INDIVIDUAL WORLD OF IGOR KOSTETSKIY: SYNTAGMATIC ASPECT

Authors

  • M. Ya. Bahriy Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Keywords:

artistic thinking, style, religion, experimental.

Abstract

The article reveals the peculiarities of individual style in the work of Igor Kostecki in syntagmatic aspect. This makes it possible to isolate specific stylistic features, including the influence of Christian trends, which can be traced in his works of art of the author. Special attention is paid to the study of works of art the artist through the prism of religion.

References

Качак Т. Жанрово-стильові аспекти “експериментальної прози” Галини Пагутяк / Т.Качак // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Філологія; [редкол.: В.Г.Матвіїшин (голова) та ін.] – Івано-Франківськ: Плай, 2005. – Випуск. ІХ–Х. – С.41-48.

Костецький І. Відкритий лист до редакції сучасності / І.Костецький // Кур’єр Кривбасу. – 2001. –№ 142. – С. 87-106.

Костецький І. Тобі належить цілий світ: Вибрані твори / І.Костецький. – К.: Критика, – 2005. – 527 с.

Костецький І. День святого / І.Костецький // Кур’єр Кривбасу. – 2001. – №138. – С. 145 – 198.

Костецький І. Контур, степ і доля / І.Костецький // Україна і світ. – Ганновер, 1955. – ЗОШ. 14. – С. 63.

Костецький І. Людина, що зникає у темряві. Розділи з роману "Троє глядять у дзеркало" / І.Костецький // Арка (Мюнхен), Ч. 2-3, листопад. – С.26.

Костецький І. Передмова до нездійсненної публікації / І.Костецький // Кур’єр Кривбасу. –2001. – №139. – С. 141 – 142.

Літературознавчий словник-довідник / за ред. Р.Т.Гром’яка, Ю.І.Коваліва, В.І.Теремка. – К.: ВЦ “Академія”, 2007. – 752 с.

Мафтин Н.В. У пошуках “GRAND” стилю: західноукраїнська та еміграційна проза міжвоєнного двадцятиліття / Наталя Мафтин. – Івано-Франківськ: ЛІК, 2011. – 336 с

Мариненко Ю. На шаховому полі дивезійного дійства…. Проза Ігоря Костецького / Ю.Мариненко // Сучасність. – 2004. – № 11. – С. 119-127.

Наливайко Д. Искусство: направления, течения, стили / Д.Наливайко. – К.: Мистецтво, 1985. – 365 с.

Новий завіт // Святе Письмо Старого та Нового Завіту. – Рим, видавництво ОО. Василіан, 1963. – 352 с.

Салига Т. Молимось, Боже єдиний / Т.Ю.Салига // Слово благовісту: Антологія української релігійної поезії. – Львів, 6 Світ, 1999. – С. 70-40.

Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм; перекл. з фр. П. Тошнота / Ж.-П. Сартр. – М., 1995. – 480 с.

Соколов А.Н. Теория стиля / А.Соколов. – М., – 1968. – 176 с.

Стех М.Р. Пошуки / М.Р.Стех // Костецький І. Тобі належить цілий світ: Вибрані твори.. – К.: Критика, 2005. – С. 9.

Шапиро М. Стиль / М.Шапиро // Советское искусствознание. Вып. 24. –1988. – 314 с.

Юрова І. Творча особистість І. Костецького у літературному дискурсі ІІ половини ХХ століття: монографія / Інна Юрова. – Донецьк: Норд-Прес, 2006. – 270 с.

Державин В. Три роки літературного життя на еміграції (1945-1947) / В.Державин // Академія. – Мюнхен. – 1948.

Published

2020-10-05

How to Cite

Багрій, М. А. . (2020). INDIVIDUAL WORLD OF IGOR KOSTETSKIY: SYNTAGMATIC ASPECT. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Word, (2(14), 190-199. Retrieved from https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/word/article/view/1555