і формою. – Львів, 1932. – С.5-6.

Там само. – С.15.

Рудницький Михайло. Заголовок до книжки // Від Мирного до Хвильового. – Львів, 1936. – С.6.

Комариця Мар'яна. Українська католицька критика. – Львів, 2007. – С. 47.

Там само. – С 47.

Маланюк Євген. Невичерпальність. – Київ: Веселка, 2001. – С.20.

Грушевський Михайло. Історія української літератури. – К.; Львів, 1923. – Т. 1. – С. 5.

Там само. – С. 5-6.

Студинський К. Ювілейний збірник на пошану М.С. Грушевського. – К., 1928. – С. 86.

Published

2021-02-23

How to Cite

Салига, Т. . (2021). УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА НАУКА В РЕЦЕПЦІЇ ПРЕДСТАВНИКІВ ЛЬВІВСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЧНОЇ ШКОЛИ. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Word, (2(6), 71-83. Retrieved from https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/word/article/view/1631